• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 45 items
 1. Fødevarevidenskab

  Ud over viden om madens kemiske og fysiske egenskaber, vil du også lære om måltidet i en større kulturel og psykologisk sammenhæng, fx gennem kendskab til gastronomi eller viden om forbrugeradfærd.Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som rådgiver i institutioner og storkøkkener eller inden for produktudvikling af sunde fødevarer i industrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Medicinalbiologi

  Uddannelsen giver dig den teoretiske baggrund for at forstå kroppens påvirkninger fra fødevarer, medicinindtagelse og ælde. Du arbejder bl.a. med medicinsk mikrobiologi, anatomisk fysiologi og almen medicin. Medicinalbiologi er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat vil du have fået kompetencer til arbejde inden for medicinsk-biologisk forskning i sundhedssektoren eller i private virksomheder. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Molekylær ernæring og fødevareteknologi

  Uddannelsen er tværfaglig og behandler feltet mellem fødevareteknologi, ernæring og sundhed. For bl.a. at forstå kompleksiteten i livstilssygdomme lærer du også om ernæring og fødevarekvalitet i en samfundsmæssig kontekst. Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde inden for forskning og udvikling i fødevarevirksomheder og i offentlige institutioner. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Geoscience

  Du lærer bl.a. om pladetektonik, jordskælv, vulkaner, mineraler, istider, råstoffer og livets opståen. Uddannelsen kombinerer ny viden og nye metoder inden for fagområderne biologi, fysik, kemi, nanoteknologi, økologi, klimatologi og arkæologi.Med en bachelor i geoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i fx kommuner eller styrelser. Du vil også kunne også arbejde i private virksomheder som fx entreprenørfirmaer, olieselskaber, geotekniske virksomheder og ingeniørfirmaer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Molekylærbiologi

  Gennem valgfag og speciale har du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante, og derved skærpe dine individuelle kompetencer. Som færdiguddannet kandidat vil du ofte komme til at arbejde som forsker ved forskningsinstitutioner, i medicinalindustrien eller i hospitalsvæsnet. Men du kan også finde beskæftigelse inden for undervisning, rådgivning og forvaltning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Biomedicin

  Uddannelsen, der befinder sig i et felt mellem medicin, biokemi og biologi, giver adgang til den nyeste molekylærbiologiske viden, og du kan specialisere dig inden for flere områder. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter i medicinal- og biotekindustrien, levnedsmiddelteknologien, på hospitaler, på universiteter og i forskningscentre. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Miljø- og naturressourceøkonomi

  Gennem fag om bl.a. økonomisk værdisætning og miljøpolitik lærer du om samspil og styringsmuligheder i spændigsfeltet mellem økonomiske hensyn og fysisk-biologiske forhold. Du får også kendskab til miljøøkonomiske problemstillinger som forurening, og hvad man kan gøre for at minimere den. Som færdiguddannet kandidat kan du søge arbejde inden for analyse-, styrings- og udviklingsopgaver af miljø- og naturressourceøkonomi, både i den private og offentlige sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Biokemi og molekylær biologi

  Denne viden er nødvendig inden for forskningen i bl.a. kræft, sukkersyge og smitsomme sygdomme. Uddannelsen har fokus på tre områder: opbygning og organisering af gener, regulering af geners aktivitet og undersøgelser af, hvordan geners information via RNA oversættes til protein. Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med fx biokemiske eller molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol. Det kan både være inden for det private eller det offentlige arbejdsmarked. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Omics

  Uddannelsen kobler det hypotesedrevne med det data- og teknologidrevne. Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. kunne arbejde som forsker i offentlige og private institutioner og virksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Veterinærmedicin

  Du kan specialisere dig i større eller mindre dyr eller i fødevaresikkerhed eller biomedicin. Veterinæruddannede arbejder i mange forskellige brancher. Det kan være som praktiserende dyrlæger, inden for miljø- og levnedsmiddelkontrol på slagterier eller i lægemiddelindustrien. Du kan også arbejde med forskning eller undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages