• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 115 items
 1. Bachelor's Programme in Liberal Arts

  Bachelor's Programme in Liberal Arts ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor of Theology

  Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av teologi, men är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare.Utbildningen inleds med Baskurs i teologi, 60 hp, vars 5 delkurser representerar teologins olika ämnesområden. Programmet fortsätter därefter med ett fritt val av påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp på C-nivå. Dessa ska omfatta minst tre kurser från skilda teologiska ämnesområden.Ett område utgör huvudämne, som omfattar 60 hp och inkluderar en avslutande C-uppsats som också är examensarbete.Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid bl a Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola.Kandidatprogrammet är studiemedelsberättigad. OBS Läser du teologi som fristående kurser får du inga studiemedel. ...

  Provider NameErsta Sköndal University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor of Theology

  Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av teologi, men är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare.Utbildningen inleds med Baskurs i teologi, 60 hp, vars 5 delkurser representerar teologins olika ämnesområden. Programmet fortsätter därefter med ett fritt val av påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp på C-nivå. Dessa ska omfatta minst tre kurser från skilda teologiska ämnesområden.Ett område utgör huvudämne, som omfattar 60 hp och inkluderar en avslutande C-uppsats som också är examensarbete.Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid bl a Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola.Kandidatprogrammet är studiemedelsberättigad. OBS Läser du teologi som fristående kurser får du inga studiemedel. ...

  Provider NameErsta Sköndal University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor Programme in Philosophy, Politics and Economics

  Bachelor Programme in Philosophy, Politics and Economics ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Theological Programme, Bachelor's Programme

  Theological Programme, Bachelor's Programme ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Guide: experiences, communication, cultural heritage

  Guide: experiences, communication, cultural heritage ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Landscape Architecture Programme Alnarp

  Landscape Architecture Programme Alnarp ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Programme in Human Resources-Work life and Health

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Programme in Human Resources- Work and Organisational Psychology

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Librarianship

  Librarianship ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages