• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 9 items
 1. Ainavu arhitektūra- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot zinātnes speciālistus, kas spēj formulēt un izvērtēt ainavisko telpu, ņemot vērā funkcionālos, ekoloģiskos un estētiskos kritērijus; risināt lauku kultūrainavas vēsturiskās nepārtrauktības saglabāšanas problēmas; prognozēt lauku kultūrainavas transformācijas iespējas, pamatojoties uz apkārtējas vides attīstības īpatnībām. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. ARCHITECTURE

  ARCHITECTURE (ARHITEKTURA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 3. ARCHITECTURE

  ARCHITECTURE (ARHITEKTURA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Civil Engineering and Architecture in Niš. ...

  Provider NameUniversity of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 4. ARCHITECTURE AND URBANISM

  ARCHITECTURE AND URBANISM (ARHITEKTURA I URBANIZAM) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Architecture in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 5. Arhitektūra- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Uzdevumi * attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs; * pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm; * izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus; * izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus; * patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās. Studiju rezultāti * pārvalda zinātniskās darbības principus; * spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus; * spēj vadīt pētnieku darbu; * spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus. Nākamās nodarbinātības apraksts Vadošais pētnieks, docents, profesors. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Doctoral Degree Programme in Architecture (4 yrs)

  Major: architecture Total: 40 credits   Field specific studies 32–36 credits: - Research plan seminar 3+1 credits - Other field specific studies 28–32 credits   General and transferrable skills studies 4-8 credits: - Introduction to UniOGS 1 credit - Research ethics 2 credits - Follow-up group meetings and reporting 1 credit - Other general and transferrable skills studies 0–4 credits   Teaching tasks 0-4 credits (when the student has passed or study as a part of doctoral training at least 2 credits of university pedagogical studies)   For doctoral studies, post-graduate or advanced courses (with J- or S- included in the WebOodi course code) are required. However, when justified, and if the total number of course credits required for the degree is over 20 ECTS credits, and if the supervisor has assessed them to be suitable and necessary, intermediate or basic courses ( A- or P- included in the WebOodi course code) may be included in the study plan up to a maximum of 20% of the required credits over 20 credits (e.g. if the total required credits is 30, a maximum of (30 – 20) x 20% = 2 credits may be obtained from A- or P-level courses). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. GEODESY AND GEOINFORMATICS

  GEODESY AND GEOINFORMATICS (GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Civil Engineering in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Civil Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. GEODESY AND GEOMATICS

  GEODESY AND GEOMATICS (GEODEZIJA I GEOMATIKA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. Landscape Architecture- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the landscape architecture science. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of landscape architecture sciences, problems and theories in the field of landscape architecture sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia