• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 62 items
 1. geoinformatikai szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevő ismeri ·       a geoinformatika helyét, fejlődési tendenciáit és társadalmi, gazdasági szerepét; ·      a geoinformatikával kapcsolatos főbb jogi és szabványosítási kérdéseket; képes ·      elvégezni és érti a geoinformatikai projektek menedzselését; ·      alkalmazni a távérzékelési és fotogrammetriai tudását, valamint megoldani távérzékelési és fotogrammetriai feladatokat; ·      tematikus térképeket szerkeszteni, alkalmazni a kartográfiai ismereteket; ·      térbeli adatok értelmezésére és térbeli elemzések elvégzésére; ·      integrálni és kezelni térbeli adatbázisokat; ·      internetes térinformatikai szolgáltatások kidolgozására; ·      komplex térbeli problémák globális környezetben való, szisztematikus megoldására; ·      geoinformatikai projektek tervezésére; ·      egyszerű szoftverek megírására.   Személyes adottságok, készségek: ·      strukturált gondolkodás; ·      problémamegoldó készség, valamint a számítógépes problémamegoldó készség fejlesztése önálló feladatok kapcsán; ·      kapcsolatteremtő készség; ·      kreativitás, valamint az eredeti tudományos és műszaki megoldások kialakítására való képesség; ·      hatékony kommunikációs készség szakmai és általános közegben; ·      konfliktuskezelő készség; ·      a kutatási irányok és fejlődési tendenciák kritikai érzékkel történő kezelésére, értékelésére való képesség; ·      tervezési és megvalósítási feladatok elvégzésének ké ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető specialista

    A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és a gazdaság különböző területein tevékenykedő nagyvállalatok informatikai rendszereinek hatékony és fenntartható üzemeltetésére.               Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:           A szakon végzett   Windows és Linux alapú rendszereket telepít, konfigurál és üzemeltet; adatbázis-rendszereket telepít, konfigurál és üzemeltet; virtuális szervereket, adattárakat telepít, konfigurál és üzemeltet; ismeri és alkalmazza a szolgáltatás-menedzsment irányelveit; biztonságosan üzemelteti az IT rendszereket; távoli rendszerfelügyeletet biztosít; rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít; állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt partnereinek/munkatársainak.           Személyes adottságok, készségek: problémafelismerő és -megoldó képesség; fejlett műszaki/informatikai érzék; együttműködő és kommunikációs képesség, tolerancia; rugalmasság, kreativitás; a minőség iránti elkötelezettség; képesség önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre.           A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység­rendszerben: A nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető specialista szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a nagyvállalati környezetekben széles körben használt informatikai technológiák és rendszerek tel ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. vagyonvédelmi informatikai és szervező szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a vagyonvédelmi hálózati, adatbázis-kezelési, programozási, adatbányászati, informatikai biztonságtechnikai és jogi ismereteik birtokában képesek megjelenni a kereskedelmi szektorban, hatékonyan kihasználni a vagyonvédelmi rendszerek nyújtotta előnyöket, képesek alkalmazni a digitális tudást, ezáltal részeseivé válni a „digitális idegrendszernek”. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A vagyonvédelmi informatikai és szervező szakmérnök szakon végzett hallgató képes:* az elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerek területén való tájékozódásra;* a vagyonvédelemre vonatkozó elméletek, módszerek használatára;* az elektronikus, digitális eljárások alkalmazására az üzleti életben.Alkalmas továbbá:* az egyes vállalatok vagyonvédelmi feladatainak ellátására;* az internetes technológiák biztos használatára;* az üzleti életben előforduló döntések előkészítésére;* elemzések, jelentések, kimutatások készítésére;* önálló és csoportmunka végzésére;* szervező és menedzseri feladatok ellátására a vagyonvédelem területén.A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* elemző készség;* problémafelismerő és problémamegoldó készség;* minőségi munkavégzés;* adatrendszerezési és -feldolgozási képesség, információ-rendszerezési képesség;* az új tudományos eredmények és technológiák alkotó módon való alkalmazása;* a szakmai továbbképzés iránti igény;* csapatépítő, együttműködő képesség; * jó kommunikációs készség;* minőség iránti igény;* felelősségtud ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász

  A hallgatók a képzés során elsajátítják az üzleti rendszerek fejlesztése elméletének és gyakorlatának teljes ismeretanyagát. A témakört érintő strukturális ismereteket szereznek, érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert, valamint kompetenssé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazásában is. Megtanulják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott üzleti rendszer fejlesztési módszertant, technikákat.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász -     képessé válik az üzleti rendszerek fejlesztése fogalomrendszerének, szakmai terminológiájának értelmezésére; -     képes az üzleti rendszerek fejlesztését a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; -     megismeri az üzleti rendszerek fejlesztésének folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket; -     részletes áttekintés alapján képessé válik üzleti rendszerek fejlesztési stratégiájának, tervének elkészítésére, a kapcsolódó folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; -     elsajátítja az üzleti rendszerek fejlesztésének szemléletét, képessé válik mindezek alkalmazására stratégiai gondolkodás keretében.   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Az üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász -     ismeri a kapcsolódó módszertant, rendelkezik a módszerek integrált alkalmazásának képességével; -     az egyes módszerek, eszközök használatát adaptálni tudja adott cégre, vállalkozásra, termékre; -     az üzleti rendszerek fejlesztésére irá ...

  Awarding bodyTomori Pál Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. üzleti rendszereket fejlesztő szaktanácsadó

  A hallgatók a képzés során elsajátítják az üzleti rendszerek fejlesztése elméletének és gyakorlatának teljes ismeretanyagát. A témakört érintő strukturális ismereteket szereznek, érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert, valamint kompetenssé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazásában is. Megtanulják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott üzleti rendszer fejlesztési módszertant, technikákat.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az üzleti rendszereket fejlesztő szaktanácsadó - képessé válik az üzleti rendszerek fejlesztése fogalomrendszerének, szakmai terminológiájának értelmezésére; - képes az üzleti rendszerek fejlesztését a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; - megismeri az üzleti rendszerek fejlesztésének folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket; - részletes áttekintés alapján képessé válik üzleti rendszerek fejlesztési stratégiájának, tervének elkészítésére, a kapcsolódó folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; - elsajátítja az üzleti rendszerek fejlesztésének szemléletét, képessé válik mindezek alkalmazására stratégiai gondolkodás keretében.  A képzés során megszerezhető ismeretek: - ismeri a kapcsolódó módszertant, rendelkezik a módszerek integrált alkalmazásának képességével; - az egyes módszerek, eszközök használatát adaptálni tudja adott cégre, vállalkozásra, termékre; - az üzleti rendszerek fejlesztésére irányuló tevékenységek hatékonyságát mérni tudja.  A képzés során megszerezhető személyes adottság ...

  Awarding bodyTomori Pál Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. adat- és információvédelmi szakember

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában a szakember képessé válik: -        az adat- és információvédelem területén jelentkező szervezési, szabályozási és ellenőrzési feladatok menedzsment szemlélettel történő ellátására; -        az adat- és információvédelmi ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére; -        szervezetének adat- és információvédelmi kockázatait felismerni, azok kezelésére hatékony intézkedéseket és eljárásokat kidolgozni; -        az adat- és információvédelem területéhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi szabványok és ajánlások alkalmazására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági alapok és szemléletmód; -        adat- és információvédelmi, információbiztonság irányítási rendszer tervezése, kialakítása; -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági irányítási rendszer működtetése és auditálása; -        az adat- és információvédelem komplex megközelítése; -        az adat- és információvédelem szerepe az információbiztonságban; -        etikus hacker szerepe, feladatai.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -        alkalmazott jogi ismeretek; -        kriptográfia; -        IT infrastruktúra védelme; -        Fontosabb szabványok és ajánlások; -        informatikai projektmenedzsment; -        IT eszközök és hálózatok biztonsági kérdései.   Személyes adottságok, készségek: -        precizitás -        szervezőkészség -        pontosság -        felelősségtudat -        elhivatotts ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. információlogisztikus

  Szakmai ismeretek:  * az információmenedzsment kurrens eszköz- és megoldásvilágának nagy felbontású, áttekintő ismerete;  * szervezeti igényrendszer-felmérés, piaci környezetletapogatás etnográfiai megközelítésben;  * felhasználói profilozás, ügyféltapasztalati-értéklánc elemzés;  * mintázat-felismerési eljárások; * narratíva-használat; * vizualizációs technikák, infografikai megoldások.   Társas kompetenciák:  A képzés résztvevői a képzés részeként zajló projektek és a közös csoportmunka során elsajátított bizalmas információkezelési, kérdezéstechnikai, illetve a munkaszervezéshez szükséges koordinációs rutinokat a saját gyakorlatukba átültetve képesek használni. Ezeket az eljárási rutinokat nem a végrehajtás eszközeként, hanem az információs közeg, illetve az adott közegben zajló társas interakciók megismerésének eszközeként alkalmazzák függetlenül a munkakapcsolat direkt (pl. projektbeszámoló prezentáció) vagy indirekt (pl. interjútervezés) jellegétől.   Módszerkompetenciák:  A résztvevők a tanuláshoz szükséges előkészítő és tervezést igénylő munkaszakaszok során képesek saját fejlesztési és fejlődési igényeik, illetve kapacitásaik figyelembe vételével felmérni és megtervezni a teljesítendő feladat munkaállomásait, erőforrásigényét. Képesek és hajlandók a feladat végrehajtása során munkájuk előrehaladását megítélni, és amennyiben az szükséges, tanári segédletet kérve, a korrekciós lépéseket végrehajtani. Magabiztosan kezelik az információ előállítása és feldolgozása során az elemzés és információ-megosztás a ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. információtechnológiai szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * magasszintű informatikai ismeretek, programozás, telekommunikáció, web- és szoftverfejlesztés területén; * IKT eszközök minőségi szintű felhasználásának adaptálási készsége saját munkaterületén; * rendszerszemlélet; * IKT projektmenedzsment ismeretek; * a 21. század hálózati információs társadalom ismérveinek elsajátítása; * műszaki, technikai vezetői kompetenciák; * az információtechnológiai eszközrendszer alkalmazása módszertani alapjainak megismerése; * a világhálón elérhető szolgáltatásoknak innovatív alkalmazása munkájukban, a felmerülő kérdésekre adekvát és konstruktív válaszok megfogalmazása.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * redundanciamentes relációs adatbázisok tervezéséhez, létrehozásához, fizikai megvalósításához és adminisztrátori szinten történő üzemeltetéséhez szükséges ismeretek; * a relációs adatbázisokban tárolt adatok kinyeréséhez, az adatok közötti összefüggések feltárásához, az adatok különböző rendszerek közötti transzferálásához szükséges ismeret; * információs rendszerek tervezésének módszertani kérdéseinek ismerete; * a Mac OS X operációs rendszer átlátása; * a Mac OS X felhasználói környezet alapvető logikai struktúrájának használata az IKT innovációs lehetőségekre fókuszálva; * egy adott vállalkozás beindításához szükséges IT-technológia kiválasztása, méretezése és használata; *  a projektek előkészítéséhez, megvalósításához, ellenőrzéséhez és fenntartásához szükséges elméleti ismereteket elsajátítása; * a web-fejlesztés feladatrend ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. informatika biztonsági szakmérnök

  Szakmai kompetenciák (szakismeret + szakmai készségek):Alapismeretek* alkalmazás-szerverek, webszerverek,* operációs rendszerek hálózati forgalom- és jogosultság-kezelési megoldásai,* virtualizáció,* védelem és jogosultság-kezelés adatbázisoknál.Új szakterületi ismeretek, készségek- a biztonság összetevői, az információvédelem és az informatikai biztonság,- hálózatok biztonsága,- adatok biztonsága, - jogi ismeretek,- az elektronikus szolgáltatások védelme,- az informatikai biztonság vizsgálata,- az informatikai biztonság irányításának alapelvei, előírásai,- cégismeretek,- projektmenedzsment ismeretek. Személyes adottságok, készségek:Személyes kompetenciákA sikeres munkavégzés személyes feltételei: fejlődőképesség, önfejlesztés, felelősségtudat, megbízhatóság, önállóság, döntésképesség, pontosság, szervezőkészség, terhelhetőség.     Társas kompetenciákAzok a tulajdonságok és készségek, amelyek a megszerzett szakismeret szervezeti környezetben való alkalmazásának feltételei: együttműködés, kapcsolatteremtés, szociálisan heterogén környezetben való működés, írás- és beszédkészség, nyelvhelyesség, prezentációs készség, kompromisszum-készség, konfliktusmegoldó képesség. Módszerkompetenciák(Feladatmegoldás, munkamódszer alkalmazási készség.)Gondolkodás: absztrakciós képesség, információgyűjtési és rendszerező képesség, kreativitás, felfogóképesség, következtetési készség.Problémamegoldás: diagnosztika, elemzés, feltárás, tervezés, értékelés, lényeglátás, helyzetfelismerés.Munkamódszer: rendszerben való gondolkodás, m ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Szoftverfejlesztő

  A képesítéssel rendelkező képes: erőforrást és időszükségletet meghatározni alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni számítógépet kezelni, szoftvereket használni programintegrációs feladatot végezni programozási feladatot ellátni adatbázisokat kezelni; munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni feltérképezi az infokommunikációs környezetet informatikai biztonsági eszközöket használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages