• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 35 items
 1. Curso Científico-Tecnológico de Química, Ambiente e Qualidade

  Curso Científico-Tecnológico de Química, Ambiente e Qualidade ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Curso Científico-Tecnológico de Biotecnologia Aplicada

  Curso Científico-Tecnológico de Biotecnologia Aplicada ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 3. Curso Tecnológico de Química Industrial e Ambiental

  Curso Tecnológico de Química Industrial e Ambiental ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 4. Curso Científico-Tecnológico de Química Industrial e Laboratorial

  Curso Científico-Tecnológico de Química Industrial e Laboratorial ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 5. Bachelor's degree in Food Technology. Department of Food Technology. Faculty of Agricultural Τechnology. Technological Educational Institute of Thessaly.

  The learners shall be capable following the completion of their studies a) of having analytical knowledge about the subject of their studies, understand the principles of the subject of Food Technologist, delve into, expand, and increase their acquired knowledge, while understanding the evolutionary dynamics of the field, and b) analyse and adjust the knowledge acquired, in order to implement them in various issues of their scientific field, properly apply the tools and techniques concerning the management of basic issues, resolve composite and/or new problems, and communicate with specialized and unspecialized groups and with the public, with the purpose of conveying information, ideas, problems, and solutions over specific issues, and finally, c) design, manage, and implement research work, take decisions, evaluate them, and undertake the responsibility in modern professional and business environments, which are constantly changing and evolving, while being capable of undertaking, within specific contexts, the responsibility for developing knowledge, skills, and competences of individuals and groups. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Thessaly

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Doctorate in "Food and Nutrition Sciences". Department of Food and Nutrition Science. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  The candidate, following the end of the doctorate shall be knowledgeable about the issues related to the science of food of plant origin, with emphasis on the analysis of the bioactive ingredients and the evaluation of their nutritional value. The doctor will acquire skills of analytical chemistry and data analysis related to the structure of bioactive ingredients, the bioactivity thereof, and the nutritional value of the food containing these substances. The Doctor of the Department of Food and Nutrition Science knows the basic principles of management, organization, and operation of the food industry and of marketing for nutrition products, and applies these principles by supporting the business employing him/her, with the purpose of producing quality food and maintaining the sustainability of the business. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. VOCATIONAL SCHOOL (EPAS) CERTIFICATE (PTYCHIO EPAS)- Specialty "Chemical Laboratories and Material Quality Control"

  The holder of an EPAS certificate of this specialty: Knowledge:1. Holds core knowledge about inorganic, organic and environmental chemistry.2. Holds core knowledge on chemical technology, biochemistry and material technology. 3. Holds analytical knowledge about fuels, lubricants, and waste management. 4. Holds applied computer knowledge in the field of chemical laboratories. 5. Holds specialized laboratory knowledge of analytical chemistry, quantitative analysis, biochemistry, and quality control. 6. Describes the chemical laboratory safety, health and environmental protection rules.7. Interprets and applies the regulations and the specifications about quality in chemical laboratories. Skills:1. Organises and performs all technical instructions regarding the operation of a chemical - biochemical laboratory. 2. Takes care for the proper use and maintenance of the laboratory equipment. 3. Prepares the various solutions, necessary for the chemical analyses. 4. Takes care for the sufficiency of consumables. 5. Selects the suitable instruments - devices necessary for the various chemical analyses. 6. Operates the relevant machinery, instruments and devices. 7. Evaluates the quality of fuel and lubricants, using special laboratory devices. 8. Operates special devices for the control and management of wastes and analyses the specifications of wastewater (form, state, etc.). 9. Regulates the accuracy of machinery and of devices.10. Records and evaluates the indications of machinery and devices.11. Prepares, classifies ...

  Awarding bodyMinistry of Education, Research and Religious Affairs

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Master of Chemistry

  Functional competences: graduates will be able to: use laboratory equipment and maintain it; conduct synthesis/analysis with chemical compound; investigate chemical and physical properties of an object conduct research and experiments; perform measurements and calculations; record the measurements taken; interpret the laboratory research data; assess the laboratory research data; to be able to deal with chemicals safety. Cognitive competences: have expertise in principles of chemistry and its laws; use chemistry terminology, nomenclature and measurement units appropriately; apply knowledge about structural methods of material research; show expertise on essential facts, concepts, principles and theories; select and apply the methodology of the subject; apply the knowledge and experience obtained in solving practical (chemistry) problems; be familiar with the principles of chemical analysis; apply calculation and data input skills; be familiar with the technique and methodology of a chemical experiment; apply knowledge on labour safety; know the basics of other necessary subjects. General competences: graduates will be able to: apply the knowledge gained in practice; plan work; organizational skills; communicate in written and orally in native language; communicate in foreign languages; think systematically, analytically, and critically; expand professional competences; function in information centre; adjust to new situations; solve problems; take decisions; work in a team; work independently, be responsible; ac ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Chemist

  A képzés célja vegyészek képzése, akik elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható alapismeretekkel rendelkeznek, és az alapfokozat birtokában alkalmassá válnak elsősorban gyakorlati feladatok és problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök ellátására a vegyipari termelésben, analitikai, minőségbiztosítási laboratóriumokban, valamint igazgatási, környezetgazdálkodási és környezetvédelemi területeken. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A vegyész a) tudása - Ismeri a kémia alapvető kvalitatív és kvantitatív összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alapozott alapvető kémiai módszereket. - Ismeri a kémia tudományos eredményein alapuló, az atomok és molekulák szerkezetére, a kémiai kötés kialakulására vonatkozó legfontosabb igazolt elméleteket, modelleket. - Rendelkezik azokkal a kémiai alapismeretekkel, amelyek lehetővé teszik az alapvető kémiai reakciók leírását, az erre épülő gyakorlat elemeinek megismerését, az ismeretek rendszerezését. - Ismeri és alkalmazza a kémiai laboratóriumokban használt anyagokat, eszközöket és módszereket, valamint a vonatkozó biztonságtechnikai ismereteket. - Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához. - Anyanyelvén tisztában van a természeti folyamatokat megnevező fogalomren ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. doktor (PhD)- chemical sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages