• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 147 items
 1. élelmiszerminősítő

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés célja olyan korszerű ismeretekkel rendelkező élelmiszeres szakemberek képzése, akik a kapcsolódó szakmai területeken (élelmiszeripar, mezőgazdasági alapanyag-termelés, technológia, fejlesztés, laboratóriumi minősítés, minőségirányítás, élelmiszerbiztonság, táplálkozástan, hazai és nemzetközi szabályozás, forgalmazás és kereskedelem stb.) képesek a feladatok- értelmezésére,- megoldására,- megszervezésére (beleértve a vizsgálati módszerek adaptálását, végrehajtását és az eredmények értékelését is). Természettudományos alapismereteikre – kiegészítve a szükséges fizikai-kémiai, biológiai, táplálkozástani és matematikai (statisztika) ismeretekkel – támaszkodva ismerik- a mintaelőkészítés,- az élelmiszeranalitika,- a gyorsvizsgálati és automatikus vizsgálati módszerekelméleti alapjait és alkalmazási területeit. Személyes adottságok, készségek:- a szakmai szemlélet bővítése,- a kreatív élelmiszer-tudományi, biztonsági és minőségszemléletű gondolkodás fejlesztése,- a korábban megszerzett tudásanyag és tapasztalat speciális területeinek bővítése,- a szakirányú végzettséggel rendelkező és nem rendelkező szakemberek felkészítése feladatuk szakszerűbb elvégzésére,- a műszaki ismeretek szélesítése,- az alkalmazásban korábban megszerzett készségek gyakorlása, elmélyítése, eredmények értékelése és értelmezése. A szakképzettség alkalmazása:A szakképzettség birtokában a végzett szakember- áttekintéssel rendelkezik a szükséges természet- és ezen belül az élelmiszer-tudo ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. faipari termékmenedzser szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a számítástechnika alkalmazása területén felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük,* megismerik a terméktervezés alapjait,* megtanulják a struktúra, a forma, és a szín összehangolásával,* ismeretekkel rendelkeznek a marketingkutatás, gazdasági és üzleti elemzés, EU- integráció, piackutatás és az értékelemzés területén,* képesek alkalmazni az alábbi menedzsment ismereteket: design menedzsment, projektmenedzsment, környezet menedzsment, jogi ismeretek, vezetés és szervezetpszichológia,* rendelkeznek a piacszerzés gyakorlati technikáinak ismeretével. Személyes adottságok, készségek:Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, ismeretgazdálkodási képesség, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:    Fagazdaság, faipar, fakereskedelem területén termékmenedzselés. Hazai és európai hálózatok, piaci, világpiaci együttműködések munkájában közreműködés. Részvétel faipari oktatásban, vállalkozások segítésében. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. robbanóanyag-ipari szakmérnök

    A képzés célja: A robbanóanyag-ipari szakmérnök képzés célja olyan, az iparág speciális igényeit kiszolgálni képes szakemberek képzése, akik közép- és felsővezetői szinten képesek egy üzem irányítására, valamint akik magas szinten képzett hatósági tisztviselőként képesek szakszerűen ellátni az iparág irányítását. Képesek egy technológiai folyamat áttekintésére, kidolgozására.   Felkészültek a biztonsági szabályok betartására és betartatására.   A szakképzettség birtokában a robbanóanyag-ipari szakmérnök ismeri:   • A robbanóanyag-ipari termékek gyártásának és működésének kémiai, fizikai alapjait;   • A robbanóanyag-ipari termékek előállításának technológiáját, alapvető műveleteit;   • A biztonságtechnika elemeit;   • A robbanóanyag-ipar működésének jogi, társadalmi környezetét.   A robbanóanyag-ipari szakmérnök képes:   • kapcsolatot tartani a felhasználókkal;   • technológus, tervező- és fejlesztőmérnöki munkakör ellátására;   • minőségbiztosítási, minőségellenőrzési feladatok ellátására;   • a biztonságtechnikai ismeretek alkalmazására;   • a beosztottak irányítására, betanítására;   • kellő gyakorlat után ellátni a robbanóanyag-iparban az üzemvezetői feladatokat.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   • széles körű természettudományos és műszaki ismeretek;   • rendszerszemléletű gondolkodás, módszeresség;   • problémafelismerő és megoldó készség;   • a folyamatos továbbképzéshez való pozitív hozzáállás;   • elkötelezettség és igény a minőségi munkára;   • döntéshoza ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. gumiipari technológiai szakmérnök

  A képzés célja:A gumiipari technológia területén, olyan szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában – a szakmérnök képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával – képesek a termelő vállalatoknál a gumi- és abroncs-gyártással összefüggő feladatok (minőség, fejlesztés, tervezés, irányítás, szabályozás, ellenőrzés) megoldására, valamint rendelkeznek azokkal a műszaki, gumiipari technológiai és műszaki ismeretekkel, amelyek szükségesek egy vállalati technológiai rendszer kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez. A gumiipari technológiai szakmérnökök ismerik:   - az alaptudományok elméleti és gyakorlati összefüggéseit;   - a gumiiparban használt alap- és segédanyagokat, és ezek hatásait a feldolgozhatóságra és a technológiai folyamatokra;   - a vulkanizálás elméletét és a kémiai reakció jellemzőit;   - a vulkanizáló prések szerkezetét, működését, a vulkanizálás folyamatát;   - a gumiipari szerszámok felépítését, konstrukciós kialakítását, legfontosabb méretezési elveit;   - a legfontosabb gumiipari technológiákat, az extruderek szerkezetét, ezek specifikumait, az anyagtranszportok modelljeit, valamint az ezek alapján elvégezhető számításokat és azok eredményeinek értékelését;   - a kalanderezés célját, a kalandertípusokat és termékeit, az anyagáram jellemzőit és a különböző modell számításokat;   - a mérnöki tervező, rajzoló, demonstráló programok kezelését;   - a minőségmenedzsment rendszerek kiépítésének technikáját, dokumentálásának követelmé ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelmi szakreferens

  Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek - élelmiszeripari ismeretek, - gyártástechnológiai ismeretek, - kockázatbecslés, - termékbiztonsági ismeretek, - általános és speciális fogyasztóvédelmi ismeretek, - áruforgalmi ismeretek, - fogyasztóvédelmi jogérvényesítési lehetőségek.   Az oklevelet szerző szakemberek alkalmasak: - az élelmiszerbiztonság szakterületén az ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birtokában a szakterület speciális feladatainak biztonságos megoldására, - az élelmiszerminőségi és biztonsági rendszerek működtetésére, - megfelelő minőségű növényi és állati eredetű élelmiszeripari alapanyagok és termékek biztonságos előállításának ellenőrzésére, - az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető fizikai, kémiai és biológiai tényezők gyors felismerésére és azok menedzselésére, - az élelmiszerbiztonság területén szakértői és szaktanácsadási feladatok ellátására hazai és nemzetközi szervezetekben vállalati, kutatóintézeti és szakigazgatási szinten, - fogyasztóvédelmi hatósági ügyintézői feladatok ellátására, - kis- és nagykereskedelmi áruforgalmi ügyintézésre, - fogyasztói kapcsolattartásra (kifogások, panaszok ügyintézésére) kis- és nagykereskedelmi vállalkozásoknál.   Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben  Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban felsőfokú képzésben részesült, minőségirányítási rendszerekben is jártas szakembereket igénylő hazai és nemzetközi élelmiszergyártó és- forgalmazó cégeknél, n ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Certificate in Process Engineering

  Certificate in Process Engineering ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Certificate in Process Engineering

  Certificate in Process Engineering ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Diploma in Process Engineering

  Diploma in Process Engineering ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. State-certified farm manager

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Plan, organise and coordinate the market-compliant and sustainable production of high-quality goodsTake quality assurance aspects into account in ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 10. Landwirtschaftlicher Brennmeister/Landwirtschaftliche Brennmeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodycompetent body for education and training in agricullture

  Category: Qualifications Location: Germany

Pages