• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 84 items
 1. Technology, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa johtaa vastuualueensa toimintaa itsenäisesti- osaa toimia taloudellisesti ja tehokkaasti- osaa hoitaa asiakkuuksia: hän ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset- osaa suunnitella ja toteuttaa vastuualueensa prosesseja lyhyellä aikavälillä- osaa johtaa päivittäistä toimintaa ja vastuualueensa henkilöstöä- hallitsee valitsemansa osan työalueen- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää johtamisalueensa toimintaa- kykenee pidemmän aikavälin toimintaan ja johtamiseen Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tekniikan alan yrityksissä työnjohtajina ja asiantuntijoina. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Henkilöliikenteen tuotannonsuunnittelu

  Tutkinnon suorittanut- tuntee organisaationsa ja oman alansa lainsäädännön- tuntee henkilöstörekrytoinnin ja pystyy osallistumaan työnhakijoiden valintaan- ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja hyvän työilmapiirin tarpeellisuuden- pystyy yhteistyöhön sekä osaa perehdyttää ja tehdä päätöksiä- ymmärtää ryhmän ja yksilöiden käyttäytymisen psykologiaa ja lainalaisuuksia- tietää taloushallinnon tehtävät- osaa lyhyen aikavälin tuotannon ja projektin suunnittelun ja ohjauksen- tuntee alansa laitteistot- tietää kannattavan toiminnan edellytykset ja ymmärtää, kuinka tuotteita hinnoitellaan- tuntee markkinointiperiaatteet, sopimukset ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä käytännön työtilanteissa- osaa henkilökohtaisen markkinointi- ja asiakaspalvelun ja arvostaa asiakaspalautetta- tulee toimeen suomen tai ruotsin kielellä sekä ainakin yhdellä vieraalla kielellä- henkilöliikenteen tuotannonsuunnittelu -osan valinnut tuntee liikenneympäristönsä sidosryhmät sekä niiden tuotteet ja palvelut. Hän tunnistaa laadukkaan työn ja hallitsee sen kehittämisen. Hän tuntee käytettävän kaluston perustek-niikan ja lisälaitteiden toiminnan. Hän tuntee työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset, alan ympäristösuojelulainsää-däntöä ja muita alaan liittyviä määräyksiä. Hän osaa laskea palkan erilaisille työtehtäville ja -ajoille. Hän tuntee digipiirturin tiedonkeräysjärjestelmän ja muut siihen liittyvät tietokoneohjelmat.- tavaraliikenteen tuotannonsuunnittelun valinnut tuntee liikenneympäristönsä sidosryhmät ja niiden tuotteet ja palve-lut. Hän o ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Ahertajankaarto 23)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tavaraliikenteen tuotannonsuunnittelu

  Tutkinnon suorittanut- tuntee organisaationsa ja oman alansa lainsäädännön- tuntee henkilöstörekrytoinnin ja pystyy osallistumaan työnhakijoiden valintaan- ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja hyvän työilmapiirin tarpeellisuuden- pystyy yhteistyöhön sekä osaa perehdyttää ja tehdä päätöksiä- ymmärtää ryhmän ja yksilöiden käyttäytymisen psykologiaa ja lainalaisuuksia- tietää taloushallinnon tehtävät- osaa lyhyen aikavälin tuotannon ja projektin suunnittelun ja ohjauksen- tuntee alansa laitteistot- tietää kannattavan toiminnan edellytykset ja ymmärtää, kuinka tuotteita hinnoitellaan- tuntee markkinointiperiaatteet, sopimukset ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä käytännön työtilanteissa- osaa henkilökohtaisen markkinointi- ja asiakaspalvelun ja arvostaa asiakaspalautetta- tulee toimeen suomen tai ruotsin kielellä sekä ainakin yhdellä vieraalla kielellä- henkilöliikenteen tuotannonsuunnittelu -osan valinnut tuntee liikenneympäristönsä sidosryhmät sekä niiden tuotteet ja palvelut. Hän tunnistaa laadukkaan työn ja hallitsee sen kehittämisen. Hän tuntee käytettävän kaluston perustek-niikan ja lisälaitteiden toiminnan. Hän tuntee työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset, alan ympäristösuojelulainsää-däntöä ja muita alaan liittyviä määräyksiä. Hän osaa laskea palkan erilaisille työtehtäville ja -ajoille. Hän tuntee digipiirturin tiedonkeräysjärjestelmän ja muut siihen liittyvät tietokoneohjelmat.- tavaraliikenteen tuotannonsuunnittelun valinnut tuntee liikenneympäristönsä sidosryhmät ja niiden tuotteet ja palve-lut. Hän o ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Ahertajankaarto 23)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Technology, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa johtaa vastuualueensa toimintaa itsenäisesti- osaa toimia taloudellisesti ja tehokkaasti- osaa hoitaa asiakkuuksia: hän ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset- osaa suunnitella ja toteuttaa vastuualueensa prosesseja lyhyellä aikavälillä- osaa johtaa päivittäistä toimintaa ja vastuualueensa henkilöstöä- hallitsee valitsemansa osan työalueen- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää johtamisalueensa toimintaa- kykenee pidemmän aikavälin toimintaan ja johtamiseen Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tekniikan alan yrityksissä työnjohtajina ja asiantuntijoina. ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Ahertajankaarto 23)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages