• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6257 items
 1. Advanced Energy Solutions- Sustainable Energy in Buildings and Built Environment, Master of Science (Technology) (2 yrs)

  o   The major Sustainable Energy in Buildings and Built Environment offers theoretical basis and practical skills that are required in design projects and developing of novel technologies and services for energy efficient buildings and nearby. The major will offer advanced courses on an efficient use of energy in the fields of building technology and services, design of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems. The major prepares students for current and future challenges in construction and building service industries. ...

  Provider NameAalto University, School of Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ainavu arhitektūra un plānošana- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts Studenti attīsta zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācās veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, atpazīt augus, izprast dabu un veidot ainavu; izstrādā projektus un teorētiskās zināšanas nostiprina praksē arhitektūras projektēšanas firmās, pašvaldību iestādēs u.c.. Karjeras iespējas Absolventi var strādāt arhitektūras projektēšanas firmās, projektu realizēšanā, piedalīties reģionālo un teritoriālplānu izstrādāšanā un pilnveidošanā, ainavu rekonstrukcijā, rekultivācijā, konservācijā un kopšanas plānu izstrādāšanā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ainavu arhitektūra un plānošana- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: Nodrošināt studējošos ar profesionālo zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Kā speciālistiem, kas ir spējīgi patstāvīgi vai darba grupās veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu. Karjeras iespējas Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri iegūtās zināšanas izmanto risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Ainavu arhitektūra- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot zinātnes speciālistus, kas spēj formulēt un izvērtēt ainavisko telpu, ņemot vērā funkcionālos, ekoloģiskos un estētiskos kritērijus; risināt lauku kultūrainavas vēsturiskās nepārtrauktības saglabāšanas problēmas; prognozēt lauku kultūrainavas transformācijas iespējas, pamatojoties uz apkārtējas vides attīstības īpatnībām. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Allmän kurs grund med IT- för dig som har ett annat modersmål än svenska

  Du läser in grundskolebehörighet med stort fokus på svenska som andraspråk. Dessutom läser du IT-ämnen som breddar din kunskap i bild, webb och datateknik. ...

  Provider NameMullsjö folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Allmän kurs IT/Webb med foto

  Kursen breddar din kunskap i webb, bild och datateknik. Du arbetar i en datamiljö med aktuell programvara och läser även allmänna ämnen som svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. ...

  Provider NameMullsjö folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Allmän kurs- Esport

  Älskar du att spela och känner att du vill utveckla din spelförmåga i en lugn och rofylld miljö där du samtidigt kan läsa upp dina betyg? Då är vår esport-profil något för dig. ...

  Provider NameGlimåkra folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Allmän kurs- IT-inriktning

  Du väljer antingen webbutveckling eller programmering och har möjlighet att uppnå behörighet i Webbutveckling 1 eller Programmering 1. Undervisningen sker i form av projekt och temaarbeten. ...

  Provider NameMunka folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Allmän kurs- IT-profil

  Vill du arbeta med IT? Allt från teknik och programmering till projektledning och utveckling. IT är en så integrerad del av vårt samhälle att jobben finns på nästan alla arbetsplatser. ...

  Provider NameHjälmareds folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Allmän kurs- Programmering och webbdesign

  Denna profil passar dig som vill lära dig att programmera och att designa webbsidor. Du kanske har som mål att arbeta inom detta område i framtiden? ...

  Provider NameGlimåkra folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages