• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 10 items
 1. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) - Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotājs - Pirmsskolas izglītības skolotājs (ar tiesībām strādāt par speciālās izglītības skolotāju un sociālo pedagogu pirmsskolā) - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu /vācu/ franču valoda) skolotājs - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu (latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotājs - speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem - sporta un deju skolotājs (nepilna laika studijas nav paredzētas) - mūzikas skolotājs - vēstures un sociālo zinību skolotājs. Programmas saturs Pirmsskolas izglītības skolotājs: Kopveseluma pieeja pirmsskolā; Sasniegumu motivācija; Bērnu emocionālā audzināšana; Pedagoģiskais process pirmsskolā; Bērnu sagatavošana skolai; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā; Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika vai Speciālā izglītība un Sociālā pedagoģija pirmsskolā u. c. Pamatizglītības skolotājs: Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika; Pamatizglītības (1.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 1 mācību priekšmets:Mūzika vai Sports vaiAngļu vai Vācu vai Franču valoda) vai Pamatizglītības (7.–9. klases) ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic