• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 189 items
 1. Clothing and ready-to-wear designer

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● De trends en gedragingen van gebruikers opsporen en productstalen, foto’s, … verzamelen om een database aan te leggen (B180501 Id17383-c) - Analyseert de doelgroep en de leefwereld van de doelgroep - Bestudeert trends (via beurzen, vakliteratuur, internet, …) - Verzamelt ideeën, thema’s en kenmerken voor de nieuwe collectie - Bedenkt een totaalbeeld (kleur, stijl,…) - Volgt de technische verwerking van nieuwe materialen en producten op - Volgt de innovaties rond nieuwe grondstoffen en technieken ● Een volledige of gedeeltelijke collectie ontwikkelen of uitdenken in de stijl van het merk en de gedefinieerde thema’s (B180501 Id25229-c) - Verzamelt informatie, materialen en toebehoren binnen het gekozen thema - Kiest stijl en look - Werkt het beeld uit in een collage - Stelt het kleurenpallet samen - Maakt kleuren-, stoffen- en toebehorenkaarten - Bedenkt collectie-items die beantwoorden aan het marketingconcept ● De artistieke tekeningen van projecten/modellen realiseren (voorontwerpen, schetsen van de stilist,...) (B180501 Id25340-c) - Maakt een schets - Werkt de schets uit met tekenmaterialen en/of software ● Ontwerpen en technische schetsen maken en de kleurgamma’s van de nieuwe collectie bepalen (B180501 Id16931-c) - Werkt elk collectie-item uit in een technische tekening - Vertrekt van een bestaand basismodel of maakt een volledig nieuw model - Geeft de kleurkeuze aan - Werkt het ontwerp uit in details (borduursels, bedrukkingen, garen,… ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Garment and accessories production supervisor

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Identificeert de kenmerken van het order (H250501 Id17483-c) - Gebruikt relevante (software)systemen - Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches - Toets de productiehaalbaarheid af - Geeft feedback aan de betrokken diensten - Stelt indien nodig aanpassingen voor ● Koppelt het order aan de verschillende productiefases (H250201 Id23737-c) - Bepaalt de meest efficiënte productiestappen - Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel) - Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel) - Organiseert de werkposten optimaal - Bepaalt de optimale doorlooptijd ● Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 00943) - Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers - Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting - Gebruikt relevante software(systemen) - Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden - Stelt de productie- en personeelsplanning op ● Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 Id17642-c, H250501 Id1176-c) - Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen - Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle ● Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 Id19089-c, H250501 Id16361-c) - ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Print media/cross media production supervisor

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Identificeert de kenmerken van het order (H250501 Id17483-c) - Gebruikt relevante (software)systemen - Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches - Toetst de productiehaalbaarheid af - Geeft feedback aan de betrokken diensten - Stelt indien nodig aanpassingen voor ● Koppelt het order aan de verschillende productiefases (H250201 Id23737-c) - Bepaalt de meest efficiënte productiestappen - Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel) - Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel) - Organiseert de werkposten optimaal - Bepaalt de optimale doorlooptijd ● Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 00943) - Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers - Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting - Gebruikt relevante software(systemen) - Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden - Stelt de productie- en personeelsplanning op ● Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 Id17642-c, H250501 Id1176-c) - Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen - Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle ● Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 Id19089-c, H250501 Id16361-c) ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Production supervisor

  ACTIVITEITEN Basisactiviteiten ● Identificeert de kenmerken van het order (H250501 Id17483-c) - Gebruikt relevante (software)systemen - Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches - Toets de productiehaalbaarheid af - Geeft feedback aan de betrokken diensten - Stelt indien nodig aanpassingen voor ● Koppelt het order aan de verschillende productiefases (H250201 Id23737-c) - Bepaalt de meest efficiënte productiestappen - Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel) - Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel) - Organiseert de werkposten optimaal - Bepaalt de optimale doorlooptijd ● Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 01575) - Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers - Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting - Gebruikt relevante software(systemen) - Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden - Stelt de productie- en personeelsplanning op ● Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 Id17642-c, H250501 Id1176-c) - Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen - Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle ● Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 Id19089, H250501 Id16361-c) - ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Grimeerija, tase 5

  Grimeerija töö eesmärk on karakteri loomine. Grimeerija töötab teatrites, kontserdiorganisatsioonides, filmistuudiotes, tsirkuses, meedias, salongides ja mujal. Grimeerija teeb mitmesuguseid kaunistavaid ja korrigeerivaid jumestusi ning rolligrimme ja loob, valmistab, värvib ja eemaldab rolli toetavaid ruumilisi grimme/ proteesgrimme. Viimistleb juukseid ja näokarvu ning teeb erinevaid karvtöid (näit vuntsid, habemed, kulmud, parukad - postiche). Grimeerija tunneb erinevates valdkondades töötamise nõudeid (teater, meedia jne). Oma töös pöörab ta tähelepanu rollile, kultuurile, ajaloole, stiilile, ajale, kohale jm. Grimeerija töö eeldab koostööd kostüümikunstniku, artisti, lavastaja ja teiste töötajatega. Grimeerija töö tulemus on isiku visuaalse välimuse rõhutamine, karakteri loomine ja rolli välise lahenduse teostamine. Ta toetab oma tööga lavastuse eesmärgi saavutamist, võimalusel ja vajadusel arvestab ta näitleja soovidega. ...

  Awarding bodyEesti Meigikunstnike Ühendus

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Koorijuht, tase 5

  Kooridirigendi töö on loominguline, mis eeldab muusikalist ettevalmistust. Kooridirigent on vokaalmuusika interpreet, kelle tööülesanneteks on laulude õpetamine koorile ja esitamine kontserdil. Töö eesmärk on koori kunstiline juhtimine ning publikule kõrgetasemelise muusikaelamuse pakkumine. Kooridirigendi töö on oma olemuselt pedagoogiline ning eeldab lisaks muusikalistele oskustele ka iseseisvat tööd kooriga ning metoodika ja psühholoogia tundmist. Koorijuhi kutsealal on viis kutset. Koorijuht, tase 4 töötab üldjuhul abidirigendina või oma kooriga. Koorijuht, tase 5 töötab üldjuhul dirigendina. Tal võib olla oma koor või töötab abidirigendina. Osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Koorijuht, tase 6 töötab üldjuhul dirigendina. Tal võib olla oma koor või töötab abidirigendina kontsertkoori juures. Osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Tema koorid osalevad on aktiivselt kontserttegevuses. Koolitab vajadusel madalama taseme koorijuhte ja muusikaõpetajaid. Koorijuht, tase 7 töötab üldjuhul dirigendina. On tunnustatud oma ala spetsialist, keda kutsutakse juhatama ühendkoore laulupäevadel ja/või laulupidudel, üleriigilisel laulupeol või on liigijuht/kunstiline juht. On hinnatud koori hääleseadja ja koori vokaaltöö spetsialist. Osaleb oma koori(de)ga konkurssidel, festivalidel ja annab kontserte. Kooridel on aktiivne kontserttegevus. Viib läbi seminare, koolitusi mentorina, leiab koolituste läbiviimiseks vajaliku metoodika ning vajadusel koostab õp ...

  Awarding bodyEesti Koorijuhtide Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Kujundaja, tase 5

  Kujundaja töö sisuks on info loominguline visualiseerimine ja modelleerimine erialaste teadmiste ning oskuste abil. Kujundaja töö eesmärgiks on visuaalse keskkonna ja objektide kujundamine ning teabe esitamine esteetiliselt, korrastatud ja mõtestatud moel. Ta lähtub etteantud ülesandest ja loob eesmärgipärase lahenduse. Kujundaja lähtub oma töös erialastest teadmistest, tellijaga kooskõlastatud lähteülesandest, autorikaitse seadustest, heast tavast ning annab erialaseid oskusi, tehnoloogiaid ja töövahendeid kasutades oma panuse teabe, keskkonna ja objektide esteetiliseks, korrastatuks ja mõtestatuks kujundamiseks. Kujundaja, tase 5 on töökogemusega isik, kes töötab iseseisvalt, juhib tööprotsessi ja vajadusel valdkonnaga seotud (trüki, foto, jne) tehnilist meeskonda (projektijuht, assistent) ning teeb koostööd teiste autoritega/loovisikutega. Kogub ja analüüsib erialast informatsiooni. Tegutseb ja korraldab töid plaanipäraselt, kestlikult ja tulemuslikult. Vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest. Tema portfoolios esitatud tööd on mitmekesised ja kvaliteetsed. ...

  Awarding bodyTartu Kunstikool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Sepp, tase 5

  Sepistamine on metallide survetöötlemine, mille puhul toode või pooltoode saadakse kuumutatud toorikut plastselt deformeerides. Käsisepistamisel muudetakse järkjärguliselt alasil vabalt paikneva tooriku kuju sepavasara, suruõhuvasara jm sepatööriistade abil. Sepistamise põhioperatsioonid on jämendamine, venitamine, silumine, augu löömine, raiumine, painutamine, väänamine ja kokkukeetmine. Sepistamisel jäävad metalli kiud läbi lõikamata, seepärast on sepistatud tooteil paremad mehaanilised omadused kui lõiketöötlemise teel valmistatud todetel. 5. taseme sepp valmistab enda koostatud kavandite või etteantud esemete järgi kvaliteetseid, esteetilisi ja funktsionaalseid sepiseid sh unikaalesemeid ja väikesarju. Tema käe all valmivad erinevatest metallidest traditsioonilistes või kaasaegsetes tehnikates sepistatud tööriistad ning käsitöö- ja tarbeesemed. Tööülesanded on seotud metallide ettevalmistuse, kuumtöötlemise ja sepistamise, sepise kokku monteerimise ja sepise pinna viimistlemisega. Sepp orienteerub olulisemates sepist mõjutanud ajaloolistes stiilides nagu nt renessanss, barokk, klassitsism ja juugend. 5. taseme sepp vastutab enda ja teiste töötajate töötulemuste eest. Ta organiseerib ja suunab kaastöötajate või praktikantide tegevust. Ta on suuteline majandama ettevõtet ning tegema koostööd oma eriala spetsialistide ning sidusalade esindajatega: ehitajate, sisekujundajatega jt. 5. taseme sepp on omandanud lisaks vähemalt ühe järgnevatest erioskustest: vanade esemete parandamine ja restaureerimine, raua (ter ...

  Awarding bodyEesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Välioperaator, tase 5

  Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6. Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine. Välioperaator võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Välioperaator töötab tavaliselt iseseisvalt või vajadusel juhtoperaatori juhendamisel. Vastutab salvestatava materjali loomingulise ja tehnilise kvaliteedi eest ning teeb seda kõrgel professionaalsel tasemel. Välioperaator tunneb põhjalikult televisioonikaamera tehnilisi iseärasusi, valdab valgustuse ja reportaažheli kasutamist maksimaalse tulemuse saavutamiseks ja tagab salvestatava materjali valmisoleku montaažiks. Välioperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Ta hoolitseb loominguliste ideede adekvaatse teostamise eest. ...

  Awarding bodyEesti Rahvusringhääling

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Digital Media Developer (Entwickler Digitale Medien/Entwicklerin Digitale Medien)

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. Vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three advanced training levels are differentiated with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They usually require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks.    This type of qualification includes the specialist profiles regulated by the Ordinance on Vocational Education and Training in the Information and Telecommunications Technology sector (IT Advanced Training Ordinance). Continuing training leading to the qualification of IT specialist forms the first level of the IT continuing training system pursuant to the IT Advanced Training Ordinance. IT specialists are in possession of competences for the autonomous planning and processing of comprehensive professional tasks in the complex, specialised and changing occupational field of activity of information and telecommunications technology. They are able to develop concepts and autonomous solution ...

  Awarding bodyThe qualification can be achieved by a certificate issued by a competent body, a personal...

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages