• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Master of Medicine in de jeugdgezondheidszorg

  De leerresultaten van de Master of Medicine in de arbeidsgeneeskunde bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. De jeugdarts beschikt over een grondige kennis van en inzicht in het gezondheidsgedrag, de gezondheidstoestand, en de groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten en in preventie, preventieve gezondheidszorg, normaliteit en normale variatiebreedte, en risico- en beschermende factoren. Zij is in staat om deze kennis toe te passen in haar zorgaanbod, met het oog op het beoordelen, bewaken en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling op individueel en collectief vlak. Medisch deskundige: 2. De jeugdarts is in staat om de gezondheid, groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten in een bredere context (ecologisch) en longitudinaal (levensloop) te beschouwen. In haar handelen vertrekt zij van een probleemoplossende en handelingsgerichte attitude. Zij kan problemen herkennen en risicosituaties inschatten, zoals het in kaart brengen van onderwijsbehoeften, met het oog op het verhogen van hun ontwikkelingskansen. Gezondheidspromotor: 3. De jeugdarts heeft inzicht in de prioriteiten met betrekking tot de bevordering van de gezondheid en in de maatschappelijke ontwikkelingen die hierop van invloed zijn, en kan met de gepaste methodieken van gezondheidsbevordering en de vereiste pedagogische en motivationele vaardigheden zorgbehoeften herkennen bij zuigelingen, kinderen en adolescenten zowel op individueel als op groeps ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master's s Degree in Education with directions in 1. Teaching Modern Greek Language 2. Billingual Special Education 3. Cultural Studies- Semiotics and Communication. Department of Preschool Education.Faculty of Education of Florina. University of Wester

  The graduates have specialized knowledge and all necessary assets in order to effectively handle theoretically and practically the teaching of Modern Greek in every educational level (in the Kindergarten, in the Elementary School, in the Lower Secondary School, and in the Upper Secondary School, as well as in Tertiary Education) both of as a first language and as a second / foreign language In addition, they will hold knowledge on an interdisciplinary background that provides a basis for the application of semiotic ideas and research approaches - methods, in a wide spectrum of scientific branches and areas. With regard to the direction of Bilingual Special Education, they show critical understanding of the principles, theories, methodologies, and practices of special training and education (STE), as well as its interconnection with other cognitive fields (applications in the field of psychology, of the special physical training, of IT, etc.). Finally, they will hold an increased critical understanding of the evolutionary dynamics and of the latest issues of all cognitive fields of concern for the postgraduate studies programme. They apply with ease the theories and methodologies of didactics for Modern Greek, for special training and education, and for semiotics and communication. They conduct original research, by using the methodological analysis tools already acquired. They develop innovative solutions in composite, interdisciplinary and innovative issues related to STE, ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Social Pedagogue

  A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza. További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociálpedagógus a) tudása Ismeri a szociálpedagógia történetét, korszerű elméleteit és módszereit. Ismeri a társadalom működésének szabályszerűségeit, értelmezi annak összefüggéseit, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket előidéző okok feltárásának lehetőségeit. Ismeri a gyermek-, család- és ifjúságvédelmi, valam ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Master of Arts in Childhood and Adolescent Studies

  Master of Arts in Childhood and Adolescent Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Master of Arts in Therapeutic Child Care

  Master of Arts in Therapeutic Child Care ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Master of Arts in Childhood and Adolescent Studies

  Master of Arts in Childhood and Adolescent Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Postgraduate Diploma in Arts in Childhood and Adolescent Studies

  Postgraduate Diploma in Arts in Childhood and Adolescent Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland