• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 363 items
 1. Master's Programme in Data Science, Master of Science (2 years)

    The Data Science MSc programme combines elements from computer science and mathematical sciences to provide you with skills in topics such as machine learning, distributed systems and statistical methods. You might also find that knowledge in a particular scientific field is useful for your future career. You can obtain this through elective studies in the MSc programme, or it might already be part of your bachelor-level degree. Studies in the Data Science MSc programme include both theoretical and practical components, including a variety of study methods (lectures, exercises, projects, seminars; done both individually and in groups). Especially in applied data science, we also use problem-based learning methods, so that you can address real-world issues. You will also practise academic skills such as scientific writing and oral presentation throughout your studies. You are encouraged to include an internship in your degree in order to obtain practical experience in the field. Elective studies give you a wider perspective of Data Science. Your elective studies can be an application area of Data Science (such as physics or the humanities), a discipline that supports application of Data Science (such as language technology), or a methodological subject needed for the development of new Data Science methods and models (such as computer science, statistics, or mathematics). ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Computer Science, Master of Science (2 years)

  The Department of Computer Science at the University of Helsinki is a world leader in algorithm and machine learning research. As a student of the Algorithms and Machine Learning-programme, you have a chance of getting a comprehensive view of computationally efficient algorithmic techniques needed in processing large volumes of data and learning from the data. The topics include machine learning, data mining, probabilistic models, informationtheoretic modelling, string algorithms, and approximation algorithms. The Bioinformatics-programme offers you a unique combination of bioinformatics, computer science, mathematics, statistics, and biosciences. The core courses have been designed to give you a solid foundation for advanced studies in bioinformatics. As an MBI student, you will learn the bioinformatic processes all the way through from planning the experiments to data analysis and, finally, to the verification of hypotheses. The programme is extensively multinational and multidisciplinary. The Networking and Services-programme educates experts on software architectures for the Internet, mobile services and applications, interactive systems, and on global service ecosystems. The Department of Computer Science is a key academic contributor to the success of Finnish industry in the telecommunication field. The department is renowned for the research and development on Linux, mobile Linux, and wireless communications. It is highly visible in international standardization forums and organizations and has many glob ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Käytön tuen osaamisala

  Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan ja muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Haminan kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Those who have completed the qualification may work in production automation operation or product testing in electronics factories, installation and servicing of electronic equipment and in installation and configuration of computers and telecommunications equipment. The sector of information and telecommunications technology is responsible for construction, maintenance and functionality of information and telecommunications systems that support society¿s functions. Such equipment is also used to deal with an increasing amount of affairs relating to people¿s personal interaction and finances. The sector is expanding and reforming rapidly. Those who have completed the Vocational Qualification in Information and Telecommunications Technology know how to perform production, installation, servicing and maintenance assignments within the field. They have internalised working, electrical work and electrical safety regulations as well as confidentiality regulations and the basics of information technology. They know how to handle equipment and components. Electronics Assemblers who have completed the Study Programme/Competence Area in Information and Telecommunications Technology know how to perform testing, repair and commissioning tasks in electronics production or servicing, installations and customer services relating to electronics applications. ICT Technicians who have completed the Study Programme/Competence Area in Information and Telecommunications Technology know how to install and commission computer and te ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Efter avlagd datanomexamen vid Yrkesakademin i Österbotten har du en central roll i hanteringen av IT-frågor som kräver yrkeskunskap i branschen. Du kan hjälpa kunder med att utveckla sin grafiska e-profil, delta i programmerings-uppgifter samt delta i webutvecklingsprojekt för att skapa nya och kreativa IT-lösningar med hjälp av den nyaste IT-utrustningen på marknaden. Kombinerat med insikter inom projektarbete, ett gott tålamod samt nogrannhet passar t.ex. programmeringsyrket mycket bra.   ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Närpes

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Luksian ammattiopiston datanomikoulutus tarjoaa  mahdollisuuden valmistua ohjelmistotekniikan perusosaajaksi. Opintoihin sisältyy peliohjelmoinnin paikallisesti tarjottava tutkinnon osa. Tutkinto antaa valmiudet toimia pelituotannon perustehtävissä ja kehittyä  alan ammattilaiseksi. Ohjelmointiopintojen lisäksi datanomikoulutus sisältää myös yleisiä, osaamista vahvistavia opintojaksoja. Hyvin suoritetut, ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, kuten kielet ja matematiikka laajentavat ammatillista osaamista ja parantavat mahdollisuuksia jatko-opiskeluun. Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Nummentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ohjelmistotuotannon osaamisala

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Nummentie

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Lisätietoja Luksian nettisivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus

  Opintoihin sisältyy pääosin tietojenkäsittelyn opintoja, jotka antavat hyvän lähtökohdan menestyä IT-alan työtehtävissä. Perus- ja ammattiopinnoissa perehdytään laitteistoihin ja ohjelmistoihin, erilaisiin verkkoteknologioihin, yrityksen tietojärjestelmiin sekä niiden hankkimiseen ja suunnitteluun, tietokantoihin, tietoturvaan ja ohjelmointiin. Opinnoissa harjaannutetaan myös alalla tarvittavia viestintä- ja kielitaitoa sekä tiimi- ja projektityötaitoja. Opinnot alkavat Perehdytys informaatioteknologiaan – opintojaksolla. Kyseessä on opintokokonaisuus, jossa opiskelijat toimivat projektiryhmän jäseninä. He oppivat myös käyttämään sujuvasti ja oikeaoppisesti viestinnän välineitä. Opintojaksolla suoritettava käytännön projektin liittyy ohjelmointiin, tietoturvaan, web-kehitykseen ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Työelämän monimutkaistuessa tarvitaan yksilöasiantuntijuuden kehittymistä yhteisöasiantuntijuudeksi. Näitä taitoja opiskelija voi kehittää opintojen aikana osallistumalla erilaisiin käytännön projekteihin projektipäällikkönä tai projektiryhmän jäsenenä. Koulutuksen loppuvaiheessa toteutetaan monialainen innovaatioprojekti yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. ...

  Provider NameTurku University of Applied Sciences, Turku, Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku, Finland

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages