• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 463 items
 1. Accounting, Bachelor Course

  Accounting, Bachelor Course Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=FEKP4 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Economics Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full-time Face to ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Accounting, Bachelor Course

  Accounting, Bachelor Course Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=FEKP4 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Economics Language: English Teaching Language: Swedish Study Type: Full-time Face to ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Accounting, Bachelor Course

  Accounting, Bachelor Course ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Accounting, Basic Level, Web-based

  Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi I består av två grundkurser i organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande redovisning.Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Accounting, Basic Level, Web-based

  Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag ska uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi I består av två grundkurser i organisations- och vetenskapsteori, samt grundläggande redovisning.Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning. Kurslitteratur och undervisning på engelska kan förekomma. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. African Studies: Core Course Package

  African Studies: Core Course Package Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=AA113 Location: Sweden Start Date:  2019-01-21 Education Level: Bachelor's or equivalent Thematic area: Sociology and cultural studies Language: English Teaching Language: Swedish ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Agricultural programme- Economy

  Agricultural programme - Economy ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Agriculture Programme- Rural Development

  Agriculture Programme - Rural Development ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Air Transportation and Logistics, Bachelor's Programme

  Sikta på ett yrkesliv i hetluften! Utveckla framtidens flygtransporter, eller arbeta som logistiker inom andra verksamheter. Logistik inom flygsektorn handlar om att transportera passagerare, bagage och gods på ett effektivt sätt - vilka rutter som ska trafikeras, hur biljetter ska prissättas, men också om hur flygplatser och luftrummet kan utnyttjas optimalt. Matematik, industriell ekonomi och logistik ger dig grunderna inför senare kurser inom air traffic management, flygplatslogistik, optimering, simulering och hållbar utveckling. Flygplatser och flygbolag har många arbetsuppgifter kopplade till logistik, exempelvis marknadsanalyser, planering av nya terminaler, tilldelning av gater till ankommande flygplan. Men du kan också jobba som logistiker inom industri, servicenäring eller offentlig verksamhet. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Analytical Finance

  The Bachelor's programme in Analytical Finance prepares you for a challenging career in the international world of finance. By giving you a solid foundation in Mathematics you will, among other things, learn to do quantitative analysis of financial markets and manage financial portfolios. The international programme in Analytical Finance will give you a solid foundation in Mathematics/Applied Mathematics, Economics and in addition knowledge in Business Administration. To prepare you for a career in the financial industry, advanced financial software and programming languages are used in the teaching process. The focus of the programme is on using advanced mathematical tools to solve real-life problems. The inclusion of lecturers from the financial industry is an important feature of the programme. Analytical Finance is internationally-oriented and is taught entirely in English. It attracts both international and Swedish students. In the modern financial industry there is a high demand for mathematicians with knowledge of finance and economics. The Analytical Finance programme is designed to meet that demand. As a graduate from this programme you will have competitive qualifications for obtaining an attractive position in a bank, in the investment and insurance industries, in the government or a financial institution. If you complete your education with a Bachelor's degree in Mathematics/Applied Mathematics you can also acquire a position in business, working with information technologies and other fields of eng ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages