• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 153 items
 1. Pre-school education

  Future preschool teachers study preschool pedagogics and games, development and special children’s psychology, social psychology, children’s literature and folklore, family psychology, Lithuanian language and environmental cognition; music, art and physical education methods, etc. Practical studies are conducted in five stages: cognitive, preschool teacher’s assistant, integrated training, preschool education practice and continuous independent work practice. The duration of practical studies is 24 weeks. During studies, the skills required to convey fundamentals of disciplines, develop creativity, conduct physical education and music lessons, etc., are consolidated and improved. The preschool education pedagogical study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be preschool teachers. ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Music Pedagogy

  Objective(s) of a study programme: Music Pedagogy Bachelor's degree programme aim is to prepare music teachers, who are able to apply their knowledge of music, pedagogy, psychology and practical skills of the teacher and performer in self-professional activities Learning outcomes: Graduate of the programme will be able to: 1. To use musical education methods in pedagogical activity. 2. To determine students‘ musical learning needs and abilities. 3. Differ and integrate tasks, while working with students with special needs (talented; with learning difficulties) 4. To use the innovations of education system and IT in pedagogical activity. 5. To perform piano pieces, given in the secondary education program. 6. To sing pieces given in the secondary education program 7. To organize musical events for the school community, while correctly choosing and adapting pedagogical and concert repertoire. 8. To compare various musical styles and explain the links between the most important musical elements and their change. 9. To evaluate personal and colleague’ pedagogical and creative work. 10. To prepare soloists of various age groups and musical collectives of various formations for festivals and contests. Activities of teaching and learning: Lectures, seminars, working in groups, individual work, portfolio, literature study, discussions, final education project, final art projects, undergraduate work Methods of assessment of learning achievements: Study results are evaluated during the term (held midterms in writing and ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Music teacher

  Future music teachers study solmisation, playing an instrument individually and in a group, accordion, piano, folk instruments, Lithuanian ethnology, folklore, music pedagogy, elementary music theory, harmony, etc. Practical training is organised in five stages: introductory practice, music teaching practice, expedition practice, continuous pedagogical individual work practice, and specialisation practice. The duration of training is 20 weeks. Communication with other members of a school community, conducting of lessons, educational work, research and project work, and other skills are reinforced and improved during the training. This programme of music pedagogy is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become music teachers. ...

  Provider NameZemaitija College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Teaching music

  Future music teachers study the basics of pedagogy and didactics, pedagogical psychology, research methodology, education theory, developmental psychology and the psychology of abnormal development, the language of music (elementary music theory, solmisation, harmony, instrument studies, and world music history), choral conducting (choral studies, vocal studies, conducting, and music arrangement), music teaching methodology, analysis of musical compositions, piano, accordion, guitar, etc. Practical training is organised in four stages: introductory/pedagogical, pedagogical (teaching), specialisation, and pre-diploma (individual work). The duration of training is 18 weeks. Organisation of pedagogical and musical activities, playing an instrument, management, and other skills are reinforced and improved during the training. This programme of musical pedagogy is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become music teachers. ...

  Provider NamePanevezys College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Career Designing

  Objective(s) of a study programme: To prepare qualified career designing specialists, able to conduct research, evaluate, manage and develop individual person’s or organization’s career designing culture in the institutions of education and labour market, applying effective strategies of choosing profession or further career development in the context of permanently changing educational and labour market needs. Programme learning outcomes: To critically evaluate theories of career designing and other related fields of science and to apply them for systemic analysis of career designing phenomena; To apply career education and career planning strategies in education and labour market organisations, creating possibilities for vocational self-expression and permanent development; To systematise the latest information and research data about opportunities provided by general education, vocational education and training and labour market, trends of their change as well as applicability for vocational and career counselling practice; To design vocational career research projects, corresponding to the needs of education and labour market organisations to obtain original data about the state of art of vocational information, counselling as well as career planning activities; To apply vocational career research results, providing advice for education and labour market organisations to improve career designing activities; To design plans for persons of various target groups to choose a profession or further career develop ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Educational Management

  Future managers of education study modern theories of organisational management, teaching processes and research, career planning methodology, modelling of pedagogical activity, personnel training in an organisation, the management of the quality of education, project management, sociology of education, the organisational systems of education, quality assessment of continuous education, change in culture and education, and the psychology of change, etc. Professional training is not planned. This education management programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in humanities or social sciences and would like to acquire the qualification of education manager. ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Management of Educational Technology

  Programos turinys: Šiuolaikinės edukacinės technologijos; Modernių ugdymo technologijų valdymas; Lyderiavimas mokant ir mokantis; Informacinių komunikacinių technologijų taikymas ugdymo procese; Technologijų taikymas specialiajame ugdyme; Technologijomis grįsto ugdymo turinio kūrimas ir vertinimas; Magistro baigiamasis darbas; Edukologinių tyrimų metodologija; Nuotolinio ir virtualaus mokymosi organizavimas / Projektinės veiklos modeliavimas / Konsultavimas karjerai organizacijoje; Nuotolinio mokymosi paramos sistemos / Švietimo projektų vadyba / Švietimo organizacijų žmogiškojo potencialo vystymas. Praktikos: Edukacinių technologijų mokslinė tiriamoji praktika (6 sav.). ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Religion Pedagogy

  Future holders of a bachelor’s degree in religion study pedagogy, psychology, philosophy, ethics, the Holy Bible, world religions, etc. Pedagogical training is organized in secondary schools. The duration of practical training is eight weeks. During the training, students learn to apply the research results of the religious sciences in practice, acquire practical pedagogical and catechetical skills, and develop the skills needed to organise lessons in general education schools. This Christian pedagogic studies programme is intended for individuals who have a secondary education and would like to become teachers of religion. ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Rusų filologija ir tarpkultūrinė komunikacija

  PR2 Programa skirta rengti filologijos bakalaurus ir rusų kalbos (kaip negimtosios) dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo mokyklose, kolegijose ir universitetuose. Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vilniaus pedagoginį universitetą sąlygas. Stojančiojo filologiniai gebėjimai turi atitikti bendrojo lavinimo mokyklos bendrąsias programas ir bendrojo lavinimo standartus. Priėmimas į šią studijų programą vyksta pagal valstybinį-mokyklinį rusų kalbos brandos egzamino rezultatus ir/arba metinis rusų kalbos pažymys. Programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ekonomika, kalbos kultūra ir specialybės kalba, meninis ugdymas ir praktinis meno pažinimas, sociologija, sveikatos ugdymas, užsienio kalba; studijų pagrindų dalykai: Dabartinė rusų kalba (fonetika, leksikologija, žodžių daryba, morfologija, sintaksė) rusų kultūros ir literatūros istorija, rusų kalbos kultūra ir stilistika, tarpkultūrinės komunikacijos pagrindai, civilizacijos istorija, kultūrologijos pagrindai, kultūros antropologija; specialiojo lavinimo dalykai: specialybės kalbos praktinis kursas, kalbotyros įvadas specialybės kalbos ugdymas, užsienio kalba ir šalityra, visuotinės literatūros klasika, kultūros filosofija, etnolingvistika, vertimo teorija ir praktika, kalbos didaktika bei mokymo metodikos. Į šių dalykų grupę įeina ir pedagogikos bei psichologijos dalykai, rusų kalbos ir tarpkultūrinės komunikacijos kursiniai darbai, filologijos bakalauro baigiamasis dar ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Early Childhood and Pre-primary Education

  Objective(s) of a study programme: To train a responsible, competent educator with university degree, who perceives a childhood phenomenon changes in a modern, global information society; is able to organise a qualitative preschool and preprimary education by giving new perspectives for child education and self-education; developing a partnership with a family; able to creatively interpret cultural traditions. Learning outcomes: The graduates of „Preschool and Preprimary Education“ are able to: 1. Substantiate objectives, content, process and results of child‘s education and self-education based on modern, advanced philosophical, psychological, educational conceptions and theories of a child education. 2. Critically evaluate and realise values of national and European community education and culture, principles of humanistic, democratic and civil society, achievements of science and technology among leaners and socium. 3. Create and implement programmes of children education, to evaluate the quality of education, achievements of children, reflect and forecast child‘s development. 4. Give potential for children‘s integrated self education of competence basics, such as: health, social, communication, recognition and art. 5. Reflect, plan and organise the process of education considering the objectives of education, demands of children, particularity, family‘s culture, policy of education, factors influencing a quality of education. 6. Consider the age distinctions, style of education, different needs for educatio ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages