• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 110 items
 1. Human ernæring

  På uddannelsen har du fag som kost og sygdomsforebyggelse, ernæringfysiologi, folkesundhed og ernæring, og du lærer at analysere og forklare sammenhængen mellem kost og menneskers velfærd.Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for ernærings- og sundhedsområdet. Det kan være som forsker og underviser eller som rådgiver i politiske organisationer og styrelser. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Husdyrvidenskab

  Du lærer bl.a. om sammenhænge mellem dyrekroppens struktur og funktion, dyrenes præstationsevne og velfærd, og du undervises i, hvordan man kan tilrettelægge fodring, pasning og avl af produktionsdyr.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i branche- og interesseorganisationer med relation til husdyr eller husdyrproduktion. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Molekylær medicin

  Uddannelsen i molekylær medicin/molekylær biomedicin er tværfaglig, og du har både biologiske, kemiske og medicinske fag. Du lærer at forstå, hvordan kroppen fungerer i normaltilstand og i sygdomstilstand på molekylære, cellulære og fysiologiske niveauer.Bacheloruddannelsen giver dig adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder er inden for bioteknologi-, fødevare- og medicinalindustrien samt inden for hospitalsvæsenet. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Naturressourcer

  Uddannelsen kombinerer biologi og samfundsvidenskab. Du får bl.a. mulighed for at lære om alle aspekter inden for naturforvaltning, samt hvordan man samtænker politiske og økonomiske forhold med de biologiske og miljømæssige faktorer.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse inden for agronomi eller skovbrug. Uddannelser som disse giver dig jobmuligheder inden for bl.a natur- og miljøforvaltning, undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Biokemi og molekylær biologi

  Du får bl.a. en viden om cellens opbygning, om genetik og overførsel af information fra DNA til protein, og du lærer at anvende en række analysemetoder inden for fx biokemi og molekylær biologi.Med en bachelor i biokemi og molekylær biologi har du adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for både det private eller det offentlige arbejdsmarked, fx på hospitaler. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Biologi

  Du kan undervejs specialisere dig inden for fx fysiologi, økologi, cellebiologi eller botanik. Alle fag og retninger har det til fælles, at de lærer dig at analysere levende organismer metodisk og teoretisk.Med en bacheloruddannelse i biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde i den kommunale og statslige administration eller i den private sektor som fx medicinalfirmaer eller rådgivningsfirmaer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Biologi- bioteknologi

  Du lærer om organismers kemi og genetik og vil fx få viden om, hvordan man kan gøre en organisme modstandsdygtig ved at ændre den genetiske struktur. Fagene spænder fra praktisk cellebiologi til teoretisk bioinformatik.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx bioteknologiske virksomheder og medicinalfirmaer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Fødevarer og ernæring

  På uddannelsen lærer du om mad og råvarer fra molekyleniveau til produktionsprocessen i en fødevarevirksomhed. Du får bl.a. indsigt i fødevarekemi, mikrobiologi, ernæring og kvalitetsstyring.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder vil ligge inden for udvikling af fødevarer eller inden for fx kvalitetsstyring i fødevarebrancen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Veterinærmedicin

  Uddannelsen giver en indgående forståelse af de forskellige fysiske, kemiske, mikrobiologiske og genetiske årsager til, at dyrene bliver syge. Du lærer bl.a. også at dissekere og obducere husdyr, at foretage analyser på animalske prøver og fødevarer og at udføre simple risikoanalyser for sygdomsspredning mellem husdyr og mennesker.Bacheloruddannelsen sigter mod den veterinære kandidatuddannelse. Først på kandidatuddannelsen vil du lære at diagnosticere og behandle sygdomme, lige som du vil kunne vælge en særlig profil i enten klinisk praksis, veterinær folkesundhed, fødevaresikkerhed eller biomedicin. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Biomedicin

  Du undersøger sygdomme på molekyle- og celleniveau, og gennem undersøgelserne lærer du i detaljer at analysere sygdommes opståen og medicin og lægemidlers påvirkning af kroppen.Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du videreuddanne dig med en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for både det offentlige sundhedssystem og i private virksomheder inden for fx medicinal- og biotekindustrien. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages