• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 913 items
 1. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Runsaan valinnaisuuden ansiosta koulutus voidaan muokata yksilöllisesti opiskelijan vahvuuksien sekä työelämän tarpeiden mukaiseksi. Sähköinen kauppa tarjoaa uusia työtehtäviä. Osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä. Hän osaa luoda ja ylläpitää asiakassuhteita.  Opiskelijat harjoittelevat asiakaspalvelutaitoja ja myymälätyöskentelyä koulun oppimisympäristöissä (esim. omat kahvilat) sekä työssäoppimisjaksoilla. Oppimisympäristöissä harjoitellaan mm. asiakaspalvelua, mainosten laadintaa, kassatyöskentelyä, tavaranhankintaa ja yrityksen rahaliikenteen hoitamista. Opiskelijat ovat paljon työpaikoilla oppimassa käytännön työtä. Sairauden tai vamman opiskelulle aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti ratkaista opetusjärjestelyiden, apuvälineiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla. Kaupan alan työtehtävät edellyttävät pääsääntöisesti kohtuullisen hyvää fyysistä terveyttä, sillä työtehtävät edellyttävät hyllyttämistä ja tavaroiden nostelua. Perustutkinnon laajuus on 180 osp, josta kaikille pakollinen tutkinnon osa on Asiakaspalvelu (30 osp). Lisäksi tutkintoon sisältyy ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia (105 osp) vapaasti valittavia tutkinnon osia sekä (10 osp) yhteisiä tutkinnon osia (35 osp) Yhteiset tutkinnon osat pyritään integroimaan alan työtehtäviin. Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Erityisopetuksessa keskitytään keskeisimpien työtehtävien harjoitteluun. Liiketalouden opetus pyritään toteuttamaan työelämän pelisä ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelmassa opit mm. käyttämään toimistojen perusohjelmia, laskuttamaan, hoitamaan reskontraa, käyttämään kopiokonetta ja suunnittelemaan yrityksen taloutta. Opiskelijat hoitavat myös kokous- ja matkajärjestelyjä sekä oppivat sihteeritaitoja.  Kiipulasäätiön toimistossa opiskelijat hoitavat mm. sisäisen postinjakelun ja tekevät kopiointi- ja postitustehtäviä. Ammattitaitoa täydentävät opinnot (esim. matematiikka ja kielet) opitaan alan työtehtävissä. Opintojen alussa laadittavaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) tehdään suunnitelma siitä, mitä opintoja suoritat ja millä aikataululla etenet. Suunnitelmaan kirjataan myös aiempi osaamisesi ja valinnaiset opinnot. HOJKSiin eli henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan kirjataan, miten opit parhaiten ja miten opintojasi tuetaan. HOPSia ja HOJKSia päivitetään ryhmänohjaajan kanssa käytävien keskustelujen yhteydessä. Opintojen loppuvaiheessa sinulle laaditaan jatkosuunnitelma siitä, mitä aiot tehdä opintojesi jälkeen. ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Candidates may work in various sales, trade, financial, office, library, banking, insurance and public administration assignments. The field of business and administration is influenced by digitalisation, networking, internationalisation, the ageing population and social communities. Trade and service enterprises are regrouping across different sectors. Electronic commerce, automation and outsourcing are changing trade and office and administration services. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must possess general competence in business and administration, good co-operation and communication skills, language and information technology skills as well as competence in economic affairs and profitability. They must be service-oriented, proactive, co-operative, flexible and creative. They must possess basic business skills required for entrepreneurship in trade, business and administration or in some other field. They must be able to operate in international environments and with customers from different cultures. Those who have completed the Study Programme or Competence Area in Customer Services and Sales know how to maintain and develop long-term customer relationships. They know how to sell to and serve customers. They have the capacity t ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Retail-painotteinen ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Haminan kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Sales, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa toimia liiketoiminnan periaatteiden ja toimintakonseptin mukaisesti- osaa valmistautua myyntitilaisuuksiin hallitsemalla oman vastuualueensa tuote- ja palveluvalikoiman, hinnoittelun perusteet sekä yrityksen muut tuotteet ja palvelut- osaa toimia työyhteisössään - osaa hoitaa ja kehittää asiakkuuksia sekä toteuttaa asiakaspalvelua- osaa myydä ja arvoida työnsä kannattavuutta- joka on valinnut tuoteryhmän hoitaminen -tutkinnon osan, osaa muun muassa suunnitella hankintoja, tilata tuotteita, valvoa toimituksia sekä seurata ja kehittää tuoteryhmää. - joka on valinnut tutkinnon osan markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteet sekä seurata niiden toteutusta.- joka on valinnut tutkinnon osan työssä oppimisen ohjaaminen, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa työssä oppimisprosessin. - joka on valinnut tutkinnon osan kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen, osaa muun muassa toimia kauppiasyrittäjänä. Tutkinnon suorittaja voi työskennellä myyntitehtävissä, joissa on vastuussa esimerkiksi tuoteryhmästä, palvelukokonaisuudesta tai niiden yhdistelmästä. Hän voi toimia joko kiinteässä toimipaikassa, sähköisessä toimintaympäristössä, toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. ...

  Provider NameCimson Koulutuspalvelut Oy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

  Candidates may work in various sales, trade, financial, office, library, banking, insurance and public administration assignments. The field of business and administration is influenced by digitalisation, networking, internationalisation, the ageing population and social communities. Trade and service enterprises are regrouping across different sectors. Electronic commerce, automation and outsourcing are changing trade and office and administration services. The total scope of vocational qualification modules is 90 credits (scopes do not apply to competence-based qualification modules). In addition, students on curricular (school-based) upper secondary VET programmes must take 20 credits of core subjects and 10 credits of free-choice qualification modules. Candidates must possess general competence in business and administration, good co-operation and communication skills, language and information technology skills as well as competence in economic affairs and profitability. They must be service-oriented, proactive, co-operative, flexible and creative. They must possess basic business skills required for entrepreneurship in trade, business and administration or in some other field. They must be able to operate in international environments and with customers from different cultures. Those who have completed the Study Programme or Competence Area in Customer Services and Sales know how to maintain and develop long-term customer relationships. They know how to sell to and serve customers. They have the capacity t ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

  Merkonomstuderande har tillgång till rymliga utrymmen utrustade med modern teknik och med plats för kreativa övningar. Varje studerande arbetar vid en egen dator, där de senaste versionerna av verktygsprogram, bildbehandling mm. finns. Centralt i klassrummet finns det kreativa utrymmet, där studerande kan sitta ensamma eller tillsammans och praktiskt arbeta med färger och former. Böcker, papper, färgpennor, broschyrer och tidningar finns till fritt förfogande. Studerandena uppmanas att öva sin egen kreativitet och aktivitet i såväl verklig som virtuell miljö. I den virtuella världen använder vi oss av Second Life som alternativ verklighet. Här kan de studerande skapa bland annat virtuella kundbetjäningssituationer, mässor och företag. Ett flyttbart skyltfönster med tillbehör är under uppbyggnad för att användas i studier i displayteknik, exponering och skyltning. Då du inleder dina studier vid YA! görs en personlig studieplan upp. Planen bearbetas under studiernas gång. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Närpes

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Business Management, SQ

  Tutkinnon suorittanut- kykenee arvioimaan kriittisesti yrityksensä nykytilaa, sen kilpailukykyä, kannattavuutta ja vakavaraisuutta- osaa laatia yritykselle pitkän aikavälin tavoitteet ja toiminnan päämäärät- pystyy hyödyntämään järjestelmällisessä arviointi- ja kehittämistyössä tarvittavia työkaluja ja menetelmiä- osaa valita kehittämisen painopistealueet ja laatia yritykselleen kehittämissuunnitelman- osaa johtaa yrityksensä toimintaa ja taloutta sekä organisoida toimintaa- osaa kytkeä yrityksen strategisen suunnittelun toiminnan suunnitteluun, budjetointiin ja toteutukseen- osaa arvioida asiakkuuksia, markkinoita ja kilpailutilannetta- osaa valmistella ja johtaa kehittämisprojekteja- hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot ja henkilöjohtamisvalmiudet ja pystyy organisoimaan yrityksen toiminnan kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi- osaa ennakoida toiminta- ja kilpailuympäristön muutosten vaikutuksia sekä kehittää vaihtoehtoisia toimintamalleja yrityksen kasvu- ja supistumistilanteisiin- pystyy työssään hyödyntämään tietoverkkoja ja uutta teknologiaa sekä verkottumista- kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan vaihtelevissa tilanteissa- osaa arvioida osaamistarpeitaan ja laatia itselleen kehittymissuunnitelman- osaa tuotantoa johtaessaan arvioida tuotannon tilanteen, asettaa strategiset tavoitteet, laatia kehittämissuunnitelman ja johtaa sen toteuttamista- osaa kansainvälistymistä johtaessaan selvittää yrityksen kansainvälistymisen mahdollisuudet, hakea tietoa ja asettaa tavoitteet ja johtaa niiden toteuttamist ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Finanssialan ammattitutkinto

  Tutkinnon suorittanut - osaa työskennellä asiakas- ja tarvelähtöisesti luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa palvelutilanteissa ja neuvonnassa - osaa hankkia ja käsitellä asiakaspalautetta - osaa käyttää organisaationsa asiakashallintajärjestelmiä ja muita sovelluksia - osaa toimia työyhteisön aktiivisena ja vastuullisena jäsenenä - tuntee rahoitus- ja vakuutusalan markkinat ja toimintaperiaatteet sekä sosiaalivakuutuksen palvelut - Rahoituspalvelut valinnut tutkinnon suorittaja hallitsee luottoneuvottelut ja luoton myöntämistoimenpiteet - Maksamisen palvelut valinnut tutkinnon suorittaja osaa hoitaa asiakkaan tarpeeseen sopivan maksutavan ja neuvoa asiakasta eri maksuvälineistä ja -tavoista. - Säästämisen ja sijoittamisen palvelut valinnut hallitsee ja tuntee säästämisen ja sijoittamisen palvelut ja on perillä rahoitusmarkkinoista. - Riskivakuuttamisen palvelut valinnut tutkinnon suorittaja osaa palvella ja neuvoa asiakasta riskivakuuttamisen asioissa ja toimia vakuutussopimuksen elinkaaren edellyttämällä tavalla. - Eläkevakuutuspalvelut valinnut osaa soveltaa asiakkaan tilanteen mukaisesti eläkelakeja ja neuvoa häntä vakuutustuotteiden valinnassa. - Korvauspalvelut valinnut tutkinnon suorittaja osaa palvella asiakasta korvauspalveluissa. Hän osaa tehdä kokonaisarvion tilanteesta, antaa asiakkalle toimintaohjeita ja tehdä päätöksen korvausasiassa. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden asiakas-, asiantuntija- tai tuki ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Tampere

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Further Qualification in First-Line Management

  Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin työhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut, Tampere

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages