• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 62 items
 1. Geodesy and Cadastre

  Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, nurodyta jų apimtis kreditais. Studijų dalykai sugrupuoti pagal jų priskyrimą bendriesiems koleginių studijų dalykams, studijų krypties bei specialiesiems studijų dalykams. Pagrindiniai studijų dalykai/moduliai priskirti studijų krypties dalykams: Matavimų teorija, Matavimo rezultatų apdorojimas, Topografija, Geodeziniai prietaisai, Taikomoji geodezija, Fotogrametrija, Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, Kartografija, Geografinės informacinės sistemos ir moduliams: Nekilnojamojo turto kadastras, Aukštoji geodezija. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas: Geodezinių matavimų, Skaitmeninių planų rengimo, Tiksliųjų geodezinių matavimų, Inžinerinių geodezinių matavimų, Skaitmeninės fotogrametrijos, Baigiamąją, kurių paskirtis taikyti ir gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, tobulinti praktinius įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus profesinei veiklai. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Building Engineering Systems

  Būsimieji statinių inžinerinių sistemų inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: sociologiją, socialinę psichologiją, kalbas, studijų pagrindų dalykus: ekonomikos pagrindus, vadybą, teisę, fiziką, matematiką, chemiją, inžinerinę grafiką, informacines technologijas, elektronikos pagrindus, elektrotechniką, taikomąją mechaniką; specialiuosius profesinius dalykus: statiniai ir medžiagos, inžinerinė geodezija, architektūra, pastatų konstrukcijos, vėdinimo ir oro kondicionavimo technologijos, inžinerinė geologija ir gruntų mechanika, miestotvarka, statybos technologija ir organizavimas, vandentvarka, šildymas ir šilumos tiekimo technologijos, dujų tiekimas, elektros įrenginiai ir tinklai, hidraulika ir aerodinamika. Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: paruošiamųjų darbų praktikos trukmė 2 savaitės, verslo planavimo praktikos trukmė 2 savaitės, technologinės I praktikos trukmė 5 savaitės, technologinės II praktikos trukmė 4 savaitės, technologinės III praktikos trukmė 4 savaitės, baigiamosios praktikos trukmė 3 savaitės. Praktinių studijų trukmė 20 savaičių. ...

  Provider NameZemaitija College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Engineering Systems of Buildings

  Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, nurodyta jų apimtis kreditais. Studijų dalykai sugrupuoti pagal jų priskyrimą bendriesiems koleginių studijų dalykams, studijų krypties bei specialiesiems studijų dalykams. Pagrindiniai studijų dalykai priskirti studijų krypties dalykams: statiniai ir medžiagos, hidraulika ir aerodinamika, termodinamika, geodezija, modulis Pastatų šildymas, statinių vandentvarka, pastatų vėdinimas, inžinerinių sistemų montavimas, atsinaujinantys energijos šaltiniai, elektros tiekimas ir inžinerinių sistemų montavimas, inžinerinių sistemų priežiūra. Profesinės veiklos praktikos (montavimo, gamybinė ir baigiamoji) skirtos taikyti ir gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, praktinių įgūdžių ir gebėjimų, būtinų profesinei veiklai, tobulinimui. Profesinės veiklos praktikos atliekamos bendrovėse, įmonėse, susijusiose su inžinerinių sistemų montavimu statybos sektoriuje. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Civil Engineering

  Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, nurodyta jų apimtis kreditais. Studijų dalykai sugrupuoti pagal jų priskyrimą bendriesiems koleginių studijų dalykams ir studijų krypties dalykams. Pagrindiniai studijų dalykai/moduliai: statybinės medžiagos, geodezija, pastatų konstrukcinis projektavimas, statybos darbų technologija ir organizavimas, konstrukcijų skaičiavimas, kompiuterinis projektavimas BIM/CAD sistemoje. Profesinės veiklos praktikos (montavimo, gamybinė ir baigiamoji) skirtos taikyti bei gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, praktinių įgūdžių ir gebėjimų, būtinų profesinei veiklai, tobulinimui. Praktikos atliekamos bendrovėse, įmonėse. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Cadastral survey and real property formation

  {0>Būsimieji kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto formavimo specialistai studijuoja geografines informacines sistemas, kelius ir kitus linijinius statinius, kadastrinius matavimus, kompiuterinę grafiką, kraštotvarką ir aplinkosaugą, matavimų pagrindus ir jų rezultatų apdorojimą, nekilnojamojo turto administravimą ir registrą, statybos pagrindus ir pastatus, teritorijų planavimą, žemės ir nekilnojamojo turto teisę ir kt.<}0{>Future cadastral measurement and real estate formation specialists study geographical information systems, roads, other linear structures, cadastral measurement, computer graphics, landscaping, environmental protection, measurement fundamentals and processing of their results, real estate administration and register, construction fundamentals, buildings, planning of territories, land and real estate property law, etc.<0} {0>Praktinės studijos vyksta keturiais etapais:<}100{>Practical studies are conducted in four stages:<0} {0>geodezijos, kadastrinių matavimų, kartografavimo, gamybinė nekilnojamojo turto formavimo praktika.<}0{>geodesic, cadastral measurement, cartographic and production, and real estate formation practice.<0} {0>Praktinių studijų trukmė – 21 savaitė.<}100{>The duration of practical studies is 21 weeks.<0} {0>Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su geodeziniais prietaisais, kartografinės medžiagos rengimo, topografinių planų sudarymo, nekilnojamojo turto vertinimo ir kt. gebėjimai.<}0{>During studies, the s ...

  Provider NameKaunas College of Forestry and Environmental Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Real Estate Measurement Engineering

  Future geoinformation systems engineers study mathematics, physics, geomorphology, information technologies, an introduction to programming, engineering graphics, computer graphics, human safety, engineering geodesy, processing of measurement results, etc. Practical studies are conducted in six stages: topographical photographs, geodesic data management, mobile technologies, engineering geodesy – training, specialisation and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, the skills required to measure with geodesic devices, make maps and plans, etc., are consolidated and improved. The geoinformation systems study programme is aimed at people who have secondary education and seek to be engineers. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Geodesy

  Objective(s) of a study programme: The aim of Professional Bachelor study programme of Geodesy is to prepare highly qualified, competent specialists who acquire undergraduate college degree and professional competencies that enable them to deal independently with the tasks in surveying, mapping, real estate cadastre, registry and spatial planning, to do a complex job, requiring personal responsibility, to be able further to improve themselves in the learning process and successfully adapt to changing labour market. Learning outcomes: Graduates will be able to: 1. Demonstrate knowledge and understanding of basic humanitarian and social sciences, nature and natural phenomena in order to achieve the goals of measurements engineering profession and to develop wider erudition and philosophical worldview. 2. Demonstrate knowledge and understanding of the measurement, design, construction methods and techniques and technical measures used in these activities, their management methods and quality assurance principles. 3. Demonstrate knowledge and understanding of traditional and innovative engineering measurement technologies and their applications, which are important in the field of technology science research, design and development and also have a holistic approach to engineering solutions, combining the costs, benefits, safety, quality, reliability and environmental impact through sustainable development principles. 4. Apply the acquired knowledge to master new technologies and to solve the tasks of geodesy, cart ...

  Provider NameKlaipeda State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Construction

  Objective(s) of a study programme: To prepare construction engineer that is able to plan his/her activities, organize and technically supervise when doing constructional works, to render knowledge, abilities and skills that provide an opportunity to professionally work in the field of constructions under competitive market conditions and to improve in professional activities; to train a creatively thinking and communicative specialist that is able to work in a team, to decide independently, who is responsible for the outcomes of his/her activities and aims at improving in his professional activities. Learning outcomes: Graduate will be able to: 1. Apply knowledge of fundamental sciences in the field of constructions. 2. Analyze and take constructional decisions, to prepare a constructive part of building projects. 3. Choose, apply and manage technological processes of general constructions and repair works, to make a project on constructional works technology. 4. Plan and organize the process of constructions ensuring qualitative completion of works as well as human and environmental safety. 5. Evaluate engineering decisions in ethical, social, economical and safety aspect. 6. Independently deepen knowledge, search for information, process, analyze and demonstrate it when solving problems and taking decisions. Activities of teaching and learning: To achieve the outcomes of the studies presentation methods of teaching are applied (lectures, demonstration, discussion, work in groups projection, etc.) when informa ...

  Provider NameSiauliai State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Geodesy and land management

  Future engineers study mathematics, geology, engineering graphics, fundamentals of electronics and electrical engineering, ecology, civil and work safety, information technologies, land management, real estate cadastre, etc. Practical studies are conducted in five stages: geodesic training, land management training, technological – 1, technological – 2 and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, land measurement, data processing skills, etc., are consolidated and improved. The geodesy and land management study programme is aimed at people who have secondary education and seek to be engineers. ...

  Provider NameZemaitija College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Geodesy

  Future geodesy engineers study mathematics, physics, geomorphology, information technologies, fundamentals of construction, engineering graphics, computer graphics, human safety, geodesy, geodesic devices, etc. Practical studies are conducted in six stages: an introduction, theodolitic photographs, topographical photographs, geodesic networks, specialisation and the final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, the skills required to project and make a topographical plan and cartographical and measuring skills, etc., are consolidated and improved. The mechanical technology engineering study programme is aimed at people who have secondary education and seek to be engineers. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages