• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1182 items
 1. Siirtohaku: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu yhdeksästä erilaisesta osaamisalueesta. Ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi potilasturvallisen hoitotyön perusteita, kliinisiä hoitotaitoja, terveyden edistämisen perusteita ja terveyttävä edistävää, potilasturvallista hoitotyötä ja perhehoitotyötä sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä. Syventävä opintokokonaisuus syksyllä 2016 alkavassa sairaanhoitajakoulutuksessa on mielenterveystyö ja äkillisesti sairastuneen hoitotyö. Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu yhteensä 75 opintopistettä harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt mm.hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu hoitotyön asiakkuusosaamisesta, terveyden edistämisen osaamisesta, kliinisestä osaamisesta, päätöksenteko-osaamisesta sekä ohjaus- ja opetusosaamisesta. Sairaanhoitajakoulutuksen ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi potilasturvallisen hoitotyön perusteita, kliinisiä hoitotaitoja, terveyden edistämisen perusteita ja terveyttävä edistävää, potilasturvallista hoitotyötä ja perhehoitotyötä sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä.  Syventäviä opintokokonaisuuksia ovat  Akuutti hoitotyö tai Kansansairauksia sairastavien ja ikääntyneiden hoitotyö. Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen. Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Sairaanhoitajakoulutuksessa opinnot on jaettu opintojaksoista muodostuviin moduuleihin. Opintojen alussa opiskellaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa muun muassa projektitoimintaa, liiketoimintaosaamista ja digitaalisia valmiuksia. Anatomian, fysiologian, mikrobiologian, lääkehoidon ja kliinisen farmakologian opinnot kehittävät kliinistä osaamista. Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgista hoitotyön, perhehoitotyön, gerontologisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja. Opintojen loppuvaiheessa osaamista syvennetään akuutin hoitotyön, mielenterveystyön tai älykkään kotihoidon opinnoissa. Vaihtoehtona on myös syventää osaamista yrittäjyydestä liiketoimintaopinnoissa. Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja ohjattu harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu vähintään 75 opintopistettä ohjattua harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoitteluissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotila, tukevat osaamisen kehittymistä. Syksyllä 2017 alkava sairaanhoitajakoulutus sisältää enemmän itsenäisesti suoritettavia opintoja sekä verkko-opetusta, jopa siten, että lähiopetuspäiviä voi olla 2 päivää/viikko. Koulutukseen sisältyy myös useita harjo ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Siirtohaku: Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus

  Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu hoitotyön asiakkuusosaamisesta, terveyden edistämisen osaamisesta, kliinisestä osaamisesta, päätöksenteko-osaamisesta sekä ohjaus- ja opetusosaamisesta. Sairaanhoitajakoulutuksen ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi potilasturvallisen hoitotyön perusteita, kliinisiä hoitotaitoja, terveyden edistämisen perusteita ja terveyttävä edistävää, potilasturvallista hoitotyötä ja perhehoitotyötä sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä.  Syventäviä opintokokonaisuuksia ovat  Akuutti hoitotyö tai Kansansairauksia sairastavien ja ikääntyneiden hoitotyö. Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt sekä hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen. Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Siirtohaku: Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Terveydenhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu viidestä (5) osaamisalueesta: 1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö  2. Yksilön, perheen ja yhteisön asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö 3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen 4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö 5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen   Koulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu yhteensä 60 opintopistettä harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt mm. hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen. Terveydenhoitaja (AMK) tutkintoon kuuluu edellisten lisäksi vielä 60 opintopistettä syventäviä terveydenhoitotyön opintoja, joista harjoittelua käytännön eri työkentillä, äitiys- ja lasten neuvolassa, työterveyshuollossa, kansanterveystyössä ja ikä-ihmisten parissa on 30 opintopistettä.   ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK)

  Koulutukseen valittu opiskelija opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, jonka pääasiallinen sisältö muodostuu johtamisopinnoista. Lisäksi keskeinen sisältö muodostuu hoitotyön johtamista ja kehittämistä tukevista sekä tutkimus- ja kehittämistyön opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisin osaamisen kompetensseille: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Asiantuntijuutta syventäviä koulutuskohtaisia kompetensseja ovat sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen. Opetussuunnitelma suuntaa ennakointiin, tulevaisuuteen sekä kehittämis- ja johtamisosaamiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. Koulutus perustuu tutkittuun tietoon ja työelämän sekä verkostokumppaneiden kanssa yhdessä suunniteltuihin ja sovittuihin sisältöihin. Taustalla ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön suositukset, lainsäädäntö, kansalliset ja alueelliset ohjelmat sekä strategiat. Uusien innovatiivisten toimintamallien, palveluketjujen ja palveluiden kehittämisen keskiössä on ihmisten voimavaraistuminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Johtamistyön keskiössä on sosiaali- ja terveysalan muutoksen ja palveluien hallinta, talouden johtaminen ja etäjohtaminen. Johtamisosaamisen koostuu kaikille syventävistä pakollisist ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Bioanalyytikko (AMK)

  Ammattiopinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin. Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Työelämäharjoittelua voi suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Sairaanhoitaja (AMK)

  Sairaanhoitajaopinnot edellyttävät opiskelijalta suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat hoitotyön perusteet, kliininen hoitotyö sekä eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden ja perheiden sairaanhoitotyö kodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. Syventävät opinnot suoritetaan kahden viimeisen lukukauden aikana tai kun opiskelija on suorittanut hoitotyön perus- ja ammattiopintoja noin 140 op. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää sairaanhoitajan osaamistaan hyödyntäen sekä Oulun että Oulaisten kampusten tarjontaa. Valittavia vaihtoehtoja on useita, mm.: Asiakasvastuinen hoitotyö, Gerontologinen hoitotyö, Inhospital Accident and Emergency Nursing, Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, Perioperatiivinen hoitotyö, Sisätauti-kirurginen hoitotyö, Tehohoitotyö ja Digitalisaatio ja teknologia hoitotyössä. Sairaanhoitajakoulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu toteutetaan ohjatusti verkkoa hyödyntäen, study groupeissa ja itsenäisesti opiskellen. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

  Sairaanhoitajaopinnot edellyttävät opiskelijalta suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat hoitotyön perusteet, kliininen hoitotyö sekä eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden ja perheiden sairaanhoitotyö kodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. Syventävät opinnot suoritetaan kahden viimeisen lukukauden aikana tai kun opiskelija on suorittanut hoitotyön perus- ja ammattiopintoja noin 140 op. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää sairaanhoitajan osaamistaan hyödyntäen sekä Oulun että Oulaisten kampusten tarjontaa. Valittavia vaihtoehtoja on useita, mm.: Asiakasvastuinen hoitotyö, Gerontologinen hoitotyö, Inhospital Accident and Emergency Nursing, Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, Perioperatiivinen hoitotyö, Sisätauti-kirurginen hoitotyö, Tehohoitotyö ja Digitalisaatio ja teknologia hoitotyössä. Sairaanhoitajakoulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu toteutetaan ohjatusti verkkoa hyödyntäen, study groupeissa ja itsenäisesti opiskellen. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kätilö (AMK)

  Kätilökoulutuksessa suoritetaan ensin sairaanhoitajan opinnot. Sairaanhoitajan osaamisalueissa korostuvat sairaanhoitotyön sekä perus- että soveltava osaaminen (ks. sairaanhoitaja). Kätilötyön syventävissä opinnoissa opiskellaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kokonaisuuksia. Näitä osaamisalueita ovat mm. raskauden ja synnytyksen aikainen sekä synnytyksen jälkeinen kätilötyö, terveen ja erityistarkkailua tarvitsevan vastasyntyneen kätilötyö sekä eri-ikäisten naisten kätilötyö. Opiskelu sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages