• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 11 items
 1. UPH Friskvårdskonsulent Häst

  UPH Friskvårdskonsulent Häst ...

  Provider NameUPH Education AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. UPH Friskvårdskonsulent Häst

  UPH Friskvårdskonsulent Häst ...

  Provider NameUPH Education AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. UPH Friskvårdskonsulent Häst

  UPH Friskvårdskonsulent Häst ...

  Provider NameUPH Education AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. UPH Equiopat® en kvalitetssäkrad yrkestitel inom Hästfysioterapi

  Efter avslutad utbildning kan eleven jobba med de senaste metoderna inom rehabilitering av häst i egen eller annans verksamhet eller som djurvårdare med utökad behörighet på veterinärklinik eller veterinärstation. Merparten av våra elever jobbar som egna företagare efter avslutad utbildning.Följande kurser ingår:-Anatomi & fysiologi-Biomekanik-Rehabilitering-Praktik-Företagscoaching-Näringslära-Patologi-Etologi-SadelläraSe utbildningsplan för kursinnehåll ...

  Provider NameUPH Education AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. UPH Equiopat® en kvalitetssäkrad yrkestitel inom Hästfysioterapi

  Efter avslutad utbildning kan eleven jobba med de senaste metoderna inom rehabilitering av häst i egen eller annans verksamhet eller som djurvårdare med utökad behörighet på veterinärklinik eller veterinärstation. Merparten av våra elever jobbar som egna företagare efter avslutad utbildning.Följande kurser ingår:-Anatomi & fysiologi-Biomekanik-Rehabilitering-Praktik-Företagscoaching-Näringslära-Patologi-Etologi-SadelläraSe utbildningsplan för kursinnehåll ...

  Provider NameUPH Education AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. UPH Equiopat® en kvalitetssäkrad yrkestitel inom Hästfysioterapi

  Efter avslutad utbildning kan eleven jobba med de senaste metoderna inom rehabilitering av häst i egen eller annans verksamhet eller som djurvårdare med utökad behörighet på veterinärklinik eller veterinärstation. Merparten av våra elever jobbar som egna företagare efter avslutad utbildning.Följande kurser ingår:-Anatomi & fysiologi-Biomekanik-Rehabilitering-Praktik-Företagscoaching-Näringslära-Patologi-Etologi-SadelläraSe utbildningsplan för kursinnehåll ...

  Provider NameUPH Education AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Ridlärare

  Utbildningen till Ridlärare bedrivs på ridanläggningen i Olofström/Blekinge.Svenska Ridsportförbundets yrkesprov SRL 1 erbjuds inom ramen för utbildningen.Under utbildningstiden får du låna för ändamålet välutbildade hästar, men du har också möjlighet att ta med och stalla upp egna hästar. Utbildningens upplägg skapar möjligheter att gå utbildningen samtidigt som du jobbar. ...

  Provider NameOlofströms kommun, Yrkeshögskolan Syd

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar

  BYS erbjuder en distansutbildning med platsförlagda träffar i Skara för dig som vill arbeta i hästsektorn som egen företagare eller som verksamhetsledare.Du läser utbildningen på distans under ett år på heltid, med fjorton träffar á tre dagar per tillfälle. Under träffarna har du föreläsningar med spetskompetens ur hästbranschen, studiebesök på verksamheter i hela hästsektorn, redovisning av hemuppgifter, workshops och inspiration till eget arbete. På Biologiska Yrkeshögskolan i Skara bygger du nödvändiga nätverk för framtiden. Under tiden du studerar på distans sker all undervisning och kontakt med dina handledare över internet. BYS har sedan 1998 anordnat utbildning för företagsdrift i hästnäringen och har hjälpt många studenter till nya tjänster i Hästsverige eller med att starta egna företag inom näringen. Hästnäringen har stor utvecklingspotential och med rätt kunskap och drivkraft kan du hitta din ingång till en framgångsrik affärsidé eller utveckla en redan befintlig verksamhet! Under utbildningen läser du kurser som stöder processen att göra en affärsplan för ett eget företag eller för ett företag/organisation du är anställd av, en kunskap som behövs för att driva lönsamma verksamheter. Kurserna har hästen som gemensam nämnare men fokus är verksamhetsdrift, därför förutsätts att man redan besitter kunskaper om häst. Under utbildningens LIA-period (Lärande i Arbete) kan du skaffa dig fördjupad kunskap i något som är av tydlig nytta för dig, på egen hand eller genom arbete på särskilt utvald arbetsplats. ...

  Provider NameVästra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara - BYS

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Driftledare Lantbruk

  --- När du är Driftledare så skall du ha en fördjupad och specialiserad kunskap inom lantbruk både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning. Dessutom ska Du besitta en bred lantbrukskompetens för att kunna vara den mångsysslare som krävs på lantbruksföretag där många arbeten är säsongsbundna. Du ska självständigt kunna planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag genom att:1.Analysera den aktuella verksamheten och självständigt fatta beslut där frågor om produktkvalité, marknad, ekonomi, miljöaspekter och teknisk utveckling skall kunna vägas samman.2.Organisera och ansvara för verksamhetens löpande administration, försäljning och inköp, redovisning och annan uppföljning, löner samt skatter.3.Göra resultatuppföljning avseende ekonomi och kvalitet i produktionen och utifrån detta utarbeta åtgärder till förbättring.Som Driftledare kan du arbeta som anställd arbetsledare och ansvara för, organisera och utveckla produktionen inom den produktionsinriktning du valt, djur eller växtodling. En Driftledare skall vara anställningsbar på lantbruksföretag som t ex "Förman" i en djurproduktion eller som "Rättare"/"Driftledare" inom växtodling. Du kan även vara egen företagare med lantbruksdrift mot antingen djur- eller växtodlingsproduktion. --- ...

  Provider NameÖstergötlands läns landsting - Vretagymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Driftledare Lantbruk

  --- När du är Driftledare så skall du ha en fördjupad och specialiserad kunskap inom lantbruk både när det gäller teori och färdigheter i en produktionsinriktning, växtodling eller djurhållning. Dessutom ska Du besitta en bred lantbrukskompetens för att kunna vara den mångsysslare som krävs på lantbruksföretag där många arbeten är säsongsbundna. Du ska självständigt kunna planera, genomföra och utveckla den befintliga produktionen på ett lantbruksföretag genom att:1.Analysera den aktuella verksamheten och självständigt fatta beslut där frågor om produktkvalité, marknad, ekonomi, miljöaspekter och teknisk utveckling skall kunna vägas samman.2.Organisera och ansvara för verksamhetens löpande administration, försäljning och inköp, redovisning och annan uppföljning, löner samt skatter.3.Göra resultatuppföljning avseende ekonomi och kvalitet i produktionen och utifrån detta utarbeta åtgärder till förbättring.Som Driftledare kan du arbeta som anställd arbetsledare och ansvara för, organisera och utveckla produktionen inom den produktionsinriktning du valt, djur eller växtodling. En Driftledare skall vara anställningsbar på lantbruksföretag som t ex "Förman" i en djurproduktion eller som "Rättare"/"Driftledare" inom växtodling. Du kan även vara egen företagare med lantbruksdrift mot antingen djur- eller växtodlingsproduktion. --- ...

  Provider NameÖstergötlands läns landsting - Vretagymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages