• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 40 items
 1. Erhvervsøkonomi, cand.soc.

  Uddannelsen giver dig teoretiske kompentencer inden for bl.a. økonomi og regnskabsstyring, men du får også viden om de menneskelige aspekter, der er knyttet til virksomhedsledelse. Du kan, i kombination med et andet gymnasiefag, undervise i gymnasieskolen. Men der er også mulighed for at arbejde som fx investeringsrådgiver, marketingsmedarbejder, erhvervsjournalist, fuldmægtig eller miljøkonsulent, afhængigt af dit valg af tilvalgsfag. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Erhvervsøkonomi- erhvervssprog, negot.(international turisme og fritidsmanagement)

  Der er undervisning i emner som branding, marketing og kommunikation, lige som du lærer om økonomi og markedsanalysemetoder i forbindelse med fritidssektoren og turismebranchen. Du finder jobmuligheder i danske og internationale virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med turisme, fritid og kultur. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Erhvervsøkonomi og matematik

  Du lærer bl.a. at foretage analyser af store datamængder ved hjælp af matematiske metoder og modeller. Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx den finansielle sektor med rådgivnings- og konsulentarbejde. Du har også mulighed for at beskæftige dig med økonomisk udvikling og planlægning i private virksomheder. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

  Du får træning i at bruge forskellige modeller og teorier i analysearbejdet og i udviklingen af kommunikationsprocesser. Som færdiguddannet kandidat kan du søge arbejde i både offentlige og private virksomheder. Du vil bl.a. kunne arbejde som kommunikations- og informationsmedarbejder eller marketingmedarbejder. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Erhvervsøkonomi- erhvervssprog, negot.

  På kandidatuddannelsen får du en dybere indsigt i de teoretiske og metodiske indgange til fagene og får både en større sproglig sikkerhed og lærer at arbejde selvstændigt med emner inden for bl.a. virksomhedsøkonomi og marketing. Du har mulighed for at arbejde i danske og internationale virksomheder og organisationer som fx marketingmedarbejder eller -koordinator, udviklingschef eller underviser. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Bioentrepreneurskab

  Du får bl.a. undervisning i økonomiske og organisatoriske værktøjer, som du kan bruge til at styre en forretningsmæssig proces. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af bioteknologiske produkter. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. E-business

  Du lærer at skabe brugerrettet kommunikation, der understøtter en virksomheds eller organisations strategiske mål, og du vil komme til at arbejde med såvel traditionelle websider som apps, sociale medier og interne forretningssystemer. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i private virksomheder og organisationer samt i offentlige institutioner, der beskæftiger sig med e-business eller brugerrettede kampagner. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Revisorkandidat, cand.merc. aud.

  Du får en grundig viden om revision, ledelsesinformationssystemer, erhvervsret, ekstern rapportering og skatteret. Du kan desuden beskæftige dig med organisationsudvikling, it eller finansiering. Som færdiguddannet revisor finder du typisk job i revisor- og konsulentbranchen, men du kan også blive ansat som regnskabschef i andre dele af den finansielle sektor, fx hos SKAT. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Erhvervsøkonomi og erhvervsjura

  Du går i dybden med specifikke erhvervsøkonomiske og erhvervsjuridiske emner, der relaterer sig til de forskellige aspekter af en virksomheds forhold til kunder, leverandører, offentlige myndigheder og ansatte. Som erhvervsjurist kan du ansættes bredt på arbejdsmarkedet. Du har bl.a. jobmuligheder i virksomheder, hvor du med samarbejdspartnere eller myndigheder skal varetage udarbejdelsen af kontrakter eller arbejde med at fortolke regler og praksis. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Erhvervsøkonomi og filosofi

  De filosofiske refleksioner bliver på uddannelsen bl.a. rettet mod økonomisk teori, samfundsteori, sociologi, kommunikationsteori samt organisations- og ledelsesteori. Du får træning i at se overordnede helheder og forstå nutidige fænomener i deres historiske sammenhæng. De kompetencer, du får, kan føre til job i private virksomheder samt i offentlige organisationer eller interesseorganisationer, hvor du vil kunne løse opgaver inden for forretningsudvikling, projektledelse eller konsulentarbejde. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages