• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 83 items
 1. Metsäkoneasennuksen osaamisala

  Metsäkoneasentaja Metsäkoneasentaja huoltaa ja korjaa metsäkoneita sekä toimii koneiden valmistuksessa ja testauksessa. Hän myös neuvoo ja kouluttaa muita metsäkoneiden kanssa työskenteleviä koneen tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Metsäkoneasentajan opinnoissa suoritetaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C-ajokortti. Metsäkoneasentajat työskentelevät metsäkoneiden huolto- ja korjaamoyrityksissä, koneiden valmistus- ja myyntiorganisaatioissa, puunkorjuu- ja kuljetusyritysten palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Ensimmäinen vuosi Valtimolla tai Joensuussa, toinen ja kolmas Valtimolla. Työssäoppiminen painottuu opintojen loppupuolelle. Pääsy- ja soveltuvuuskoe! Opintoihin sisältyy metsänhoito kuormakoneenkäyttö metsäkoneiden tekniikka metsäkoneiden vianmääritys, huolto ja korjaustyöt C -ajokorttiin liittyvä opetus ja ajotunnit sekä kuljettajan ammattipätevyyskoulutus korttikoulutukset mm. tulityö, tieturva, ensiapu, työturvallisuus työssäoppiminen Lisätietoja nettisivuiltamme facebook-sivultamme Katso ammattien esittelyvideot www.metsaopetus.fi Lisätietoja nettisivuiltamme facebook-sivultamme Katso ammattien esittelyvideot www.metsaopetus.fi ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, Valtimo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneenkuljettajan opinnoissa on valittavissa neljä suuntautumisvaihtoehtoa; harvesterin-, kuormakoneen-, kaivinkoneen- ja puutavara-autonkuljettaja. Kaikissa suuntautumisopinnoissa kuormakoneen käyttötaito, koneiden huolto sekä tiedot ja taidot metsänhoidosta ovat osa opintoja. Metsäkoneenkuljettajan opinnoissa suoritetaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C- tai CE-ajokortti suuntautumisopinnoista riippuen. Harvesterinkuljettaja suunnittelee ja toteuttaa puutavaran hakkuun. Kuormakoneenkuljettaja ajaa hakatun puutavaran tienvarteen. Kaivinkoneenkuljettaja käyttää kaivinkonetta koneellisissa metsänparannustöissä mm. metsäautoteiden rakentamisessa ja maanmuokkauksessa. Puutavara-autonkuljettaja kuormaa ja kuljettaa puutavaran tehtaille. Työ on itsenäistä sekä vastuullista tiimityötä. Kuljettajat toimivat puunkorjuu- ja kuljetusyritysten palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Ensimmäinen vuosi Valtimolla tai Joensuussa, toinen Valtimolla sekä kolmas Valtimolla elo-syyskuu ja työssäoppimassa loka-toukokuu.Pääsy- ja soveltuvuuskoe!Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset! Opintoihin sisältyy metsänhoito kuormakoneenkäyttö metsäkoneiden huolto ja tekniikka C-ajokorttiin liittyvä opetus ja ajotunnit sekä kuljettajan ammattipätevyyskoulutus korttikoulutukset mm. tulityö, tieturva, ensiapu, työturvallisuus suuntautumisvaihtoehdon mukaisen koneen tai auton käyttö työssäoppiminen Lisätietoja nettisivuiltamme facebook-sivultamme Katso ammattien esittelyvideot www.metsaopetus.fi ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, Valtimo

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Metsäkoneenkuljettaja Metsäalan ammattilaisena voit työskennellä:• Metsäkoneyrityksessä kuljettajana tai itsenäisenä yrittäjänä tuottaen koneellisen puunkorjuun palveluita teollisuudelle tai metsänomistajille kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.Työtehtäviin kuuluu koneiden huolto ja kunnossapito, puunkorjuutyöt ja oman työn ympäristövaikutusten tunteminen siten, että työntekijä osaa suunnitella ja toteuttaa koneellisen puunkorjuun mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä järeiden koneiden parissa. Vaatimuksia alalle:• Metsäkoneenkuljettajan ammattiin soveltuva hyvä terveys. Terveydentilasta vaaditaan soveltuva lääkärintodistus ennen opiskelijaksi hyväksymistä.• Hyvät käden ja vuorovaikutustaidottaidot sekä tarkkuus ja täsmällisyys.Koulutukseen on mahdollista sisällyttää myös energiapuun korjuukoneen käyttöä ja energiapuun lähikuljetusta. Koulutuksessa on mahdollista suuntautua puutavara-auton kuljettajaksi. Puutavara-autonkuljettaja Puutavara-autonkuljettaja toimii kuljetusliikkeen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Kuljettajalta vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hänen pitää suoriutua kuljetustehtävistä niin metsä- kuin maanteilläkin. Logistiikan tunteminen ja kielitaito ovat eduksi puutavara-autonkuljettajan ammatissa. Puutavara-autonkuljettajan on osattava paikallistaa auton esiin tulevat viat sekä huoltaa hydrauliikka-, voimansiirto-, sähkö-, moottori- ja polttoainejärjestelmät. Opintoihin sisältyy CE-luokan kuljettajatutkinto. Koulutusp ...

  Provider NameWinNova, Ulvila

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  MetsäkoneenkuljettajaMetsäalan ammattilaisena voit työskennellä:• Metsäkoneyrityksessä kuljettajana tai itsenäisenä yrittäjänä tuottaen koneellisen puunkorjuun palveluita teollisuudelle tai metsänomistajille kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.Työtehtäviin kuuluu koneiden huolto ja kunnossapito, puunkorjuutyöt ja oman työn ympäristövaikutusten tunteminen siten, että työntekijä osaa suunnitella ja toteuttaa koneellisen puunkorjuun mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä järeiden koneiden parissa.Vaatimuksia alalle:• Metsäkoneenkuljettajan ammattiin soveltuva hyvä terveys. Terveydentilasta vaaditaan soveltuva lääkärintodistus ennen opiskelijaksi hyväksymistä.• Hyvät käden ja vuorovaikutustaidottaidot sekä tarkkuus ja täsmällisyys.Koulutukseen on mahdollista sisällyttää myös energiapuun korjuukoneen käyttöä ja energiapuun lähikuljetusta. Koulutuksessa on mahdollista suuntautua puutavara-auton kuljettajaksi: Puutavara-autonkuljettaja Puutavara-autonkuljettaja toimii kuljetusliikkeen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Kuljettajalta vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hänen pitää suoriutua kuljetustehtävistä niin metsä- kuin maanteilläkin. Logistiikan tunteminen ja kielitaito ovat eduksi puutavara-autonkuljettajan ammatissa. Puutavara-autonkuljettajan on osattava paikallistaa auton esiin tulevat viat sekä huoltaa hydrauliikka-, voimansiirto-, sähkö-, moottori- ja polttoainejärjestelmät. Opintoihin sisältyy CE-luokan kuljettajatutkinto. Koulutuspaik ...

  Provider NameWinNova, TTS Rajamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Forest Machine Operator, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa metsien käsittelyn ja puutavaran varastoinnin- osaa paikantaa leimikon - osaa turvata metsäluonnon monimuotoisuuden muun muassa ottamalla työskentelyssään huomioon tiettyjä elinympäristöjä- osaa työskennellä hakkuukoneella tai kuormatraktorilla- osaa valinnoistaan riippuen työskennellä lisäksi energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoitotöitä koneellisesti, tehdä metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia Työkoneen siirtokuljetus -osan suorittanut - osaa valmistella koneen siirtokuljetuskelpoiseksi- osaa tarkistaa siirtoauton ja kuormata koneen autoon, varustella siirtoauton ja sitoa kuorman sekä kuljettaa konetta siirtoautolla Tutkinnon suorittanut voi työskennellä metsäkoneenkuljettajana. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Taivalkosken yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Metsäkoneenkuljettajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy metsien hoitoon ja puunkorjuuseen metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapitoon koneelliseen puutavaran valmistukseen tai puutavaran lähikuljetukseen tai puutavaran autokuljetukseen tai koneellisiin metsänparannustöihin metsätraktoreiden käyttöön energiapuun korjuukoneen käyttöön Valinnaisina tutkinnonosina tarjotaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys opinnot, joiden valinneille järjestetään ohjattu BC-luokan ajokorttikoulutus ja puutavaran autokuljetuksen valinneille CE-luokan ajokorttikoulutus. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Metsäkoneenkuljettajan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta 30 osp. Työtehtävissä vaaditaan pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta. Metsäkoneenkuljettajalta edellytetään myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Taivalkosken yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Metsäkoneenkuljettajan ammatillisissa opinnoissa opiskelija perehtyy metsien hoitoon ja puunkorjuuseen metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapitoon koneelliseen puutavaran valmistukseen tai puutavaran lähikuljetukseen tai puutavaran autokuljetukseen tai koneellisiin metsänparannustöihin metsätraktoreiden käyttöön energiapuun korjuukoneen käyttöön  Valinnaisina tutkinnonosina tarjotaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys opinnot, joiden valinneille järjestetään ohjattu BC-luokan ajokorttikoulutus ja puutavaran autokuljetuksen valinneille CE-luokan ajokorttikoulutus.  Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan.   Metsäkoneenkuljettajan koulutus on monipuolista ja käytännönläheistä. Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta 30 osp.  Työtehtävissä vaaditaan pitkäjänteisyyttä, vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta. Metsäkoneenkuljettajalta edellytetään myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn. ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Taivalkosken yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as forest workers/forest services providers, forest machine operators, forest machine mechanics and repairers and forest-based energy producers. The forestry sector aims at sustainable welfare based on diverse forests. Forests and the forest industry play an important role in Finland¿s economy and employment. Woods and forests also offer recreational opportunities and nature experiences and new types of work and jobs. Those who have completed the Vocational Qualification in Forestry possess extensive vocational skills. They are able to read plans relating to forest management and timber harvesting. They take changing environmental legislation into account. They are familiar with the environmental effects of forest regeneration and felling methods. Forest Workers/Forest Services Providers who have completed the Study Programme or Competence Area in Forestry know how to perform manual forest management and timber harvesting tasks or work relating to nature tourism, for example. Those specialising in forest management and timber harvesting know how to regenerate forests manually by seeding and planting. They know how to determine the thinning needs of seedling, young and middle-aged stands. They know how to clear, clean and thin the growing stock and measure growing and felled trees. Those specialising in provision of forest nature services may focus on nature and environmental construction, provision of forest-related tourism services or on multiple use of fores ...

  Provider NameOulun seudun ammattiopisto, OSAO, Muhoksen yksikkö

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

  Metsäkoneenkuljettaja Metsäkoneenkuljettajan opinnoissa on valittavissa neljä suuntautumisvaihtoehtoa; harvesterin-, kuormakoneen-, kaivinkoneen- ja puutavara-autonkuljettaja. Kaikissa suuntautumisopinnoissa kuormakoneen käyttötaito, koneiden huolto sekä tiedot ja taidot metsänhoidosta ovat osa opintoja. Metsäkoneenkuljettajan opinnoissa suoritetaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C- tai CE-ajokortti suuntautumisopinnoista riippuen. Harvesterinkuljettaja suunnittelee ja toteuttaa puutavaran hakkuun. Kuormakoneenkuljettaja ajaa hakatun puutavaran tienvarteen. Kaivinkoneenkuljettaja käyttää kaivinkonetta koneellisissa metsänparannustöissä mm. metsäautoteiden rakentamisessa ja maanmuokkauksessa. Puutavara-autonkuljettaja kuormaa ja kuljettaa puutavaran tehtaille. Työ on itsenäistä sekä vastuullista tiimityötä. Kuljettajat toimivat puunkorjuu- ja kuljetusyritysten palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Ensimmäinen vuosi Valtimolla tai Joensuussa, toinen Valtimolla sekä kolmas Valtimolla elo-syyskuu ja työssäoppimassa loka-toukokuu.Pääsy- ja soveltuvuuskoe!Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset! Opintoihin sisältyy metsänhoito kuormakoneenkäyttö metsäkoneiden huolto ja tekniikka C-ajokorttiin liittyvä opetus ja ajotunnit sekä kuljettajan ammattipätevyyskoulutus korttikoulutukset mm. tulityö, tieturva, ensiapu, työturvallisuus suuntautumisvaihtoehdon mukaisen koneen tai auton käyttö työssäoppiminen Lisätietoja nettisivuiltamme facebook-sivultamme Katso ammattien esittelyvideot www.metsaopetus.fi ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Metsäkoneasennuksen osaamisala

  Metsäkoneasentaja Metsäkoneasentaja huoltaa ja korjaa metsäkoneita sekä toimii koneiden valmistuksessa ja testauksessa. Hän myös neuvoo ja kouluttaa muita metsäkoneiden kanssa työskenteleviä koneen tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Metsäkoneasentajan opinnoissa suoritetaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys ja C-ajokortti. Metsäkoneasentajat työskentelevät metsäkoneiden huolto- ja korjaamoyrityksissä, koneiden valmistus- ja myyntiorganisaatioissa, puunkorjuu- ja kuljetusyritysten palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Ensimmäinen vuosi Valtimolla tai Joensuussa, toinen ja kolmas Valtimolla. Työssäoppiminen painottuu opintojen loppupuolelle. Pääsy- ja soveltuvuuskoe! Opintoihin sisältyy metsänhoito kuormakoneenkäyttö metsäkoneiden tekniikka metsäkoneiden vianmääritys, huolto ja korjaustyöt C -ajokorttiin liittyvä opetus ja ajotunnit sekä kuljettajan ammattipätevyyskoulutus korttikoulutukset mm. tulityö, tieturva, ensiapu, työturvallisuus työssäoppiminen Lisätietoja nettisivuiltamme facebook-sivultamme Katso ammattien esittelyvideot www.metsaopetus.fi ...

  Provider NamePohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages