• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 739 items
 1. Ympäristöalan osaamisala

  Those who have completed the Vocational Qualification in Natural and Environmental Protection specialising as Environmental Operatives may work in remediation or management of built-up or natural environments. Those specialising as Nature Instructors may work in nature-related instruction assignments within tourism, leisure and wellness services. Those specialising as Natural Resources Producers may work as experts in nature-based production that makes use of local nature in a sustainable manner. Those specialising as Nature and Environmental Advisors may guide citizens towards responsible consumption as advisors and instructors working for local authorities, organisations and business enterprises, as planners responsible for drawing up sustainable development programmes and as producers of information materials. Those specialising as Reindeer Herders may work as reindeer herders or within the tourism industry, either as independent entrepreneurs or employees. Nature and environmental occupations are increasing and expanding. Acting in a sustainable way and learning a sustainable lifestyle form a basis for future services and business life. Candidates must be able to follow everyday operations and make proposals to change these in accordance with the principles of sustainable development. They must be able to observe and report on the state of the environment. They must be able to recognise local species of plants and animals and use these to determine the quality of the environment. They must know how to plan ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Asikkala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Luontoalan osaamisala

  Luonnonvaratuottaja toimii luonnontuotealan tehtävissä. Hän osaa tunnistaa ja kerätä maastosta luonnontuotteita kuten yrttejä ja sieniä sekä viljellä luonnontuotekasveja. Hän käsittelee ja jatkojalostaa tuotteita elintarvikkeiksi ja hyvinvointituotteiksi.  Hän osaa käyttää tarvittavia työvälineitä ja toimia tuotteelle asetettujen laatutavoitteiden ja alaa koskevien määräysten mukaisesti. Hän osaa kerätä ja työstää luonnonmateriaaleja kädentaidoissa. Opintoihin sisältyy myös perehtymistä tuotteistamiseen ja yrittäjyyteen. Pakollinen tutkinnon osa: Luonnontuotteiden tuottaminen 35 osp.   Valinnaisia tutkinnon osia ovat mm.: Luonnontuotekasvien viljeleminen, Luonnontuotteiden jatkojalostaminen (elintarvikkeiksi), Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla, Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen. ...

  Provider NameAmmattiopisto Livia, Maaseutuopisto, Tuorla

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Luontoalan osaamisala

  Luonnonvaratuottaja toimii luonnontuotealan tehtävissä. Hän osaa tunnistaa ja kerätä maastosta luonnontuotteita kuten yrttejä ja sieniä sekä viljellä luonnontuotekasveja. Hän käsittelee ja jatkojalostaa tuotteita elintarvikkeiksi ja hyvinvointituotteiksi.  Hän osaa käyttää tarvittavia työvälineitä ja toimia tuotteelle asetettujen laatutavoitteiden ja alaa koskevien määräysten mukaisesti. Hän osaa kerätä ja työstää luonnonmateriaaleja kädentaidoissa. Opintoihin sisältyy myös perehtymistä tuotteistamiseen ja yrittäjyyteen. Pakollinen tutkinnon osa: Luonnontuotteiden tuottaminen 40 osp. Valinnaisia tutkinnon osia on mm.: Luonnontuotekasvien viljeleminen, Luonnontuotteiden jatkojalostaminen (elintarvikkeiksi), Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla, Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen, Maaseutu- ja kylämatkailupalvelujen tuotteistaminen ja toteuttaminen. Luonto- ja ympäristöneuvoja suunnittelee ja toteuttaa luonto- ja ympäristötapahtumia sekä neuvontatilaisuuksia. Hän opastaa luontoelämyksiin ja –havaintoihin käyttäen luonto- ja ympäristökasvatuksen toiminnallisia menetelmiä. Hän osaa käyttää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin tuottajana. Hän neuvoo ryhmiä kädentaidoissa hyödyntäen luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. Hän laatii neuvontamateriaalia ja ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen ja kierrätykseen. Opinnoissa perehdytään myös yrittäjyyteen ja verkostoitumiseen. Pakollinen tutkinnon osa: Luonto- ja ympäristöneuvonta  35 osp Valinnaisia tutkinnon osia () mm.: Jäte- ja kierrätysneuvonta, Kä ...

  Provider NameAmmattiopisto Livia, Maaseutuopisto, Tuorla

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Hiking, Nature Guide Serv., FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa opastaa, ohjata ja organisoida erilaisia ryhmiä turvallisesti ja laadukkaasti kesä- ja talviolosuhteissa- hallitsee maastossa tarvittavat erätaidot: suunnistuksen, tulenteon, ruoanlaiton ja yöpymisen valmistelun- osaa valita itselleen ja ryhmälle oikeat välineet ja varusteet sekä huoltaa ne- osaa laatia turvallisuussuunnitelmat ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta kaikissa olosuhteissa tai olosuhteiden muuttuessa- osaa toimia ryhmän oppaana ja johtajana- osaa soveltaa luontotuntemustaan ja ympäristötietouttaan kertoessaan paikallisesta luonnosta- osaa tuotteistaa ja hinnoitella palvelunsa- ottaa huomioon asiakasryhmän toiveet, kulttuuritaustan ja perinteet- osaa toimia kestävän kehityksen mukaisesti- noudattaa alan sopimuksista ja säännöksistä- toimii yhteistyössä muiden matkailu-alan toimijoiden kanssa - hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien mukaisen erikoistuneen osaamisen Tutkinnon suorittaja voi työskennellä erä- ja luonto-ohjelmien ohjaajana sekä retkien ja vaellusten vetäjänä muun muassa matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavissa organisaatioissa. ...

  Provider NameJämsän ammattiopisto, Myllymäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ympäristöalan osaamisala

  Those who have completed the Vocational Qualification in Natural and Environmental Protection specialising as Environmental Operatives may work in remediation or management of built-up or natural environments. Those specialising as Nature Instructors may work in nature-related instruction assignments within tourism, leisure and wellness services. Those specialising as Natural Resources Producers may work as experts in nature-based production that makes use of local nature in a sustainable manner. Those specialising as Nature and Environmental Advisors may guide citizens towards responsible consumption as advisors and instructors working for local authorities, organisations and business enterprises, as planners responsible for drawing up sustainable development programmes and as producers of information materials. Those specialising as Reindeer Herders may work as reindeer herders or within the tourism industry, either as independent entrepreneurs or employees. Nature and environmental occupations are increasing and expanding. Acting in a sustainable way and learning a sustainable lifestyle form a basis for future services and business life. Candidates must be able to follow everyday operations and make proposals to change these in accordance with the principles of sustainable development. They must be able to observe and report on the state of the environment. They must be able to recognise local species of plants and animals and use these to determine the quality of the environment. They must know how to plan ...

  Provider NameBovallius-ammattiopisto, Pieksämäki, Nikkarila

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Bachelor of Natural Resources,Sustainable Coastal Management

  Special focus is put on the coastal area and on the Baltic Sea, but the programme also gives a broad environmental understanding that can be useful in several environmental careers. The curriculum consists of courses like Coastal Ecology, Sustainable Coastal Management, Environmental Impact Assessment and Fisheries Resource Management that give a good basis for the students. During the studies students are involved in project courses like Sustainable Coastal Management and Bioeconomy Innovation. In the project courses, the students get to work with assignments that are given by real clients. For example, students are working with Marine litter inventories for an NGO in Turku and with a fisherman trying to find usage for trash fish whilst addressing the eutrophication in the Baltic Sea. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master of Natural Resources, Natural Resource Management

  The studies provide means for a deeper understanding of sustainable use and management of natural resources, as well as improved leadership and communication skills. 15 ECTS consists of courses about natural resource management and 15 ECTS of leadership and communication. The theme of the thesis (30 ECTS) shall be related to these fields. The tuition within the programme is predominantly web-based. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ympäristötiede, filosofian maisteri (2 v)

  Oletko kiinnostunut ympäristöongelmista ja niiden ratkaisemisesta? Miten saasteet, kemikaalit ja muut ympäristöaltisteet vaikuttavat ihmisten terveyteen? Miten ihmisen toiminnasta aiheutuvat ympäristömuutokset vaikuttavat eliöihin ja ekosysteemeihin, ja miten ihmisen toiminnan vaikutuksia voidaan estää? Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen ympäristötieteen maisteriopinnot antavat sinulle valmiuden toimia asiantuntijana monella eri toimialalla. Voit suuntautua pääaineopinnoissasi ympäristöterveyteen, ympäristöbiologiaan tai cleantech-sovelluksiin. Sivuainevalinnoilla voit syventää esimerkiksi kemian, fysiikan, biologian, ympäristöoikeuden tai jonkin muun ympäristötieteen asiantuntijuutta tukevan aihepiirin osaamistasi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Ympäristöalan osaamisala

  Luovissa opiskelu alkaa siitä, että sinulle laaditaan oma suunnitelma opintojen kulusta. Tämän suunnitelman nimi on HOJKS. Nimi muodostuu sanoista henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Ympäristönhoitaja osaa tehdä monipuolisesti ympäristön hoitotöitä erilaisissa ympäristöissä. Hän osaa noudattaa suunnitelmissa ja toiminnassa sovittuja kustannusarvioita ja kestävän kehityksen periaatteita. Valinnaisina opintoina voit opiskella esimerkiksi ulkoilureittien rakentamista ja hoitamista, maastossa ruokailemista sekä kädentaitoja. Ammatillisia tutkinnon osia ovat esimerkiksi: kestävällä tavalla toimiminen ympäristön hoitaminen   ...

  Provider NameAmmattiopisto Luovi, Muhoksen yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys

  Opinnoissa tutustut kestävän kehityksen lähtökohtiin ja ympäristöalan peruskäsitteistöön. Perehdyt ekologiaan soveltavaan ympäristötekniikkaan maaseutu- ja ympäristöhallintoon yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen Pakollisiin opintoihin kuuluvat seuraavat 15 opintopisteen kokonaisuudet: Ekosysteemipalvelut Kestävä kehitys Ympäristötekniikka Ympäristöliiketoiminta Ympäristön tila Sustainable landuse management Ympäristön viranomaistoiminta   Lisäksi koulutukseen kuuluu kuusi valinnaista moduulia. Voit valita opintoja, jotka sinua kiinnostavat ja joiden avulla saat suunnattua ammatillista osaamistasi. Voit valita opintokokonaisuuksia esimerkiksi seuraavista: Ympäristöjohtaminen Materiaalien kierrätys Uusiutuvat energiamuodot Development studies Ympäristö- ja muutosviestintä Kultuurinen ja sosiaalinen kestävä kehitys Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Harjoittelu on tärkeä osa ympäristösuunnittelijan opintoja. Kahdesta harjoittelujaksosta ensimmäisessä perehdyt työpaikan ympäristöasioihin tavanomaisessa työpaikassa tai työskentelet esim. kestävän kehityksen, ympäristöliiketoiminnan yrityksessä tai julkishallinnossa. Toisessa harjoittelussa saat jo vastuuta koulutusalaasi liittyvissä työtehtävissä tai projekteissa. Harjoittelut suoritetaan 1. tai yleisemmin 2. ja 3. vuoden välisenä kesänä, mutta ne on mahdollista suorittaa myös lukukausien aikana aikataulun sopiessa. Harjoittelupaikan haet pääsääntöisesti itse. Koulutuksen toteutus Ympäristösuunnittelijaksi voit opiskella päiväopiskeluna 4 vuodessa tai verkko-opin ...

  Provider NameHAMK University of Applied Sciences, Forssa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages