• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Ljudteknik för synskadade

  Här får du som är synskadad studera och jobba med ljudteknik. Utöver de teoretiska ämnena kommer du dessutom att få jobba med egna projekt samt mixa och spela in ljud under skolans många evenemang. ...

  Provider NameSverigefinska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Allmän kurs för synskadade

  Allmän kurs för synskadade är för dig som har nedsatt syn och som saknar behörighet för gymnasie- eller högskolestudier. Här får du läsa de ämnen du vill få behörighet i, eller de som intresserar dig! ...

  Provider NameSverigefinska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Media and Communication Studies A

  Kurserna i detta kurspaket ger en introduktion till centrala begrepp, praktiker, utmaningar, teorier och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap och de tre fälten mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier. Vad är kommunikation? Hur kommunicerar vi? Hur har medierna utvecklats och vilka är dess politiska, ekonomiska, kulturella och sociala roller i samhället? Vilken roll har kommunikationen för organisationer? Vad är journalistik? Varför är journalistik viktigt för samhället? Detta är ett axplock av frågeställningar som du som student får diskutera och lära dig mer om på kursen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Media and Communication Studies B: Journalism Studies

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom journalistikstudier. Den inledande kursen behandlar de viktigaste teorierna, diskurserna och vetenskapliga diskussionerna inom journalistikstudier. Här undersöks också roller och utmaningar för journalistik i en globaliserad och föränderlig mediemiljö. Nyhetsproduktion, nyhetsinnehåll, journalistik och samhälle samt samtida trender i nyhetsmedia är teman som studeras. Etiska och rättsliga aspekter av journalistik och undersökande journalistik behandlas också. Därefter följer en kurs i tillämpad journalistik. Här får du en introduktion till redaktionen som organisation och olika journalistiska roller och uppgifter. Du bekantar dig med metoder och tekniker för nyhetsinsamling, informationsvärdering och faktakontroll. Du får träning i de viktigaste teknikerna för journalistisk rapportering i olika genrer, format och nyhetsområden och får prova på några olika medietekniker. Kursen har ett fokus på undersökande journalistik. I den tredje kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området journalistikstudier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Insteg- kurs för synskadade

  Insteg vänder sig till dig som är synskadad och som vill ta steget till ett självständigt liv. Här får du bland annat lära dig att använda modern utrustning som är speciellt anpassad för synskadade. ...

  Provider NameSverigefinska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Allmän kurs- Ljudteknik för synskadade

  En utbildning för dig som är för synskadad och saknar behörighet för gymnasie- eller högskolestudier. Här får du studera de ämnen du vill få behörighet i samt läsa och jobba med ljudteknik. ...

  Provider NameSverigefinska folkhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages