• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Engelsk og organisationskommunikation

  Der er fokus på det engelske sprogs rolle som kommunikationsmiddel i en globaliseret verden, og du får en grundlæggende viden om sprog, kultur og kommunikationsteorier.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet være rustet til at løse internationale kommunikationsopgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner som fx ministerier og ambassader. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. International virksomhedskommunikation- et fremmedsprog og organisation/ledelse

  Du arbejder med sprog og kommunikation i virksomheder samt med ledelse og personaleadministration, herunder medarbejderudvikling, rekruttering og sociale relationer på arbejdspladsen samt Corporate Social Responsibility og bæredygtighed.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efter endt uddannelse kunne løse kommunikationsopgaver og varetage organisatoriske og ledelsesmæssige opgaver i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Græsk

  Du beskæftiger dig primært med det klassiske græske sprog og den græske litteratur, men du vil samtidig få et solidt kendskab til hele den antikke kultur. Du lærer at lave sproglige analyser af komplicerede tekster, og du arbejder med oversættelser og fortolkninger af antikkens værker.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du typisk finde beskæftigelse inden for undervisningssektoren eller kunne arbejde med formidling og kulturbevaring både i den offentlige og den private sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Visuel kommunikation

  Du lærer at bruge visuel kommunikation ved planlægning af kommunikationsopgaver på tværs af medier. Du kan bl.a. beskæftige dig med kommunikation og kampagner til annoncer eller med radio og events. Du kan også lave brochurer og magasiner til fx hjemmesider.Med en uddannelse i visuel kommunikation kan du bl.a. blive ansat som konceptudvikler, web-redaktør eller web-designer. Du vil typisk finde job i kreative virksomheder, hos kommunikationsbureauer eller på tegnestuer. ...

  Provider NameDanmarks Medie- og journalisthøjskole, København (DMJX Kbh)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Ægyptologi

  Du læser tekster om Ægypten og studerer primære kilder, det vil sige originale ting og indskrifter fra den ægyptiske oldtid. Ligeledes får du viden om kunst og videnskab i tiden under de ægyptiske faroer.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende bl.a. have mulighed for at arbejde på museer eller inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Polsk sprog og kultur

  Kulturfagene giver dig bl.a. et overblik over polsk historie og landets politiske og økonomiske udvikling, især i det 19. og 20. århundrede, som har været præget af store omvæltninger. Som færdiguddannet kandidat vil der være jobmuligheder inden for undervisning og forskning eller med konsulentarbejde i virksomheder, der har et samarbejde med eller interesser i Polen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kommunikation

  Uddannelsen giver dig indsigt i strategisk kommunikation, og gennem faget research og formidling lærer du det praktiske håndværk omkring kommunikationsopgaver. Du får også viden om virksomhedsdrift, økonomi og organisationers struktur og kultur.Med uddannelsen vil du fx kunne søge job som kommunikationsmedarbejder, -rådgiver eller pressemedarbejder i private og offentlige organisationer. ...

  Provider NameDanmarks Medie- og journalisthøjskole, København (DMJX Kbh)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Tibetologi

  Du får også et grundigt kendskab til tibetansk litteraturhistorie, kunst og kunsthåndværk samt til buddhismen, som gennemsyrer det tibetanske samfund.Med tibetologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og finde arbejde i bl.a. internationale organisationer, som arbejder med eksil-tibetanske samfund fx i Indien og Himalaya-regionen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Persisk

  Du får undervisning i både det skriftlige og mundtlige sprog og dykker ned i litterære og historiske emner fra oldtiden til i dag.Du kan efter bacheloruddannelsen fortsætte på en kandidatuddannelse. Med en uddannelse i persisk kan du arbejde videnskabeligt med persisk kultur og sprog men også mere praktisk med fx integration eller kulturudveksling mellem Danmark og Iran. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Multiplatform storytelling and production

  Målet er, at du selvstændigt kan skabe et fiktivt oplevelsesunivers fra idéfase til færdigt produkt.Du vil gennem uddannelsen få kompetencer inden for fortælleteknik og æstetiske virkemidler, lige som du vil designe og producere film indenfor forskellige genrer, herunder bl.a. kortfilm, reklamefilm, webfilm, musikvideoer mv. ...

  Provider NameVIA University College, Multiplatform, Storytelling and Production (VIA Multi)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages