• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 109 items
 1. Miljø og ressource management

  Du får indblik i, hvordan forskellige aktører ser forskelligt på miljøproblemer, og arbejder med fag og temaer som klimateknologier, bæredygtighed, miljø- og ressourceøkonomi samt projektledelse. Efter uddannelsen har du mulighed for at arbejde med miljø- og klimamæssige planlægnings- og udviklingsopgaver inden for et bredt spekter af både offentlige og private organisationer, såvel nationalt som internationalt. Det kan være i rådgivende ingeniørfirmaer, i miljøorganisationer, i forsyningsselskaber eller i ministerier og styrelser. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. It-ledelse

  Du får dels kendskab til it og informationssystemer og deres rolle i moderne organisationer og virksomheder, og dels lærer du at arbejde med ledelse i relation til såvel selve udviklingsprojekterne som til de mennesker, der deltager i dem. Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder i it-servicevirksomheder, den finansielle sektor, den offentlige sektor eller i rådgivnings- og konsulentbranchen. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Virksomhedsstudier

  Uddannelsen giver dig også en teoretisk baggrund, som gør dig i stand til kritisk at vurdere din egen og andres analyser af de forskellige aspekter af en virksomhed. Virksomhedsstudier er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Rumlige design og samfund

  Uddannelsen giver dig viden om forskningen inden for bl.a. mobilitet, forbrug og oplevelser i relation til design, og du lærer at analysere designprocesser og forskelle i forståelse af design. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som fx konsulent i private virksomheder, der beskæftiger sig med analyser eller design af forbrugsgenstande og steder. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. International sikkerhed og folkeret

  Uddannelsen har fokus på statskundskab og jura, hvor du bl.a. lærer om magt, ret og etik. Som færdiguddannet i international sikkerhed og folkeret vil du bl.a. kunne arbejde som konfliktanalytiker for organisationer eller som rådgiver for beslutningstagere. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Udvikling og internationale relationer

  Du lærer også at bruge og forstå forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder, bl.a. udviklings- og kulturteorier samt økonomiske og politiske teorier. Som færdiguddannet kandidat kan du få job som konsulent eller rådgiver i internationale, nationale og regionale institutioner, i private virksomheder samt inden for NGO'er og andre organisationer, der arbejder med udviklingslande. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Global udvikling

  Den økonomiske vækst og det, at samfundene er kommet tættere på hinanden, har betydet, at mange mennesker har fået bedre levevilkår, samtidig med at rigtig mange stadig er meget fattige. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i offentlige institutioner og organisationer, der arbejder med bistands- og udviklingsarbejde, eller i private virksomheder som samarbejder med Afrika, Asien og Latinamerika. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Plan, by og proces

  Du lærer blandt andet om byer og regioners udvikling, og om hvordan planlægning indgår i denne opgave. Derudover får du en større forståelse for selve planlægningens betydning. Plan, by og proces er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses sammen med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat vil dine jobmuligheder bl.a. være i kommuner eller regioner som byplanlægger. Du kan også varetage jobs hos private byudviklingsselskaber, boligselskaber eller for sociale entreprenører. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Socialvidenskab

  Du lærer fx at analysere sammenhængen mellem sociale normer og værdier, markedet og velfærdsstaten. Socialvidenskab er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses sammen med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat kan du finde job i stat og kommune. Her vil du kunne varetage administrative og udviklingsorienterede opgaver inden for det socialvidenskabelige område. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Sociologi

  Du vil herunder få en specialiseret viden om de sociale processer, der fx skaber konflikt, forandring eller stabilitet. Du får også grundig indsigt i sociologisk teori samt metodiske færdigheder, der ruster dig til at lave empiriske analyser af samfundsmæssige forhold. Som færdiguddannet sociolog kan du varetage en række forskellige arbejdsfunktioner, bl.a. på administrative, analytiske og formidlingsmæssige områder i fx internationale organisationer eller rådgivnings- og konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages