• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 59 items
 1. Psykologi

  På kandidatuddannelsen arbejder du videnskabeligt med faget og øver dig i at bruge det, du lærer, i praksis. Uddannelsen belyser forskellige psykologiske problemstillinger, som du lærer at tage stilling til gennem teoretisk og metodisk orienteret undervisning.Som færdiguddannet cand.psych. kan du bl.a. arbejde inden for social- og sundhedsområdet. Du kan også arbejde som praktiserende psykolog eller blive ansat i private virksomheder, hvor du kan arbejde med personaleudvikling, evaluering og samarbejde. Der er endvidere mulighed for at undervise og forske. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Statskundskab

  Du får analytiske færdigheder og teoretisk indsigt og lærer om såvel Danmarks som andre landes politiske systemer samt om international politik og forvaltning.Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for offentlig administration og i det private erhvervsliv. Du vil kunne beskæftige dig med områder som organisationsanalyse og udviklings- og planlægningsarbejde. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Samfundsfag

  På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde selvstændigt med fagets teorier og metoder og at gennemføre videnskabelige undersøgelser og analyser inden for et afgrænset samfundsfagligt emne.Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning på det gymnasiale område eller indenfor det administrative område i stat og kommune. Du vil også kunne varetage informations- og konsulentjob i private eller offentlige organisationer. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Erhvervsøkonomi, cand.merc.

  Du får uddybet og udvidet din teoretiske og metodiske viden og kunnen inden for det område, som din specialisering fokuserer på, og lærer at løse komplekse problemstillinger. De fleste specialiseringer udbydes på engelsk.Som færdiguddannet kandidat har du en lang række jobmuligheder, alt efter hvilken specialisering du har fulgt. Eksempler på job er marketingmedarbejder, projektleder, økonomi- eller regnskabschef, controller, personalemedarbejder eller konsulent inden for virksomhedsrådgivning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Økonomi

  På kandidatuddannelsen får du en udvidet forståelse for de mekanismer, der har indflydelse på den økonomiske udvikling og er med til at definere samfundets udvikling i såvel et nationalt som internationalt perspektiv.Som færdiguddannet er dine jobmuligheder mange og forskellige. Du kan arbejde i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Virksomhedsledelse

  Du får indsigt i de nyeste teorier og ledelsesmodeller, og lærer om de ledelsesaspekter der har med relationer mellem mennesker at gøre.Som uddannet i virksomhedsledelse vil du kunne søge arbejde som analytiker, konsulent og leder i stabsfunktioner i alle typer af virksomheder og organisationer samt inden for konsulentbranchen og i erhvervs- og fagorganisationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Virksomhedsstudier

  På studiet uddyber du dine teoretiske analyseredskaber og din viden om virksomhedens sammensætning og funktion. Du har mulighed for at specialisere dig i de emner, du finder mest interessante. Virksomhedsstudier er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.Du kan som færdiguddannet kandidat finde finde arbejde som konsulent i virksomhedsledelse, hvor du kan rådgive om udvikling og innovation i virksomheder. Der er også mulighed for at arbejde med marketing og projektledelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Erhvervsøkonomi og psykologi

  På kandidatuddannelsen lærer du at analysere virksomhedens aktiviteter, og du bliver trænet i at arbejde med og implementere processer for forandring i forbindelse med opgaver inden for udvikling, ledelse og kommunikation. Som færdiguddannet har du især jobmuligheder inden for det private erhvervsliv, hvor du kan arbejde med kompetenceudvikling og uddannelse, ledelses- og organisationsudvikling eller forandringsledelse. Du kan også finde job inden for Human Ressource Management. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Miljø- og konfliktanalyse

  Du lærer at analysere og forstå konflikters strukturelle betingelser, og hvordan man kan fremme samarbejde og gensidig læring. Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder inden for statslige bistandsorganisationer, FN-organisationer, NGO'er eller konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Public Management and Social Development

  Du lærer at deltage i undersøgelser, beslutningstagning, projektledelse og udveksling af viden mellem forskellige organisationer og sektorer i forskellige lande. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for offentlige og private organisationer samt ngo'er såvel i Danmark som i udlandet. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages