• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 74 items
 1. Sustainability in Agriculture, Food production and Food technology in the Danube Region, JMP (E)

  The programme portfolio covers all relevant disciplines of science, engineering, economics and social sciences, offering extensive opportunities for interdisciplinary approaches. The study programme has to be completed with additional courses in: • Sustainable rural and regional development and policy • Food Safety and Consumer Science • Biodiversity and sustainable use of natural resources • Sustainable Agriculture • Soil, water and climate • Biotechnology • Regional specialities • Sustainable energy systems • Intercultural Learning as well as the master's thesis and the defence examination ...

  Provider NameUniversität für Bodenkultur Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 2. Livestock Sciences

  Livestock Sciences in Austria specialise in all aspects of breeding, husbandry and alimentation of livestock. ...

  Provider NameUniversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. Organic Agricultural Systems and Agreocology, DDP

  This degree programme offers two specialisations to choose from after completion of the basic module: Organic Agriculture and Agreocology. Courses in the specialisations include: - Organic Agriculture - Agreocology - Soil Science - Plant production and agricultural crop sciences - Organism regulation and plant protection - Global change and protection of nature - Methods and tools, additions - Production technology - Animal husbandry - Social and economic systems - International development cooperation - Organismic ecology - Genetics and Biotechnology - Master’s thesis and defence of it ...

  Provider NameUniversität für Bodenkultur Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. Horticultural Sciences, International Master in (E)

  The aim of the degree programme in Horticultural Sciences is to acquire scientific basics and methods of horticulture. In this degree course students will gain scientific and practical qualifications in the cultivation and production of horticultural products such as ornamental plants, vegetables, fruits or shrubs. This degree programme is an international master’s programme which is offered in a comparable form by several partners all over Europe. Students therefore have to study part of the degree programme at (at least) one partner institution abroad (University of Bologna, Munich University of Technology, Humboldt University Berlin and Corvinus University Budapest). ...

  Provider NameUniversität für Bodenkultur Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 5. European Master in Animal Breeding and Genetics (JDP) (E) (IP)

  The European Master in Animal Breeding and Genetics (JDP) programme specialises in all aspects of breeding, husbandry and feeding of livestock. An “Applied Period” is a compulsory work placement which students have to do in a national, transnational or international organisation. The aim of this is to get a first insight into the industry and the application of the theoretical knowledge in a real working environment. The master’s thesis is a scientific paper with a high international standard and serves to get a joint degree (degree consisting of two master’s degrees of two different universities). Thus the research work will be supervised by a professor of each of the two universities. A study period abroad is compulsory. ...

  Provider NameUniversität für Bodenkultur Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Agricultural Crop Sciences

  Applied Plant Sciences teach students a well-founded interdisciplinary knowledge about functions and strategies of use of agrarian ecosystems for a responsible and competent guarantee of the production of plant primary products and foodstuffs. The master programme consists of compulsory subjects, compulsory focal subjects, elective subjects and elective subjects that can be chosen freely, and the master thesis; thus, if students wish, they can be very flexible in their choice of subjects. The only general compulsory subjects are the master seminar and an interdisciplinary excursion. To consolidate and enhance one’s knowledge numerous courses in the following elective modules are available: plant production and grassland-based agriculture, plant protection, plant breeding and plant biotechnology, horticulture, pomiculture and viticulture, garden tending and landscape gardening, agrology, agricultural engineering, methodological basics and tools. ...

  Provider NameUniversity of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 7. Agricultural and Food Economy

  The degree programme in Agricultural and Food Economy provides the students with interdisciplinary and integrative knowledge and skills which are needed in the agricultural production chain. Human and animal food as well as renewable primary products are central aspects of the course. The relatively small number of compulsory subjects include mainly introductory courses and more in-depth courses in agricultural business administration, agricultural marketing as well as methods of rural regional development, two subject-specific excursions and the course “International Commodity Markets and Trade Policy”. The above-mentioned specialisations (business administration and marketing or agricultural and food policy) are not compulsory, thus the contents can be ideally adapted to the students' individual requirements. ...

  Provider NameUniversität für Bodenkultur Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 8. Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (Forestry and forest ecosystem management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študija je študentom posredovati celovito znanje o gozdovih in jih usposobiti za gospodarjenje, skladno s tremi sodobnimi načeli upravljanja gozdov - načelom sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Za to je potrebno znanje o gozdnih ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, tehnologijah, ki jih lahko uporabimo pri ravnanju z gozdovi in poznavanje sodobnih metodoloških orodij. Program sledi sodobnim evropskim trendom in v ospredje postavlja celovito ekosistemsko upravljanje gozdov. Študentje poglobijo osnovna znanja o gozdovih in gospodarjenju z njimi ter si glede na zanimanje pridobijo tudi vsebinsko širša znanja s specialnih ali robnih področij gozdarstva in upravljanja gozdnih ekosistemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Prehrana (Nutrition)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih vsebin, iz specifičnih vsebin prehranskih znanosti, kontaminacije, toksikologije oz. varnosti hrane, načrtovanja prehrane, prehranskega izobraževanja, prehranskega inženiringa, analitike hrane, razvoja, znanstvenega komuniciranja in raziskovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Znanost o živalih (Animal science)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski program je namenjen poglabljanju in razširitvi znanja na področju zootehnike. Gre predvsem za znanja potrebna za učinkovito in trajnostno uravnavanje proizvodnih sistemov reje živali zaradi proizvodnje hrane in drugih koristi v njenih okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikih. Zato je zasnovan interdisciplinarno ter multidisciplinarno, kar je nujno za profil strokovnjaka na področju zootehnike, ki mora biti usposobljen razumevanja splošnih naravoslovno in znanstveno-raziskovalno vidikov zootehnike kot tudi najzahtevnejših strokovnih nalog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages