• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 84 items
 1. Specialist Qualification in Business Administration, Financing, Accounting and HR Management

  Tutkinnon suorittanut- osaa laatia organisaation strategiaan perustuvan taloushallinnon kehittämissuunnitelman- osaa arvioida taloushallinnon nykytilan ja kehityssuunnan esimerkiksi tunnuslukujen perusteella ja asiatuntijoiden avulla - osaa viedä suunnitelmat käytäntöön ja kehittää eri työtehtävien osaamista organisaatiossaan sekä ohjata ja kouluttaa- osaa arvioida omia yrittäjämahdollisuuksiaan realistisesti ja kriittisestiTilinpäätösinformaation tuottaminen ja analysointi -osan suorittanut- osaa käsitellä tilinpäätöseriä ja soveltaa lainsäädäntöä tilinpäätöksessä ja laatia konsernitilinpäätöksen- osaa analysoida taloutta ja toteuttaa kehittämisprojektinTaloushallinnon hoitaminen yritysjärjestelytilanteissa -osan suorittanut- osaa soveltaa verolainsäädäntöä ja yhteisölainsäädäntöä yritysjärjestelytilanteissaStrategisen talousohjauksen kehittäminen -osan suorittanut- osaa hoitaa ja kehittää organisaationsa tai yksikkönsä strategista talousohjausta laatimalla taloudellisia vaihtoehtolaskelmia ja seuraamalla niiden toteutumistaOperatiivisen talousohjauksen kehittäminen -osan suorittanut- osaa laatia operatiivista toimintaa tukevia laskelmia, seurata niiden toteutumista ja tehdä raportteja ja analyysejaRahoitustoiminnan hoitaminen ja kehittäminen -osan suorittanut- osaa organisoida maksuliikennettä ja kassahallintaa hyödyntäen tietojärjestelmiä ja rahoittajan tarjoamia mahdollisuuksia - osaa laatia ja seurata rahoitusbudjetteja ja likviditeettiennusteita maksuvalmiuden turvaamiseksiSijoitustoiminnan hoitaminen ja ...

  Provider NameMarkkinointi-instituutti Helsingin toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Management, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa- hallitsee oman alansa laaja-alaisesti- kykenee yhteistyöhön - osaa tulkita tunnuslukuja- osaa laatia toimintasuunnitelmia- osaa luoda mahdollisuudet suunnitellulle toiminnalle- osaa varmistaa turvallisuuden- osaa toimia henkilöstönsä kanssa- osaa johtaa vastuualueensa taloutta- osaa arvioida toimintasuunnitelman toteutumista- osaa kehittää omaa toimintaansa Tutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemansa tutkinnon osan tiedot ja taidot. Tällöin osaaminen voi kattaa seuraavia alueita:- arvioi, johtaa ja kehittää henkilöstöä- arvioi, johtaa ja kehittää asiakkuuksia- arvioi, johtaa ja kehittää tuotantotoimintaa- organisaation ulkoisen ja sisäisen verkostoitumisen johtaminen, arvioiminen ja kehittäminen Tutkinnon suorittanut voi työskennellä johtajana omalla vastuualueellaan tai toimialallaan. ...

  Provider NameMarkkinointi-instituutti Helsingin toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Markkinointiviestinnän strateginen johtaminen

  Tutkinnon suorittanutMarkkinointiviestinnän strateginen johtaminen osaamisalalla- osaa johtaa ja kehittää organisaationsa ja asiakasorganisaation markkinointiviestinnän suunnittelua, toimeenpanoa ja seurantaa- osaa käyttää monipuolisesti viestintäkanavia ja viestintää tavoitteiden saavuttamiseksi- osaa kehittää omaa työtään ja osaamistaan- osaa suunnitella, toimeenpanna ja johtaa tavoitteellisen markkinointiviestinnän projektin ja arvioida projektiaMarkkinointiviestinnän strategisen suunnittelun osaamisalalla- osaa aloittaa markkinointiviestinnän projektissa tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun- osaa toteuttaa valitun konseptin- osaa kehittää omaa työtään ja osaamistaan - joka on valinnut suoritettavakseen markkinointiviestinnän projektin johtaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella , toteuttaa ja johtaa projektin sekä arvioida projektin toteutumista - joka on valinnut suoritettavakseen asiakkuusmarkkinointi-tutkinnon osan, osaa toteuttaa organisaationsa tai asiakkaan liiketoimintaa tukevaa asiakkuusmarkkinointia- joka on valinnut suoritettavakseen brändin johtaminen -tutkinnon osan, osaa johtaa ja kehittää brändiä liiketoiminnan työkaluna ja osana yrityksen sisäistä toimintakulttuuria- joka on valinnut suoritettavakseen digitaalinen markkinointiviestintä -tutkinnon osan, osaa suunnitella liiketoimintaa tukevaa digitaalista markkinointiviestintää, toteuttaa sen ja arvioida sen vaikutuksia- joka on valinnut suoritettavakseen markkinointiviestinnän tehokkuuden johtaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja o ...

  Provider NameMarkkinointi-instituutti Helsingin toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu

  Tutkinnon suorittanutMarkkinointiviestinnän strateginen johtaminen osaamisalalla- osaa johtaa ja kehittää organisaationsa ja asiakasorganisaation markkinointiviestinnän suunnittelua, toimeenpanoa ja seurantaa- osaa käyttää monipuolisesti viestintäkanavia ja viestintää tavoitteiden saavuttamiseksi- osaa kehittää omaa työtään ja osaamistaan- osaa suunnitella, toimeenpanna ja johtaa tavoitteellisen markkinointiviestinnän projektin ja arvioida projektiaMarkkinointiviestinnän strategisen suunnittelun osaamisalalla- osaa aloittaa markkinointiviestinnän projektissa tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun- osaa toteuttaa valitun konseptin- osaa kehittää omaa työtään ja osaamistaan - joka on valinnut suoritettavakseen markkinointiviestinnän projektin johtaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella , toteuttaa ja johtaa projektin sekä arvioida projektin toteutumista - joka on valinnut suoritettavakseen asiakkuusmarkkinointi-tutkinnon osan, osaa toteuttaa organisaationsa tai asiakkaan liiketoimintaa tukevaa asiakkuusmarkkinointia- joka on valinnut suoritettavakseen brändin johtaminen -tutkinnon osan, osaa johtaa ja kehittää brändiä liiketoiminnan työkaluna ja osana yrityksen sisäistä toimintakulttuuria- joka on valinnut suoritettavakseen digitaalinen markkinointiviestintä -tutkinnon osan, osaa suunnitella liiketoimintaa tukevaa digitaalista markkinointiviestintää, toteuttaa sen ja arvioida sen vaikutuksia- joka on valinnut suoritettavakseen markkinointiviestinnän tehokkuuden johtaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja o ...

  Provider NameMarkkinointi-instituutti Helsingin toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Business Management, SQ

  Tutkinnon suorittanut- kykenee arvioimaan kriittisesti yrityksensä nykytilaa, sen kilpailukykyä, kannattavuutta ja vakavaraisuutta- osaa laatia yritykselle pitkän aikavälin tavoitteet ja toiminnan päämäärät- pystyy hyödyntämään järjestelmällisessä arviointi- ja kehittämistyössä tarvittavia työkaluja ja menetelmiä- osaa valita kehittämisen painopistealueet ja laatia yritykselleen kehittämissuunnitelman- osaa johtaa yrityksensä toimintaa ja taloutta sekä organisoida toimintaa- osaa kytkeä yrityksen strategisen suunnittelun toiminnan suunnitteluun, budjetointiin ja toteutukseen- osaa arvioida asiakkuuksia, markkinoita ja kilpailutilannetta- osaa valmistella ja johtaa kehittämisprojekteja- hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot ja henkilöjohtamisvalmiudet ja pystyy organisoimaan yrityksen toiminnan kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi- osaa ennakoida toiminta- ja kilpailuympäristön muutosten vaikutuksia sekä kehittää vaihtoehtoisia toimintamalleja yrityksen kasvu- ja supistumistilanteisiin- pystyy työssään hyödyntämään tietoverkkoja ja uutta teknologiaa sekä verkottumista- kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan vaihtelevissa tilanteissa- osaa arvioida osaamistarpeitaan ja laatia itselleen kehittymissuunnitelman- osaa tuotantoa johtaessaan arvioida tuotannon tilanteen, asettaa strategiset tavoitteet, laatia kehittämissuunnitelman ja johtaa sen toteuttamista- osaa kansainvälistymistä johtaessaan selvittää yrityksen kansainvälistymisen mahdollisuudet, hakea tietoa ja asettaa tavoitteet ja johtaa niiden toteuttamist ...

  Provider NamePOHTO Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Management, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa- hallitsee oman alansa laaja-alaisesti- kykenee yhteistyöhön - osaa tulkita tunnuslukuja- osaa laatia toimintasuunnitelmia- osaa luoda mahdollisuudet suunnitellulle toiminnalle- osaa varmistaa turvallisuuden- osaa toimia henkilöstönsä kanssa- osaa johtaa vastuualueensa taloutta- osaa arvioida toimintasuunnitelman toteutumista- osaa kehittää omaa toimintaansa Tutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemansa tutkinnon osan tiedot ja taidot. Tällöin osaaminen voi kattaa seuraavia alueita:- arvioi, johtaa ja kehittää henkilöstöä- arvioi, johtaa ja kehittää asiakkuuksia- arvioi, johtaa ja kehittää tuotantotoimintaa- organisaation ulkoisen ja sisäisen verkostoitumisen johtaminen, arvioiminen ja kehittäminen Tutkinnon suorittanut voi työskennellä johtajana omalla vastuualueellaan tai toimialallaan. ...

  Provider NamePOHTO Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Technology, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa johtaa vastuualueensa toimintaa itsenäisesti- osaa toimia taloudellisesti ja tehokkaasti- osaa hoitaa asiakkuuksia: hän ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset- osaa suunnitella ja toteuttaa vastuualueensa prosesseja lyhyellä aikavälillä- osaa johtaa päivittäistä toimintaa ja vastuualueensa henkilöstöä- hallitsee valitsemansa osan työalueen- osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää johtamisalueensa toimintaa- kykenee pidemmän aikavälin toimintaan ja johtamiseen Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tekniikan alan yrityksissä työnjohtajina ja asiantuntijoina. ...

  Provider NamePOHTO Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Management, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa- hallitsee oman alansa laaja-alaisesti- kykenee yhteistyöhön - osaa tulkita tunnuslukuja- osaa laatia toimintasuunnitelmia- osaa luoda mahdollisuudet suunnitellulle toiminnalle- osaa varmistaa turvallisuuden- osaa toimia henkilöstönsä kanssa- osaa johtaa vastuualueensa taloutta- osaa arvioida toimintasuunnitelman toteutumista- osaa kehittää omaa toimintaansa Tutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemansa tutkinnon osan tiedot ja taidot. Tällöin osaaminen voi kattaa seuraavia alueita:- arvioi, johtaa ja kehittää henkilöstöä- arvioi, johtaa ja kehittää asiakkuuksia- arvioi, johtaa ja kehittää tuotantotoimintaa- organisaation ulkoisen ja sisäisen verkostoitumisen johtaminen, arvioiminen ja kehittäminen Tutkinnon suorittanut voi työskennellä johtajana omalla vastuualueellaan tai toimialallaan. ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Henkilöliikenteen tuotannonsuunnittelu

  Tutkinnon suorittanut- tuntee organisaationsa ja oman alansa lainsäädännön- tuntee henkilöstörekrytoinnin ja pystyy osallistumaan työnhakijoiden valintaan- ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja hyvän työilmapiirin tarpeellisuuden- pystyy yhteistyöhön sekä osaa perehdyttää ja tehdä päätöksiä- ymmärtää ryhmän ja yksilöiden käyttäytymisen psykologiaa ja lainalaisuuksia- tietää taloushallinnon tehtävät- osaa lyhyen aikavälin tuotannon ja projektin suunnittelun ja ohjauksen- tuntee alansa laitteistot- tietää kannattavan toiminnan edellytykset ja ymmärtää, kuinka tuotteita hinnoitellaan- tuntee markkinointiperiaatteet, sopimukset ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä käytännön työtilanteissa- osaa henkilökohtaisen markkinointi- ja asiakaspalvelun ja arvostaa asiakaspalautetta- tulee toimeen suomen tai ruotsin kielellä sekä ainakin yhdellä vieraalla kielellä- henkilöliikenteen tuotannonsuunnittelu -osan valinnut tuntee liikenneympäristönsä sidosryhmät sekä niiden tuotteet ja palvelut. Hän tunnistaa laadukkaan työn ja hallitsee sen kehittämisen. Hän tuntee käytettävän kaluston perustek-niikan ja lisälaitteiden toiminnan. Hän tuntee työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset, alan ympäristösuojelulainsää-däntöä ja muita alaan liittyviä määräyksiä. Hän osaa laskea palkan erilaisille työtehtäville ja -ajoille. Hän tuntee digipiirturin tiedonkeräysjärjestelmän ja muut siihen liittyvät tietokoneohjelmat.- tavaraliikenteen tuotannonsuunnittelun valinnut tuntee liikenneympäristönsä sidosryhmät ja niiden tuotteet ja palve-lut. Hän o ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tavaraliikenteen tuotannonsuunnittelu

  Tutkinnon suorittanut- tuntee organisaationsa ja oman alansa lainsäädännön- tuntee henkilöstörekrytoinnin ja pystyy osallistumaan työnhakijoiden valintaan- ymmärtää henkilöstöjohtamisen ja hyvän työilmapiirin tarpeellisuuden- pystyy yhteistyöhön sekä osaa perehdyttää ja tehdä päätöksiä- ymmärtää ryhmän ja yksilöiden käyttäytymisen psykologiaa ja lainalaisuuksia- tietää taloushallinnon tehtävät- osaa lyhyen aikavälin tuotannon ja projektin suunnittelun ja ohjauksen- tuntee alansa laitteistot- tietää kannattavan toiminnan edellytykset ja ymmärtää, kuinka tuotteita hinnoitellaan- tuntee markkinointiperiaatteet, sopimukset ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä käytännön työtilanteissa- osaa henkilökohtaisen markkinointi- ja asiakaspalvelun ja arvostaa asiakaspalautetta- tulee toimeen suomen tai ruotsin kielellä sekä ainakin yhdellä vieraalla kielellä- henkilöliikenteen tuotannonsuunnittelu -osan valinnut tuntee liikenneympäristönsä sidosryhmät sekä niiden tuotteet ja palvelut. Hän tunnistaa laadukkaan työn ja hallitsee sen kehittämisen. Hän tuntee käytettävän kaluston perustek-niikan ja lisälaitteiden toiminnan. Hän tuntee työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset, alan ympäristösuojelulainsää-däntöä ja muita alaan liittyviä määräyksiä. Hän osaa laskea palkan erilaisille työtehtäville ja -ajoille. Hän tuntee digipiirturin tiedonkeräysjärjestelmän ja muut siihen liittyvät tietokoneohjelmat.- tavaraliikenteen tuotannonsuunnittelun valinnut tuntee liikenneympäristönsä sidosryhmät ja niiden tuotteet ja palve-lut. Hän o ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages