• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 463 items
 1. Officer's Programme majoring in Military-Technology

  Officer's Programme majoring in Military-Technology ...

  Provider NameSwedish Defence University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Study Programme in Psychology

  Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Som psykolog har du möjlighet att självständigt arbeta med utredning och behandling av människors psykologiska problem. Andra arbetsuppgifter kan vara rådgivning och förebyggande hälsoarbete.  Psykologprogrammet leder till en psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningen inleds med grundläggande kurser i psykologins olika huvudområden, kopplade till biologi och neurovetenskap. Du kommer senare att få besöka olika verksamheter och möta psykologer främst inom hälso- och sjukvård. En längre valbar period ger goda möjligheter att läsa fördjupande kurser eller göra utbytesstudier. Under den senare delen av utbildningen ligger fokus på kliniska tillämpningar. Här ingår en längre praktikperiod och utbildning i psykologiskt behandling/psykoterapi där du under handledning behandlar patienter. Efter examen och ett års praktisk tjänstgöring (PTP) kan du ansöka om att bli legitimerad psykolog. ...

  Provider NameKarolinska Institutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Officer's Programme majoring in Naval War Studies

  Officer's Programme majoring in Naval War Studies ...

  Provider NameSwedish Defence University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Business Informatics

  Business Informatics ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor Programme in Textile Management and Business Administration

  . ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor Programme in Textile Management, with specialization in Fashion and Retail

  Bachelor Programme in Textile Management, with specialization in Fashion and Retail ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Event Management

  Event Management ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Studies in Organizational and Human Resource Development

  Studies in Organizational and Human Resource Development ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Web Content Manager and Designer, distance education

  Web Content Manager and Designer, distance education ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Officer's Programme majoring in War Studies

  Officer's Programme majoring in War Studies ...

  Provider NameSwedish Defence University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages