• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4103 items
 1. Financial Management (Course Package T2)

  Financial Management (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master Programme in Economics

  The objective of the programme is for the students to acquire tools of economic analysis and apply them to public and private policy making. The students will develop advanced skills, in terms of a solid knowledge in economic theory, in particular microeconomic theory and quantitative methods, for understanding and analyzing economic problems. Following a successful completion of the programme students shall have attained: Knowledge and Understanding- An extended knowledge of theory development and the research frontier of applied micro economic analysis and apply them to public and private policy making.Competence and Skills- The ability to understand and analyse economic problems, social dilemmas and issues for economic analysis and be able to discuss both in written and oral form; - The ability to use advanced knowledge in economic theory, in particular microeconomic theory and quantitative methods;- The ability to formulate relevant research questions which are founded both in theory and method;- The ability to collect, handle and analyse empirical data. This also entails the presentation of a thesis in which relevant concepts and theories are elaborated. Judgement and Approach- The ability to judge and demonstrate awareness of ethical aspects of relevance for data collection, analysis and presentation of economics results. - The ability to judge and demonstrate awareness of implications for sustainability and social groups. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Human Resource Management

  Utbildningsprogrammet Personal och arbetsliv har som övergripande mål att den studerande senast efter avslutad utbildning ska ha förvärvat kunskaper och förmågor för att kunna utforma, bedriva och upprätthålla ett operationellt, strategiskt och administrativt personal- och arbetslivsarbete för organisationers och individers utveckling, verksamheter och värdeskapande. Den studerande ska ha förmåga att utföra detta arbete självständigt och i samverkan med andra. Utbildningsprogrammets inriktning innebär att studenten för kandidatexamen ska visa förmåga att:- utifrån såväl olika teoretiska perspektiv som ur ett nationellt och internationellt sammanhang förstå, förklara och problematisera arbetsvillkor och organiseringsprocesser i företag och organisationer,- förstå och agera inom kompetensförsörjning och personalstrategiska frågor, samt ha kunskap om hur individers och gruppers resurser kan hanteras och utvecklas så att de uthålligt kan bidra till organisationens verksamhet,- förstå och beskriva arbetsorganisation, organiserings- och lärprocesser, som stödjer organisationens mål, effektivitet och attraktivitet samt analysera och diskutera konsekvenser av detta på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå,- identifiera, analysera och hantera personalfrågor, att formulera personalstrategi samt att kunna redovisa och bedöma personalfrågor i beteendevetenskapliga, ekonomiska och juridiska termer,- självständigt söka, värdera, behandla samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera personal- och arbets ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Business Administration and Economics

  Ekonomprogrammets mål är studenterna skall tillägna sig kunskaper som möjliggör för dem att efter avslutad utbildning utföra avancerade arbetsuppgifter med anknytning till ekonomi inom ett brett spektrum av företag och organisationer. Programmets mål är också att studenterna tillägnar sig fördjupade kunskaper inom något av inriktningsområden inom företagsekonomi eller inom nationalekonomi. 1.3.1 Generella mål för samtliga studenterEfter genomgången utbildning ska studenten kunna:Kunskap och förståelse- Visa grundläggande förståelse för hur företag och organisationer är uppbyggda och vilka funktioner de har i samhället.- Redogöra för hur samhällsekonomin och marknadsekonomi är relaterade till varandra och hur ekonomiska effekter av företags och organisationers verksamhet kan förstås och skattas.- Redogöra för begrepp, modeller och teorier inom delområdena organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning.- Redogöra för hur kapitalmarknader fungerar, hur man skattar kapitalbehov och hur det behov kan tillgodoses.- Visa kännedom om villkor och förutsättningar för att utveckla och driva företag.Färdighet och förmåga- Genomföra grundläggande bokföring, göra bokslut samt kunna tolka ekonomiska rapporter och årsredovisningar.- Genomföra produkt- och investeringskalkyler.- Tillämpa statistiska metoder och modeller inom ekonomiområdet.- Tillämpa principer för marknadsföring och marknadskommunikation av företags och organisationers produkter och tjänster.- Analysera organisationer utifrån teorier om hur indiv ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master's Programme in International Administration and Global Governance

  What is IAGG? The Master's Programme International Administration and Global Governance prepares students for professional and research careers in the field of international affairs. The programme aims to provide the skills and knowledge needed to formulate, analyze and evaluate policy related to long-term political, economic and social development. Through interdisciplinary coursework, independent research projects and an internship, students gain theoretical insights as well as the practical skills and knowledge to work in organisations involved in international issues. Our program offers an international environment, with IAGG training student from over 60 different countries over the past ten years. After finishing two years of study the student will have a university degree in - Master of Science with a major in International Administration and Global Governance – from the University of Gothenburg. What do we study? Throughout the program, students explore the historical development of the international system, critically examining the interrelations among actors on the international arena through various theoretical lenses. Building on this foundation, the program explores specific policy issues in the broad areas of security, and environmental, economic, social and political development. Why do some societal issues make it onto the international policy agenda while other, equally compelling, issues do not? What implications do international trade agreements have for producers, for consumers, and for the ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bachelor of Science in Business Administration- Accounting and Auditing

  Utbildningen passar dig som vill arbeta med kvalificerade och självständiga arbetsuppgifter, som revisor eller ekonomiansvarig inom näringsliv, förvaltning eller andra typer av organisationer. Du läser grundläggande kurser i bland annat företagsekonomi och nationalekonomi och fördjupande kurser i handelsrätt, redovisning och revision. Utbildningen är utformad för att ge teoretisk behörighet till revisorsexamen i enlighet med Revisorsnämndens krav. I utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning, då får du yrkeserfarenhet, möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och chans att knyta kontakter som kan leda till anställning efter utbildningen. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Organisation (Course Package T2)

  Organisation (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Marketing (Course Package T2)

  Marketing (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. International Business (Course Package T2)

  International Business (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master of Science in Economics

  The MSc in economics programme is designed to meet the increasing demand for professionals with top quality skills in the private sector as well as in international organizations and the public sector, in Sweden and all over the world. A recent study showed that the employment rate among students with an advanced undergraduate degree in Economics from Gothenburg was close to a 100 percent. The largest share works in the private sector, and many of them work abroad. Some continue with Ph.D. studies. Most of the graduates have advanced positions where they make use of the skills they achieved during their studies. The programme uses the same academic structure followed by universities all around the world. As a result, students with degrees from universities in many different countries are admitted and students can study part of the programme abroad. We offer double degree programs with Hokkaido University in Japan and Tor Vergata in Rome. After graduation, the students apply for jobs or continue to pursue a Ph.D. at universities all around the world. The programme covers two years of full-time studies (120 hec) and consists of four parts of equal length: 1. The programme starts with the fundamentals of economic analysis. You will learn how to analyze common economic problems in markets and in organizations. Issues include taxes, externalities and public goods as well as competition and information problems. You will get an introduction to game theory and behavioral economics. The fundamentals include two courses ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages