• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 23 items
 1. Designledelse

  Du lærer at arbejde med kreative, kommunikative, organisatoriske og økonomiske aspekter af designudvikling i en virksomhedssammenhæng og på den baggrund at udvikle nye ideer og forholde dig kritisk og analyserende til designprosessen. Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at arbejde med den kommunikative del af designudvikling eller med ledelse og produktion af designprodukter. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Virksomhedsstudier

  På studiet uddyber du dine teoretiske analyseredskaber og din viden om virksomhedens sammensætning og funktion. Du har mulighed for at specialisere dig i de emner, du finder mest interessante. Virksomhedsstudier er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.Du kan som færdiguddannet kandidat finde finde arbejde som konsulent i virksomhedsledelse, hvor du kan rådgive om udvikling og innovation i virksomheder. Der er også mulighed for at arbejde med marketing og projektledelse. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Komparativ politik og velfærdsstudier

  Du lærer bl.a. at analysere og evaluere tidligere politikker og at komme med forslag til nye løsningsmodeller. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i kommuner, regioner og stat eller i såvel danske som udenlandske organisationer eller interesseorganisationer, der beskæftiger sig med offentlig politik og velfærd. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Forvaltning

  Uddannelsen veksler mellem undervisning i politologiske emner som EU, styring og demokrati og sociologiske fag som ledelse og organisation. Du lærer således både om politiske systemers struktur og om organisationers værdier og etik. Som færdiguddannet kandidat finder du typisk arbejde i stat og kommuner eller virksomheder og organisationer, hvor et omfattende kendskab til det offentlige og dets institutioner er grundlæggende. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Politik og international forvaltning

  Du lærer at bidrage til styring, udvikling og ledelse af løsninger på offentlige problemstillinger, der går på tværs af forvaltningsniveauer. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige og private organisationer eller NGO'er, tænketanke og private virksomheder, der har internationale relationer. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Socialt arbejde

  Sociale problemer kan fx også være børn og unges mistrivsel, vold i parforhold eller kultursammenstød. Du lærer at analysere sociale problemer, og du lærer om det sociale arbejdes teorier og metoder.Som færdiguddannet har du jobmuligheder i stat og kommune inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige arbejdsområde. Du kan fx varetage undersøgelses-, analyse-, ledelses- og udviklingsopgaver. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kriminologi

  Uddannelsen giver dig en dybtgående indsigt i udviklingen i kriminalitetsformer og i konsekvenserne af kriminalitet, lige som du får viden om de indsatser, der kan være med til at forebygge og bekæmpe udviklingen af kriminalitet. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med analyse og forebyggelse af kriminalitetsforhold. Du vil også kunne arbejde som konsulent, projektleder eller fuldmægtig i offentlig forvaltning. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. By, bolig og bosætning

  Du får også viden om samfundsvidenskabelige metoder med henblik på at kunne analysere indsamlet registerdata, statistisk materiale og kvalitativt datagrundlag. Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil være inden for både private og offentlige virksomheder, og du vil kunne søge job i ministerier, kommuner, konsulentvirksomheder og boligforeninger. ...

  Provider NameAalborg Universitet København (AAU København)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Socialt entreprenørskab og management

  Den giver en række kompetencer til at skabe relationer på tværs af sektorer, balancere social og økonomisk værdi, afdække og måle sociale investeringer samt udvikle og lede sociale innovationsprocesser. Som uddannet i socialt entreprenørskab vil du kunne få job i private virksomheder og organisationer og i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde med ledelse og kommunikation. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

  Du lærer om de forhold, som har indflydelse på sundhedsopfattelsen i befolkningen. Det kan fx være sociale forhold, levevilkår, arbejdsmiljø, uddannelse eller boligforhold. Sundhedsfremme og sundhedsstrategier er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC. Jobmulighederne efter uddannelsens afslutning vil du bl.a. finde i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde inden for områderne sundhed og forebyggelse. Du vil også kunne varetage stillinger som sundhedsfremmekonsulent eller miljø- og sundhedskonsulent. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages