• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1825 items
 1. Access Education in Science and Mathematics

  Basårets övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet (SFS 2007:432). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.Efter avslutade kurser skall studenten kunna:· använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå· tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa problem· visa förmåga att redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar· visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Access Education Semester Science and

  Basterminens övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet (SFS 2007:432). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.Efter avslutade kurser skall studenten kunna:- använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå- tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa problem- visa förmåga att redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Advanced Manufacturing Engineering

  En produktionsingenjör har kompetens inom flera områden som tillverkningsteknik, vetenskapligt arbete och ledarskap. Kunskaperna använder du för att välja, utveckla och förbättra olika tillverkningsprocesser för att förvandla råvaror till slutliga produkter. Programmet ger dig olika färdigheter som bidrar till utmärka karriärmöjligheter inom olika sektorer av tillverkningsområdet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Advanced Manufacturing Engineering

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Advanced Materials Science (E)

  The field of Advanced Materials Science deals with the (further) development, characterisation and application of materials. The development of new materials can be regarded as a foundation on which to open up future-oriented applications. The master’s programme is divided up into four semesters and includes the following general compulsory subjects: integrative laboratory materials, solid state physics, materials sciences, nuclear physics and quantum mechanics, applied chemistry, analytical chemistry, selection of materials, production and processing processes, characterisation of materials, physical properties of materials (1st and 2nd semester). As of the second semester students will choose their specialised elective courses, which include metallic and ceramic materials (ductility, original and deformation processes, functional materials), semiconductor process engineering and nanotechnology (physics of the semiconductor parts, surface chemistry, nanostructures and nanotechnology) as well as polymer sciences and plastics engineering (macromolecular materials, nanostructures in polymers, modern polymer characterisation). Students will be supported in undertaking a study period abroad. Students have to write a master's thesis. The study programme concludes with a master’s examination before a board of examiners. ...

  Provider NameTechnische Universität Graz in Kooperation mit der Universität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 6. Advanced Materials Science (E)

  The degree programme is a strongly interdisciplinary programme dealing with materials and their properties. Students will get an advanced education in an area of specialisation of their choice. Students may choose one of the following areas of specialisation: “Metals and Ceramics“, “Semiconductor Processing and Nanotechnology” or “Biobased Materials”. ...

  Provider NameUniversität Graz in Kooperation mit der TU Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 7. Agrobiologi

  Der er fokus på husdyr og planter samt på fødevarekvalitet og produktion. Du får viden om, hvordan jordens biologiske ressourcer udnyttes bedst i forhold til husdyr- og planteproduktion, og du lærer at analysere og løse problemstillinger inden for miljøvenlig produktion.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde inden for fx rådgivning, udvikling, salg og undervisning i virksomheder og organisationer med tilknytning til jordbrug og fødevareproduktion. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Agrobiologi

  Du kan fordybe dig i husdyr omkring sundhed, velfærd, ernæring, avl, miljø og produktkvalitet. Eller du kan fordybe dig i planter med fokus på bl.a. jordbundsforhold, plantevækst og fødevarekvalitet, miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og genteknologi. Endelig kan du specialisere dig i økologisk produktion i kombination med dyr eller planter. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med forskning og udvikling, rådgivning og forvaltning, salg eller undervisning i private og offentlige virksomheder eller som selvstændig. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Agronomi

  Desuden får du insigt i, hvordan jordbundsforhold påvirker plantevækst og fødevarekvalitet, og lærer om miljøvenlig bekæmpelse af skadedyr og udvikling af nye plantesorter afgrøder, bl.a. ved hjælp af genteknologi. Som uddannet agronom kan du arbejde med miljørådgivning og naturforvaltning i kommuner og regioner, med udviklingsprojekter i ulande eller som produktudvikler inden for fx prydplanter eller førevarer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Analytical Science Programme in Chemistry with a Focus on Forensics

  Att spåra, analysera och identifiera olika ämnen och material är en viktig uppgift inom många områden. För att säkra att mediciner inte innehåller skadliga ämnen, idrottare inte är dopade, eller att mat inte innehåller bakterier eller gifter, krävs det kunskap i analysvetenskap. Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, till exempel DNA eller oljespill, till brott.Utbildning är unik i Sverige och ger dig kunskaper inom kemi och biologi samt juridik för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan. Blandningen av teoretiska och laborativa inslag är mycket uppskattad av våra studenter och passar dig som gillar att lösa problem genom att kombinera praktik med teori. Sista året ges möjlighet att studera utomlands, exempelvis forensik vid Glasgow Caledonian University i Skottland. Det finns även möjligheter att göra examensarbete med företag. Kemister finns inom flera branscher och kan specialisera sig inom många olika områden därför bedöms arbetsmarknaden för kemister vara god (www.naturvetarna.se). Lärarna bedriver forskning inom ramen för analysvetenskap och använder sina specialkunskaper och kontakter med näringslivet och myndigheter i undervisningen. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bland annat ett av Förenta Nationernas referenslaboratorier för organiska miljögifter. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages