• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 109 items
 1. Socialt entreprenørskab og management

  Den giver en række kompetencer til at skabe relationer på tværs af sektorer, balancere social og økonomisk værdi, afdække og måle sociale investeringer samt udvikle og lede sociale innovationsprocesser. Som uddannet i socialt entreprenørskab vil du kunne få job i private virksomheder og organisationer og i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde med ledelse og kommunikation. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Antropologi

  Du fortsætter studiet af menneskers liv og handlinger og lærer at benytte fagets teorier og metoder videnskabeligt i dine betragtninger og analyser. Som færdiguddannet antropolog kan du arbejde med undervisning og forskning, du kan finde job på museer og i bistandsorganisationer eller beskæftige dig med planlægning af regions- og kulturpolitik i kommuner. Du kan også finde arbejde i erhvervslivet, fx som projektkonsulent inden for forskellige områder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

  Du lærer om de forhold, som har indflydelse på sundhedsopfattelsen i befolkningen. Det kan fx være sociale forhold, levevilkår, arbejdsmiljø, uddannelse eller boligforhold. Sundhedsfremme og sundhedsstrategier er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC. Jobmulighederne efter uddannelsens afslutning vil du bl.a. finde i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde inden for områderne sundhed og forebyggelse. Du vil også kunne varetage stillinger som sundhedsfremmekonsulent eller miljø- og sundhedskonsulent. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Politik og administration

  Du får teoretiske og metodiske kompetencer til at kunne analysere og evaluere politiske og administrative forandringsprocesser. Du kan bl.a. finde jobmuligheder inden for danske og internationale organisationer, hvor du kan arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver eller med organisations-, personale- og ledelsesopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Jura

  På kandidatuddannelsen går du i dybden med et eller flere områder af juraen og arbejder selvstændigt med at forstå og løse juridiske problemstillinger inden for det felt, du har valgt. Som jurist kan du finde arbejde inden for politiet eller i anklagemyndigheden, som selvstændig eller som fuldmægtig i en advokatvirksomhed. Mange jurister arbejder også med administrative opgaver i centraladministrationen eller i kommunerne. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Europæiske studier

  Du får på kandidatuddannelsen er udvidet undervisning i økonomiske teorier, kulturelle analyser og samfundsfaglige metoder, og du kan fordybe dig i forskellige aspekter af det europæiske projekt. Som færdiguddannet kan du bl.a. varetage analytiske opgaver for både virksomheder og organisationer med såvel europæiske som regionale virkefelter. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Organisatorisk læring

  Du lærer om forandringsledelse, videndeling og læringsøkonomi samt om, hvordan teknologi, læring og viden kan spille sammen i en læringsproces.Med en bacheloruddannelse i organisatorisk læring kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil typisk have jobmuligheder i såvel private som offentlige virksomheder eller organisationer som fx udviklingskonsulent, jobkonsulent eller rekrutteringskonsulent. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Virksomhedsledelse

  Du får indsigt i de nyeste teorier og ledelsesmodeller, og lærer om de ledelsesaspekter der har med relationer mellem mennesker at gøre.Som uddannet i virksomhedsledelse vil du kunne søge arbejde som analytiker, konsulent og leder i stabsfunktioner i alle typer af virksomheder og organisationer samt inden for konsulentbranchen og i erhvervs- og fagorganisationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. International Business and Politics

  Kandidatuddannelsen giver indsigt i internationale politiske forhold samt i organisationsteori, samfundsøkonomi og ledelse. Du får analytiske kompetencer og bliver trænet i at arbejde selvstændigt. Efter endt uddannelse kan du bl.a. søge ansættelse i multinationale virksomheder og internationale organisationer. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Avanceret udvikling i socialt arbejde

  Du lærer at undersøge, analysere og udvikle det sociale arbejde under hensyn til de ændringer, som en globaliseret verden har medført i form af fx arbejdskraftens fri bevægelighed, øgede flygtningestrømme mv. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med problemstillinger, der relaterer sig til det sociale arbejdsområde på tværs af landegrænser. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages