• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 62 items
 1. Building Engineering Systems

  Būsimieji statinių inžinerinių sistemų inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus: sociologiją, socialinę psichologiją, kalbas, studijų pagrindų dalykus: ekonomikos pagrindus, vadybą, teisę, fiziką, matematiką, chemiją, inžinerinę grafiką, informacines technologijas, elektronikos pagrindus, elektrotechniką, taikomąją mechaniką; specialiuosius profesinius dalykus: statiniai ir medžiagos, inžinerinė geodezija, architektūra, pastatų konstrukcijos, vėdinimo ir oro kondicionavimo technologijos, inžinerinė geologija ir gruntų mechanika, miestotvarka, statybos technologija ir organizavimas, vandentvarka, šildymas ir šilumos tiekimo technologijos, dujų tiekimas, elektros įrenginiai ir tinklai, hidraulika ir aerodinamika. Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: paruošiamųjų darbų praktikos trukmė 2 savaitės, verslo planavimo praktikos trukmė 2 savaitės, technologinės I praktikos trukmė 5 savaitės, technologinės II praktikos trukmė 4 savaitės, technologinės III praktikos trukmė 4 savaitės, baigiamosios praktikos trukmė 3 savaitės. Praktinių studijų trukmė 20 savaičių. ...

  Provider NameZemaitija College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Geodesy and Cadastre

  Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, nurodyta jų apimtis kreditais. Studijų dalykai sugrupuoti pagal jų priskyrimą bendriesiems koleginių studijų dalykams, studijų krypties bei specialiesiems studijų dalykams. Pagrindiniai studijų dalykai/moduliai priskirti studijų krypties dalykams: Matavimų teorija, Matavimo rezultatų apdorojimas, Topografija, Geodeziniai prietaisai, Taikomoji geodezija, Fotogrametrija, Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai, Kartografija, Geografinės informacinės sistemos ir moduliams: Nekilnojamojo turto kadastras, Aukštoji geodezija. Studijų metu studentai atlieka profesinės veiklos praktikas: Geodezinių matavimų, Skaitmeninių planų rengimo, Tiksliųjų geodezinių matavimų, Inžinerinių geodezinių matavimų, Skaitmeninės fotogrametrijos, Baigiamąją, kurių paskirtis taikyti ir gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, tobulinti praktinius įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus profesinei veiklai. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Landscape architecture

  Study program is oriented towards this profession posed by international organizations landscape architects requirements. Future Bachelor of Landscape Architecture studying in general education subjects: philosophy, languages, etc. things; Basics Study subjects: environmental studies, architectural composition, landscape graphics (drawing, painting, chromatics, drawing, layout), computer graphics, plant biology, dendrology, architectural composition, landscape architectural history and theory, architecture and urban fundamental, cultural heritage, and others; Special education subject: fundamental of urban landscape designing, architectural computer design, spatial planning, landscape composition, the architectural and project management and economics, public space design, and others. In study time performed environmental research (architectural drawing and measurements), engineering geodesy, dendrology and professional design field, cultural heritage research practices. The total duration of practice 10 weeks. As a result, improved drawing skills, learning to know plants, assess the Lithuanian urban and rural landscape remainder of the valuable natural and cultural heritage, social values and human needs. At the time before the diploma practice developed in the main practical skills required bachelor of landscape architecture for the rating. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Landscape architecture

  Future Landscape Architecture Master's study of contemporary theories of landscape, urban spaces and their systems, protection of landscape values and landscape research methodology, urban and regional landscape planning, historical environment of landscape architecture, landscape heritage values (and parks) renovation, urban green spaces and their systems , urban parks, resort areas, urban gardens, squares, learn to plan marine landscape, the Lithuanian landscape architecture, the coast and ports architecture, contemporary urban planning and recreational environmental planning, regeneration of old towns and others. Practical research and artistic skills are formed through the practical tasks. Practice research study duration - 480 hours. As a result, consolidated and developed the landscape design, research and others capacity. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Civil Engineering

  Objective(s) of a study programme: The programme of Civil Engineering is designed to prepare engineers who know about building materials and articles, building architecture, engineering communications, calculations of bearing construction, technology, organization, economics and business of constructions. Learning outcomes: 1. Knowing building materials, components and structures, their design and construction methods, construction techniques used in the technical and economic measures and their management. 2. Ability to identify new problems, analyze them and choose solution strategies, in theory, to understand and interpret observations and laboratory measurements. 3. Knowing and understanding how to carry out the practical structures and structural analysis, design and organization of the construction (from the first ideas, methods of selection to the results of the evaluation and presentation), with Lithuania, European and other international standards. 4. Ability to present research results and conclusions orally and in writing to various audiences, to discuss and adopt a fair criticism, work in teams, to compete in Lithuania and in the international market. 5. Ability to study on their own developing knowledge and improving professional competence, evaluating the decisions from the perspective of generally accepted ethical norms. Activities of teaching and learning: Subject teaching focuses on lecturer’s work and is based on students’ group work; teaching and learning activities are based on tasks which e ...

  Provider NameSiauliai University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Civil Engineering

  Objective(s) of a study programme: To provide with the basics of fundamental, humanities, social and technological sciences as well as special knowledge of civil engineering, develop skills in solving practical problems of civil engineering work in construction and related areas. Learning outcomes: Knowledge and Understanding: On completion of study programme the student should be able to demonstrate systematic understanding and comprehensive integrated theoretical, practical, and methodological knowledge encompassing fields of fundamental, social, and technological sciences and humanities. Should be able individually apply the knowledge identifying the problems relevant to the study field and preparing solutions for them, critically evaluating and formulating the arguments for proposed solutions, abstract and concrete notions and ideas in various areas of the studies. Should be able functioning in interdisciplinary study and practice fields, will know wider multidisciplinary context of engineering. Should be able to know and understand scientific and mathematical principles of basic engineering calculations. Engineering Analysis: Have the ability to search, gather, and interpret individually various data of the studies and the field of activities of civil engineering, to apply the classical methodologies of research, perform creative data analysis using different quantitative computer methods designed for the solution of engineering problems. Should be able to know and understand the fundamental principles con ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Civil Engineering

  Objective(s) of a study programme: To improve previously acquired special knowledge used in defining and solving complex problems of civil engineering theory and practice as well as develop skills in practical solutions of engineering work activities in construction and related fields. Learning outcomes: Knowledge and understanding: knows and understands the modern methods of engineering calculations and scientific substantiation; knows and understands the systems of construction processes; knows and understands studies of concrete; knows and understands construction physics; knows and understands methods of construction products investigation and reliability of building materials and constructions; knows and understands mathematical simulation and optimization of construction processes as well as the theory of the efficiency of civil engineering solutions; knows and understands computer-aided calculation and optimization of constructions. knows and understands the nature of a particular construction problem solved; knowledge about laboratory and experimental investigation, analyzes methods of the obtained results; knows and understands the rational civil engineering solutions; knows and understands special computer programs; Engineering Analysis is able to define and formulate construction goals; is able to apply special knowledge in solving theoretical and practical problems of civil engineering as well as related problems in the absence of complete information and data; is able to identify and analyze new p ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Architecture

  Objective(s) of a study programme: To give knowledge and skills of architectural design and territorial planning: develop an architect with a theoretical knowledge and practical skills required to develop contextual architectural buildings, urban and landscape projects; capable to work in architectural design and territory planning, and other design organizations; capable to communicate effectively in native and foreign language; to cooperate, make, analyze and implement decisions of professional activity; having life-long learning skills. Learning outcomes: Knowledge of the application: Demonstrates systematic understanding and integral thorough theoretical factual and methodical knowledge, including fields of fundamental, social, humanitarian and technological science and art. Self-dependently apply knowledge to identify problems in the field of study and prepare solutions, critical evaluation and formulation of offered solutions reasoning, abstract or concrete concepts and ideas in the broad fields of study. Able to act interdisciplinary studies and professional activities. Ability to carry out research: Capable of self-searching, collecting and processing a variety of architectural studies or field data using classical research methodologies. Creatively applies data analysis solving business problems and using a variety of technological, organizational, social, cultural, architectural and other innovations or participating in the development or implementation of these innovative processes. Has skills to use ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Construction technologies and management

  The future MSc degree students study: the Fundamentals of Research and Innovation, Decision Support Systems in Construction, Computer-Aided Design in Construction, Renovation of the Built Environment, Quality management systems, Modern Construction Technology, Facilities Management and Investments, Strategic Management in Construction, etc. Practical training is not provided for. The study programme of construction technology and management is occasional for persons having Bachelor qualification degree and eager to take up master of construction technology degree. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Construction technologies and management

  The future BSc students of construction technologies study the technology of construction processes, organization of construction, building construction technology, management of construction projects, construction economics, etc. During the first course students do integrated educational practice in engineering geodesy and engineering geology, while after the fourth and the sixth semesters two practical works at an industrial enterprise are performed, making 320 hours in total. The study programme of construction technology and management is intended for secondary school graduates who won the admission contest. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages