• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 998 items
 1. Social Work Programme

  Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med välfärdsfrågor och social förändring.Som socionom har du kunskap om hur sociala problem uppkommer, hur de förändras och hur de kan hanteras metodiskt. Du känner till vilka resurser samhället har och vilka lagar som gäller. Du har också kunskap om ledarskap och vet hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor´s Programme in Culture, Society, Media Production

  Som kultur- och medieproducent kan du driva projekt, utveckla idéer och gestalta innehåll i olika medier. Du behöver akademisk kompetens men måste också behärska det tekniska hantverket ? en kunskapskombination som öppnar många dörrar till arbetsmarknaden. KSM, är en lite annorlunda universitetsutbildning. Den förenar teoretiska studier inriktade mot samhälle och kultur, med fältundersökningar och medieproduktioner. Akademiska studier omsätts i eget gestaltande arbete inom radio, film, TV, utställningar och interaktiva medier ? för att informera, underhålla och övertyga. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Human Rights

  Master's Programme in Human Rights ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelor's Programme in Business and Economics

  Bachelor's Programme in Business and Economics ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master of Science in International Business and Trade

  Master of Science in International Business and Trade ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master of Science in Management

  Master of Science in Management ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master's Programme in Social Work and Human Rights

  Master's Programme in Social Work and Human Rights ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Master's Programme in Global Studies

  Master's Programme in Global Studies ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Media and Communication Studies Program

  Media and Communication Studies Program ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work

  Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages