• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 31 items
 1. Economist in Tourism and Management

  A mesterképzési szak célja turizmus menedzser szakemberek képzése a turizmusipar munkaerőpiacára, akik szakmai kompetenciák és ismeretek birtokában képesek a turizmust közvetlenül, illetve közvetve szolgáló munkaterületeken a tervezést, a döntés-előkészítést és az irányítást szolgáló feladatok önálló ellátására, az érintett gazdasági területek, illetve a szervezetek működésének rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos koncepciók, tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, illetve a vállalkozások és intézmények vezetésére. A végzettek többek között önkormányzatokban, minisztériumokban, azok háttérintézményeiben, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, a turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál és nonprofit szervezetekben kerülhetnek foglalkoztatásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Turizmus-menedzsment szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó s ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Human Kinesiologist

  A képzés célja humánkineziológusok képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek az egészséges emberek fizikai és lelki kondíciójának fejlesztésére, az egészség megőrzésének támogatására, az egészségükben károsodott, mozgatórendszeri sérült felnőtt emberek egészségfejlesztésére és mozgatórendszeri rehabilitációjára, továbbá felnőtt, utánpótlás élversenyzők és rekreációs szintű sportolók fizikai képességének diagnosztizálására, amely alapján képesek edzésprogramok tervezésére és az edzések műszeres ellenőrzésére, a terhelés meghatározására. A képzést elvégző szakemberek tisztában vannak a specifikus mozgásfolyamatok veszélyeivel, a terhelés hatására megjelenő sérülések típusaival. Képesek sérülés utáni rehabilitációs programok vezetésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A humánkineziológus a) tudása - Ismeri a sport- és mozgástudomány, valamint az egészségtudomány alapvető ismereteit. - Ismeri a hivatásában alkalmazásra kerülő egészségügyi szervezési, közgazdasági és jogi feladatokat. - Ismeri a sport- és egészségtudományi kutatások elméletét és módszertanát. - Ismeri a hazai és nemzetközi tudományos eredmények közvetítésének módjait és gyakorlatban történő alkalmazását. - Ismeri a fizikai teljesítmény szintjének megállapítására szolgáló korszerű vizsgáló eljárásokat, módszereket és eszközöket. - Ismeri a terhelés-élettan és a klinikai terhelés-élettan eszközös vizsgálatának módszereit, ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. international sports relations- sports diplomacy specialist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű diplomáciai ismeretek birtokában, a fair play szellemében képesek szolgálni a sport ügyét és képviselni hazájuk érdekeit. A nemzetközi sportkapcsolatok - sportdiplomáciai szakember: Tudása: Ismeri - a legfontosabb nemzetközi - politikai és gazdasági - szervezetek működését; - a döntéshozatali mechanizmusokat; - a sport társadalmi funkcióit; - a sportszakpolitikákat és sportkoncepciókat; - és érti az európai integráció elméleti és gyakorlati folyamatát, intézményrendszerének működési mechanizmusát; - a sport globális rendszerét meghatározó jogalanyokat, és elsajátítja működésüket, szabályozásukat; - a nemzetközi sportszervezetek felépítését, működését; - az interkulturális tárgyalástechnikákat alkalmazásuk szintjén;  - a sportdiplomáciai tevékenység adekvát konfliktuskezelési módszereit és kommunikációs stratégiáit;  - a retorikai alapvetéseket; - és elsajátítja a médiaszereplés gyakorlatát; - a nemzetközi protokollt és a (sport-) rendezvényszervezés ismereteit. Képességei: - nemzetközi diplomáciai összefüggések átlátása; - külpolitikai, diplomáciai elemzőkészség; - külkapcsolati szakterületek sajátosságainak azonosítási képessége; - szakdiplomáciai feladatok pozícionálása a nemzetközi kapcsolatok rendszerében;  - a globalizáció elméleti és gyakorlati folyamatának megértése; - asszertív szóbeli kommunikációs készség, valamint hatékony és igényes íráskészség; - interkulturális tárgyalástechnikák elsajátítása és alkalmazása; ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Master degree in Tourism and Leisure Management (ViA)

  Theoretical and practical knowledge synthesis in international tourism events management, strengthening competitive advantages of being able widely to use ICT competencies and with personal abilities that tourism and event organizations demand to face future’s critical challenges, ability to take professional responsibility and competent decisions based on interdisciplinary knowledge in international tourism events management. ...

  Awarding bodyVidzeme University College

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

  1. Gespecialiseerde kennis van en vaardigheden in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen aanwenden bij het oplossen van complexe problemen en bij de begeleiding van de bewegende mens in de context van lichamelijke opvoeding, beweging en sport bij diverse doelgroepen. 2. Inzicht hebben in actuele internationale wetenschappelijke vraagstellingen binnen het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 3. Nieuwe trends in lichamelijke opvoeding, bewegingscultuur en bewegingswetenschappen detecteren en beoordelen vanuit gespecialiseerde en geavanceerde wetenschappelijke kennis en inzichten. 4. Inzicht hebben in het werkveld en de rol van de beroepsbeoefenaar in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen met het oog op een maximale inzetbaarheid in een multidisciplinaire professionele setting. 5. Gefundeerde, kritische en creatieve standpunten innemen in verband met maatschappelijke, juridische en ethische aspecten in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 6. Op basis van internationale wetenschappelijke onderzoeksinformatie zelfstandig een synthese maken, en integreren in innoverende praktijkvoorstellen in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen. 7. Verzamelen, verwerken en interpreteren van complexe kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksgegevens in functie van een realistische, (multi)disciplinaire onderzoeksvraag in het domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegin ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in het toerisme

  1. Een grondige kennis van en inzicht in bezitten in de complexiteit van toerisme als een geïntegreerd en globaal systeem van bestemmingen, verplaatsingen, motieven en impact, gekenmerkt door een verwevenheid van actoren, instellingen, ondernemingen. 2. Het domein van het toerisme benaderen vanuit milieukundige, socio-grafische/maatschapelijke en management/bedrijfsmatige invalshoeken en situeren in relatie tot economisch gerelateerde studies en ontwikkelingen binnen een internationale context. 3. Gevorderde vaardigheden bezitten in het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen, trends en oorzaken en gevolgen van recente ontwikkelingen, sturingsinstrumenten en strategieën binnen het domein van het toerisme. 4. Effectief meewerken aan het uitwerken van een beleid op niveau van een toeristische organisatie of bedrijf of van een aan toerisme gerelateerde organisatie en bedrijf, rekening houdend met bedrijfskundige, technologische en juridische aspecten. 5. Marketing en marktonderzoek in het domein van het toerisme opzetten. In samenwerking met een (multidisciplinair) team een strategisch plan in de toeristische sector concipiëren en uitvoeren, rekening houdend met aspecten van management, competitiviteit en duurzaamheid. 6. Een verantwoordelijke rol kunnen opnemen in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving (onder andere de bedrijfswereld, sectororganisaties of overheidsorganisaties). 7. Een onderzoeksvraag formuleren en uitvoeren conform de gangbare wetenschappelijke method ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master's Degree in "Environmental Management & Sustainability". Streams: a) Environmental Management, b) Sustainable Tourism Management. School of Economics, Business Administration and Legal Studies. International Hellenic University.

  Knowledge: • Acquisition of knowledge and development of skills for the formulation and application of integrated solutions on issues related to sustainable development within a strongly globalised environment, both with regard to the financial activity and the environmental issues. • Development of special technological and administrative products in two separate specialisation directions: a) Environmental Management, and b) Sustainable Management of Tourism Units. These directions allow the graduates of the postgraduate programme of receiving specialised interdisciplinary training on specific and popular fields of employment with a key character, within the context of the so-called "green" development. • Opportunity to acquire the knowledge required for the formulation of business and organisation strategy with regard to compliance with environmental law and generally the minimisation of the impacts of their operation on the environment, by exceeding the statutory limits through volunteer actions. • Support of self-awareness and confidence, through knowledge and practice on the cognitive subjects related to Sustainable Development. Skills:• Search for, analyse, and synthesise data and information, using the necessary technologies. • Plan and manage projects. • Generate new research ideas. • Promote free, creative, and conductive thought. • Decision-making. Competences:• Practical application of the knowledge. • Adjustment to new situat ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Master's Degree in "Hospitality and Tourism Management". School of Economics, Business Administration and Legal Studies. International Hellenic University.

  Knowledge:• Acquisition of knowledge and development of skills for the formulation and application of comprehensive solutions on issues related to the effective Management of Tourism Units within a strongly competitive and international environment, focused on management and on the financial activity of tourism units, while considering the environmental issues of the specific industry. • Development of competences and knowledge aiming to effective decision-taking and to the critical assessment of issues related to Management issues for the industry in question, with a simultaneous provision of practical orientation with regard to the administrative and strategy issues on the rapidly developing field of tourism, both at a national and at an international level. Skills:• Support of self-awareness and confidence, through knowledge and practice on the cognitive subjects related to Tourism Administration.• Search for, analyse, and synthesise data and information, using the necessary technologies. • Plan and manage projects. • Generate new research ideas. • Promote free, creative, and conductive thought. • Decision-making. Competences:• Practical application of the knowledge. • Adjustment to new situations. • Autonomous work. • Group work. • Work within an international environment. • Respect to diversity and multiculturalism. • Respect to the natural environment ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Master's Degree in "Tourism Planning, Management and Policy". Department of Business Administration. Faculty of Business. University of the Aegean.

  Due to the multi-faceted character of tourism and the respective interdisciplinary character of education and research on issues of design, administration, and policy, the Postgraduate Studies Programme offers a comprehensive education programme which is focused on the following fields: a) tourism research (social, anthropological, statistical, geographical, and environmental), b) on the design of tourism at a national, regional and local level, c) on the analysis of the method for the administration and operation of tourism businesses, d) on the methods for promoting and selling tourism products, e) on the investigation of the basic parameters for sustainable tourism development, f) on the promotion of IT applications for tourism, g) on determining the major parameters of a tourism policy. Special emphasis is paid on the interdisciplinary approach of tourism and of its financial, social, environmental, and cultural aspects. As a result, the graduates of the Postgraduate Studies Programme may find employment in the following: 1. Research centres for macroeconomics, microeconomics and sociology studies regarding tourism. 2. Agencies for the physical and financial design of tourism development. 3) Public or private agencies for tourism consulting. 4) Bodies directing and managing sea, mountain, green or alternative tourism. 5) Agencies organising conferences and cultural events. 6) Tourism organisations. 7) Agencies organizing tourism promotion and advertising. 8) Departments of bodies responsible for the dir ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Master's Degree in Business Administration in Hospitality and Tourism. Department of Business Administration. Faculty of Management and Economics. Technological Educational Institute of Central Macedonia.

  KNOWLEDGE The MBA in Tourism, MBA in Hospitality provide integrated knowledge on issues of administration and management for businesses in the field of hospitality and tourism, such as hotels, catering companies, travel companies (airlines, etc.), travel agencies, events companies, and other companies offering tourism services. The curriculum combines theoretical knowledge and business practice, allowing students to familiarise with the basic principles of management for the businesses in the hospitality and tourism industry, while also acquiring specialised knowledge, skills, and experience on these subjects. Specifically, students acquire knowledge about the markets, the procedures for developing and promoting tourism services, the customers and their needs - preferences, the organisation and management of operations and procedures in tourism businesses, the financial management of tourism businesses, the management of human resources, ICTs, and the IT systems in the field of tourism, about business strategy, along with modern issues, such as the operation in multicultural environments, the moral values, innovation and entrepreneurship, customer service, etc. Following the successful completion of the programme, the graduates shall have and be able to use a wide range of cognitive / intellectual and technical competences, along with personal and interpersonal skills, which are necessary for a successful career in the field of tourism. SKILLS -- CRITICAL THINKING, ANALYSIS, AND SYNTHESIS: Students develo ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Central Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages