• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 59 items
 1. Rumlige design og samfund

  Uddannelsen giver dig viden om forskningen inden for bl.a. mobilitet, forbrug og oplevelser i relation til design, og du lærer at analysere designprocesser og forskelle i forståelse af design. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som fx konsulent i private virksomheder, der beskæftiger sig med analyser eller design af forbrugsgenstande og steder. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. International sikkerhed og folkeret

  Uddannelsen har fokus på statskundskab og jura, hvor du bl.a. lærer om magt, ret og etik. Som færdiguddannet i international sikkerhed og folkeret vil du bl.a. kunne arbejde som konfliktanalytiker for organisationer eller som rådgiver for beslutningstagere. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Udvikling og internationale relationer

  Du lærer også at bruge og forstå forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder, bl.a. udviklings- og kulturteorier samt økonomiske og politiske teorier. Som færdiguddannet kandidat kan du få job som konsulent eller rådgiver i internationale, nationale og regionale institutioner, i private virksomheder samt inden for NGO'er og andre organisationer, der arbejder med udviklingslande. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Global udvikling

  Den økonomiske vækst og det, at samfundene er kommet tættere på hinanden, har betydet, at mange mennesker har fået bedre levevilkår, samtidig med at rigtig mange stadig er meget fattige. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i offentlige institutioner og organisationer, der arbejder med bistands- og udviklingsarbejde, eller i private virksomheder som samarbejder med Afrika, Asien og Latinamerika. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Plan, by og proces

  Du lærer blandt andet om byer og regioners udvikling, og om hvordan planlægning indgår i denne opgave. Derudover får du en større forståelse for selve planlægningens betydning. Plan, by og proces er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses sammen med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat vil dine jobmuligheder bl.a. være i kommuner eller regioner som byplanlægger. Du kan også varetage jobs hos private byudviklingsselskaber, boligselskaber eller for sociale entreprenører. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Socialvidenskab

  Du lærer fx at analysere sammenhængen mellem sociale normer og værdier, markedet og velfærdsstaten. Socialvidenskab er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses sammen med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat kan du finde job i stat og kommune. Her vil du kunne varetage administrative og udviklingsorienterede opgaver inden for det socialvidenskabelige område. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Sociologi

  Du vil herunder få en specialiseret viden om de sociale processer, der fx skaber konflikt, forandring eller stabilitet. Du får også grundig indsigt i sociologisk teori samt metodiske færdigheder, der ruster dig til at lave empiriske analyser af samfundsmæssige forhold. Som færdiguddannet sociolog kan du varetage en række forskellige arbejdsfunktioner, bl.a. på administrative, analytiske og formidlingsmæssige områder i fx internationale organisationer eller rådgivnings- og konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Sikkerheds- og risikoledelse

  Ud fra viden om nye markeder og lande lærer du at planlægge og gennemføre strategiske udviklingsprocesser under hensyntagen til de udfordringer, der sikkerhedsmæssigt måtte være. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Erhvervsøkonomi og erhvervssprog

  Du lærer om dynamikkerne i international erhvervsøkonomi og ledelsespraksis og får en grundig viden om økonomi og erhvervsforhold. Samtidig lærer du at beherske fremmedsprog og at kunne begå dig i andre kulturer. En færdig kandidatuddannelse giver dig mulighed for at arbejde nationalt og globalt inden for bl.a. marketing, interkulturel kommunikation, organisationsudvikling og udviklingsprojekter. Du kan arbejde i både offentlige og private organisationer. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Kultursociologi

  Uddannelsen giver indsigt i, hvordan forhold i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer spiller sammen med sociale og kulturelle forandrings- og udviklingsprocesser, både på individ-, gruppe- og samfundsniveau. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og NGO'er samt i konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages