• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 20 items
 1. bionikus számítástechnikai szakember

  A képzés célja:Az elmúlt évtizedben az orvosi kutatásban és gyakorlatban olyan új technikák terjedtek el, amelyek új, speciális informatikai ismereteket igényelnek. A szakirányú képzés célja olyan, megfelelő informatikai képzettségű, de kellő biológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik diszciplináris tudásanyag birtokában, elméleti és gyakorlati jártasság alapján képesek önálló kutatási, fejlesztési feladatok megoldására, és az ehhez szükséges tevékenységek megszervezésére is. A bionikus számítástechnika szakirányú továbbképzés multidiszciplináris alapokra helyezett, a kutatásban és a gyakorlati tervezőmunkában egyaránt hasznosítható ismereteket ad és a projektmunkák, laborfoglalkozások során készségeket fejleszt a hallgatókban. A képzés során megismerik, és később képesek követni is a tudományos fejlődést, amely az élővilág által alkalmazott megoldásokat igyekszik hasznosítani az információs technológiában. A szakirányú képzés a bionikának az információtechnológiai vonatkozásait célozza meg. A most kialakuló irányzatok várhatóan hamarosan megjelennek a mindennapjainkban is, ezért ezen a területen nem lehet elég korán megkezdeni a szakemberek felkészítését.A bionikus számítástechnikai szakemberekre szükség lesz az egészségügy területén alakuló diagnosztikai központokban, ahol a modern képalkotó- és laboratóriumi mérő rendszereket telepítik. Hasonlóképpen a gyógyító intézményekben (elsősorban klinikák és nagyobb kórházak) ahol hasonló diagnosztikai valamint terápiás rendszerek működnek.Jelenl ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Gazdasági informatikus

  A képesítéssel rendelkező képes: informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani, vállalkozni, munkavállalót-, illetve saját magát foglalkoztatni, munkát vállalni mind a hazai, mind az EU munkaerőpiacán, vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani, megfelelni a hazai munkáltatói piacon, munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni, különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni, megtervezni és telepíteni egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására, programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére / webes feladatok megoldására, munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá képes a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani, a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésére, tud új vállalati információs rendszereket tervezni, tesztelni, üzemeltetni és tud egy meglévő rendszert adaptálni, a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszerek segítségével alrendszereket / rendszereket fejleszteni, feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni, statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani, adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét c ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. segítő technológia szakmérnök

    A képzés célja:   A képzés célja olyan jelentős informatikai, gépészmérnöki és villamosmérnöki ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik a mérnöki ismeretek mellett a képzés során elsajátítandó egészségügyi, orvosi, pedagógiai (gyógypedagógiai) és pszichológiai ismeretekkel képesek segítő technológiai eszközöket fejleszteni, már meglévőket egyénre szabottan átalakítani illetve beüzemelni. Magas színvonalú interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint fejlesztői és alkalmazási készségekkel rendelkeznek, akik különösen előnyösen alkalmazhatók egészségügyi, szociális, oktatási, és rehabilitációs intézetekben, biztosító társaságoknál, illetőleg akadémiai és egyetemi kutatóhelyeken. Képesek lesznek speciális szükségletű emberek (vak, gyengénlátó, hallássérült, értelmileg akadályozott, mozgássérült és idős emberek) lehetőség szerinti önálló életvitelének segítésére különböző segítő eszközöket, szoftvereket tervezni, már meglévőket testre szabni, azaz a képességeikhez megfelelően akadálymentesíteni, ennek során mind a lakótér, mind a tanulási, mind a munka és szabadidős környezet, használati és kommunikációs eszközeit megfelelően kialakítani vagy az egyedi idényekhez hozzáigazítani.       A szakképzettség birtokában a Segítő technológiai szakmérnök ismeri:   a segítő technológia elméletét és gyakorlatát, hardver, szoftver ismereteket, rendelkezik bizonyos szintű manualitással, mérési készséggel – ezek laboratóriumi szintű ismeretével, az informatika területén az ismeretek rendszerezett me ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. szakmérnök, számítógép-hálózati szakon

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A képzés során elsajátítható kompetenciák: A hallgatók képessé válnak: -              a számítógép-hálózatok tervezésére, működtetésére, azok ellenőrzésére; -              a számítógép-hálózatok kialakításával kapcsolatos szaktanácsadásra; -              a hálózatokat vezérlő operációs rendszerek alapelveinek megismerésével a leggyakoribb konkrét implementációk alkalmazására, a működtetés során felmerülő problémák megoldására; -              a hálózatokban gyakran alkalmazott adatbázis-kezelőkkel kapcsolatos elveket, szabványokat hálózati adatfeldolgozás során alkalmazni, új fejlesztéseket készíteni; -              az alapvető adatvédelmi, adatbiztonsági alapelveket felhasználva informatikai kockázatelemzést végezni, adatbiztonsági megoldásokat alkalmazni; -              a számítógép-hálózatokat menedzselni.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -              számítógép-hálózatok rendszertechnikai alap- és haladó ismeretei; -              a hálózati operációs rendszerek alapelvei, a konkrét implementációk sajátosságai; -              számítógép-hálózati rendszerek eszközeinek jellemzői, alkalmazási módjai; -              adatfeldolgozás számítógép-hálózatokban; -              adatátviteli protokollok; -              adatvédelem- és biztonság alapelvei; -              számítógép-hálózatok üzemeltetési módszerei; -              a digitális kép- és hangfeldolgozás elvei.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -              számítógépes ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Irodai informatikus

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépet kezelni, üzemeltetni; irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni; számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére; munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására; munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat; kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni; LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére; adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni; programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani; alapszintű felhőszolgáltatások megrendelésére és használatára; irodai szoftverekkel végzett feladatok szakmai támogatását ellátni; irodai szoftverekkel rendszeresen végrehajtandó feladatokat automatizálni, hatékonyságot növelni; nyílt forráskódú rendszerek használatában segítséget nyújtani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Informatikai rendszerüzemeltető

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépet kezelni, üzemeltetni; irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni; számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére; munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására; munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat; hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására; alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására; kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni; LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére; LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására; LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani; munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani; kisebb projekteteket menedzselni; adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni; webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni; vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni; virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni; kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni; informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni; programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani; VoIP rendszereket telepíteni, kon ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Számítógépes műszaki rajzoló

  A képesítéssel rendelkező képes: számítógépet kezelni, üzemeltetni munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel projekteket tervezni, nyomon követni és értékelni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető specialista

    A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és a gazdaság különböző területein tevékenykedő nagyvállalatok informatikai rendszereinek hatékony és fenntartható üzemeltetésére.               Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:           A szakon végzett   Windows és Linux alapú rendszereket telepít, konfigurál és üzemeltet; adatbázis-rendszereket telepít, konfigurál és üzemeltet; virtuális szervereket, adattárakat telepít, konfigurál és üzemeltet; ismeri és alkalmazza a szolgáltatás-menedzsment irányelveit; biztonságosan üzemelteti az IT rendszereket; távoli rendszerfelügyeletet biztosít; rendszer paramétereket mér, elemez és jelentéseket készít; állandó kapcsolatot tart, támogatást nyújt partnereinek/munkatársainak.           Személyes adottságok, készségek: problémafelismerő és -megoldó képesség; fejlett műszaki/informatikai érzék; együttműködő és kommunikációs képesség, tolerancia; rugalmasság, kreativitás; a minőség iránti elkötelezettség; képesség önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre.           A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység­rendszerben: A nagyvállalati informatikai rendszerüzemeltető specialista szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a nagyvállalati környezetekben széles körben használt informatikai technológiák és rendszerek tel ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. vagyonvédelmi informatikai és szervező szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a vagyonvédelmi hálózati, adatbázis-kezelési, programozási, adatbányászati, informatikai biztonságtechnikai és jogi ismereteik birtokában képesek megjelenni a kereskedelmi szektorban, hatékonyan kihasználni a vagyonvédelmi rendszerek nyújtotta előnyöket, képesek alkalmazni a digitális tudást, ezáltal részeseivé válni a „digitális idegrendszernek”. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A vagyonvédelmi informatikai és szervező szakmérnök szakon végzett hallgató képes:* az elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerek területén való tájékozódásra;* a vagyonvédelemre vonatkozó elméletek, módszerek használatára;* az elektronikus, digitális eljárások alkalmazására az üzleti életben.Alkalmas továbbá:* az egyes vállalatok vagyonvédelmi feladatainak ellátására;* az internetes technológiák biztos használatára;* az üzleti életben előforduló döntések előkészítésére;* elemzések, jelentések, kimutatások készítésére;* önálló és csoportmunka végzésére;* szervező és menedzseri feladatok ellátására a vagyonvédelem területén.A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* elemző készség;* problémafelismerő és problémamegoldó készség;* minőségi munkavégzés;* adatrendszerezési és -feldolgozási képesség, információ-rendszerezési képesség;* az új tudományos eredmények és technológiák alkotó módon való alkalmazása;* a szakmai továbbképzés iránti igény;* csapatépítő, együttműködő képesség; * jó kommunikációs készség;* minőség iránti igény;* felelősségtud ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. informatika biztonsági szakmérnök

  Szakmai kompetenciák (szakismeret + szakmai készségek):Alapismeretek* alkalmazás-szerverek, webszerverek,* operációs rendszerek hálózati forgalom- és jogosultság-kezelési megoldásai,* virtualizáció,* védelem és jogosultság-kezelés adatbázisoknál.Új szakterületi ismeretek, készségek- a biztonság összetevői, az információvédelem és az informatikai biztonság,- hálózatok biztonsága,- adatok biztonsága, - jogi ismeretek,- az elektronikus szolgáltatások védelme,- az informatikai biztonság vizsgálata,- az informatikai biztonság irányításának alapelvei, előírásai,- cégismeretek,- projektmenedzsment ismeretek. Személyes adottságok, készségek:Személyes kompetenciákA sikeres munkavégzés személyes feltételei: fejlődőképesség, önfejlesztés, felelősségtudat, megbízhatóság, önállóság, döntésképesség, pontosság, szervezőkészség, terhelhetőség.     Társas kompetenciákAzok a tulajdonságok és készségek, amelyek a megszerzett szakismeret szervezeti környezetben való alkalmazásának feltételei: együttműködés, kapcsolatteremtés, szociálisan heterogén környezetben való működés, írás- és beszédkészség, nyelvhelyesség, prezentációs készség, kompromisszum-készség, konfliktusmegoldó képesség. Módszerkompetenciák(Feladatmegoldás, munkamódszer alkalmazási készség.)Gondolkodás: absztrakciós képesség, információgyűjtési és rendszerező képesség, kreativitás, felfogóképesség, következtetési készség.Problémamegoldás: diagnosztika, elemzés, feltárás, tervezés, értékelés, lényeglátás, helyzetfelismerés.Munkamódszer: rendszerben való gondolkodás, m ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages