• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 152 items
 1. Bachelor in de digital arts en entertainment

  Algemene leerresultaten (voor alle bachelors DAE): 1. Een grondige kennis bezitten van het volledige productieproces van een professionele 3D-applicatie. De eigen opdracht in dit proces kunnen situeren; 2. Een productieplanning opmaken, rekening houdend met budget en middelen. 3. Op een teamgerichte en probleemoplossende wijze functioneren in een complexe, multimediale en internationale context, onder andere in het zicht van deadlines. 4. Een houding van permanente kennisontwikkeling en nieuwsgierigheid verwerven met betrekking tot domeinspecifieke evoluties. 5. Verzamelen, analyseren en interpreteren van (internationaal) bronnenmateriaal in het kader van praktijkgebaseerd onderzoek. 6. Verworven expertises en vaardigheden op gepaste wijze inzetten in het uitwerken van projecten. In deze context blijk geven van een (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen. 7 Inzicht verwerven in de beoogde (internationale) arbeidsmarkt en zich hier binnen profileren aan de hand van een eigen portfolio. Leerresultaten specifiek voor major Game Development: 8. Complexe interactieve 3D-toepassingen ontwikkelen; 9. Op een efficiënte wijze professionele grafische content voor een interactieve 3D- applicatie ontwikkelen, conform de richtlijnen en kwaliteitseisen omschreven in een productieplanning en conform de technische restricties van real-time applicaties; 10. Een performant technologisch platform uitwerken voor een interactieve 3D-applicatie, al dan niet vertrekkende vanuit een bestaande game-engine. Leerr ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie

  1. Maken van multimediale toepassingen waarbij communicatie mogelijk wordt door digitale technologieën. 2. Inzicht hebben in verschillende digitale mediavormen en communicatietechnologieën om ze op een doelgerichte manier te kunnen combineren. 3. Een probleem analyseren en op basis van de analyse een strategie voor een multimediale oplossing uitwerken, gericht op een doelpubliek en rekening houdend met de vraag van de klant. 4. Ontwerpen van een creatieve multimediaoplossing vanuit een oplossingsstrategie. 5. Technisch realiseren, documenteren en testen van multimediale toepassingen op een gestructureerde manier. 6. Constructief samenwerken in een multidisciplinair team. 7. Beroepsgericht en professioneel communiceren in de diverse fasen van het project, zowel met specialisten als leken. 8. Onder begeleiding een praktijkgericht onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd antwoord formuleren. 9. Multimedia en communicatietechnologie in de brede maatschappelijke context situeren, de maatschappelijke implicaties en juridische aspecten ervan inschatten en deontologisch verantwoord handelen. 10. Verdiepen en actualiseren van eigen competenties en op een kritische wijze internationale trends en innovaties opvolgen in een zeer snel evoluerend werkveld. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor in bio-informatica

  LR1 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica verduidelijkt en lost een gegeven biologisch probleem autonoom op door een relevante programmeertaal te selecteren en die efficiënt toe te passen om een eigen programma te ontwikkelen. LR2 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica past autonoom bestaande programma’s en datastructuren aan volgens de in het werkveld verwachte programmeervaardigheden zodat die bijdragen tot een verbetering van de toepassingsmogelijkheden. LR3 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica beheert, verwerkt en bevraagt biologisch complexe data op een gebruiksvriendelijke manier door gebruik te maken van bestaande of nog te ontwikkelen nieuwe databank- of softwarestructuren LR4 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica volgt actief de huidige ontwikkelingen in het werkveld van de bio-informatica op met inbegrip van ethische kenmerken van de materie om voor een gegeven biologische probleemstelling oplossingen te formuleren. LR5 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica kiest, afhankelijk van het gegeven biologisch probleem, de relevante software en gebruikt deze efficiënt tot verduidelijking en oplossing van het gegeven biologisch probleem. LR6 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica ontwikkelt autonoom een multidisciplinair perspectief op bio-informatica dat biologische en computationele vaardigheden samenbrengt tot praktische toepassingen binnen een authentieke context. LR7 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica rapporteert helder en correct over onderzoeksge ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. IT-Entwickler (Geprüfter) (Certified IT Systems Manager)/IT-Entwicklerin (Geprüfte) (Certified IT Systems Manager)

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. Vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three advanced training levels are differentiated with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They usually require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks.  The qualification type of Operative Professional forms the second level of the IT continuing training system pursuant to the IT Advanced Training Ordinance. The qualifications (such as certified It developer or certified IT consultant) provide preparation for the assumption of middle management positions with human resources and budgetary responsibility. Those completing the qualification have a significantly expanded scope of responsibility compared to the specialist profiles. Those completing the qualification are in possession of competences relating to self-management and process management. The professional competences acquired encompass aspects such as analysis, evaluation and impleme ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 5. Bachelor of Engineering in Informatics. Department of Informatics Advanced Semester Directions: a) Software Engineering b) Computer Engineering c) Network Engineering Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Athens.

  Knowledge: The title holder will have demonstrated knowledge and understanding of issues in the following general and specialized subjects:General subjects:• Programming languages• Methods of software development• Database structures and content organisation • Requirements modelling and needs analysis techniques• Hardware architecture • Information Security • Operating systems and software platforms• Computer architecture • Knowledge-based systems, expert systems• Man-machine interaction design principles Specialized cognitive subjects:• Database Management Systems and related architectures• Languages for the description of technical specifications in project design • Architecture frameworks and system design tools • Internet Technologies• New emerging technologies (knowledge management and semantic web) • Methods of information analysis and operational processes • Technical and tools for data recovery • Emerging technologies and operational applications, organizational processes and structures, needs analysis techniques• Hardware components, tools and hardware architecture, functional and technical design, modern technologies• Mobile technologies and environmental requirements • Appropriate pedagogical approaches and educational methodologies • Parallel and Distributed systems and applications Skills: The title holder is able to:• Use knowledge of different technological principles to shape the operational architecture. Understand the operational objectives that affect the components of the architecture (da ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Bachelor of Electronic Engineering. Department of Electronic Engineering. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Athens.

  Upon completion of his/her studies, the Department's graduate, graduate Electronic Engineer of Technological Education, has the specialized knowledge and practical experience to successfully work either independently or in collaboration with other scientists in the design, research and application of technology on modern and specific areas of Electronics and in particular the following fields: 1. Analog / digital electronic components, devices, systems and measuring instrumentation,2. Telecommunications in general (wired and wireless, microwave - mobile - satellite - optical) and digital data communication.3. Power Electronics, Industrial electronics and automations, Automatic Control Systems, mechatronic systems.3. Audiovisual systems and installations, Radio and Television, Editing Audio & Visual / Multimedia.5. Computer Technology, Networks Computer systems, Internet and IT services, Telematics.6. Electromechanical devices, microsystems technology.7. Microcontrollers, microprocessors, embedded systems.8. Sensors, measurement and data collection systems, Digital data processing.9. Microelectronics, Integrated Circuits and Hardware Structures.10. Protection and fire safety systems, electromagnetic compatibility, quality assurance systems. With regard to the above and the relevant fields, the Department's graduate will be able to undertake responsibility the following: i. Study, design, development, production, installation of respective systems, devices or equipment,ii. Handling, control, supervision, main ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor in Library Science and Information Systems. Department of Library Science and Information Systems. Faculty of Management and Economics. Technological Educational Institute of Athens.

  The graduate of the department is called "Graduate of the Department of Library and Information Technology Systems of Technological Education." Upon completion of his studies, the Department's graduate, Library and Information Technology Education, has the knowledge and practical experience to successfully operate either independently or in collaboration with other scientists and technologists in the following fields:1. study, research and application of modern technology in the creation, organization, operation and administration of libraries, archives and all kinds of informative organizations;2. creation, organization, operation and management of digital libraries, repositories, electronic files etc.;3. research on information science;4. training for the use of any kind of information units and related IT activities;5. provide information services and create products / information tools. In these fields, and their respective segments, the Department's graduate will be able to undertake responsibility the following:i. planning, organization, management and operation of any information organization in a physical or digital environment; ii. the definition of information science and librarianship objectives;iii. identify, organize and make information publicly available;iv. provide information services; v. design, organize and implement cultural events within the context of the information organizationvi. educate the users of the information organisation;vii. develop collaborations with ot ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelor's Degree in Computer Engineering. Department of Computer Engineering. Faculty of Applied Technology. Technological Educational Institute of Peloponnese.

  Upon completing the successful monitoring the programme of studies, the graduates will have acquired, among others, theoretical and practical knowledge about the following: • computer programming using modern programming languages (e.g. C);• software development and maintenance; • design and development of algorithms and data structures;• computer architecture and man-machine communication techniques;• design and development of relational databases;• design and management of operating systems;• design and management of data networks;• design, management, and safety of IT systems;• network modelling and design of telecommunications protocols; • design and operation of telecommunications networks (broadband, wireless, wired, optical, satellite, of fixed and mobile telephony);• technology for the design and manufacture of analogue / digital electronic and microelectronic circuits and systems;• micro / nano-systems and applications for robotics. The graduates of the Department of Computer Engineering of Technological Education acquire the necessary, as per international standards, scientific theoretical and technological knowledge and technical skills in order to be employed in every field of the cognitive subject of the Department, either as self-employed, or as offices or executives of private or public businesses, organisations, and agencies.They are capable of dealing with and resolving problems that refer to the design, creation, operation, safety, and exploitation of IT systems, networks of IT systems and ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Peloponnese

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor's Degree in Electronic Engineering. Department of Electronic Engineering. School of Applied Sciences. Technological Educational Institute of Crete.

  Learning OutcomesFollowing the completion of their studies, graduate Electrical Engineers from the Technological Educational Institute of Crete will have obtained the necessary knowledge to work as Electrical Engineers or continue their studies for a postgraduate diploma. The graduates of the Department, upon the successful completion of the programme of studies, in addition to the core knowledge of the science and technology of Electrical Engineering, and the ability to practice their occupation, will have been educated to have the following competences: - successfully put their knowledge into practice; - search for, analyse and synthesise data and information, by using suitable and modern technologies; - adjust to new situations, stay up to date on developments, and take decisions; - work autonomously or participate in groups in any national or international interdisciplinary environment; - design and manage projects of various sizes and complexity; - generate new ideas for research; and - promote free and creating thinking. Apart from the above knowledge and skills, resulting from the content and the learning outcomes of the courses of the basic cycle of the curriculum, each graduate shall acquire additional specialized knowledge and skills coming from the content and the learning outcomes of the direction courses selected, as well as from the subject of his/her dissertation and the six-month practice. These specialized knowledge and skills fall into one of the two basic specialization directions of ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Informatics Engineering with advanced semester Directions: Network Engineering, Computer Engineering, Software Engineering. Department of Informatics Engineering. School of Engineering. Technological Educational Institute of Crete.

  The Computer Engineering Department of Crete T.E.I. covers the field of Information Technology, Telecommunications, and Multimedia, which are of critical importance for the evolving Society of Information. Through the education provided, the Department aims to graduates who shall have a spherical education about new technologies, along with the required specialization in order to directly cover the needs of an extensive and dynamically growing labour market. This market includes businesses and companies of applications and products of Information Technology, software, internet providers, telephony providers, etc. Network Engineers: The direction of Network Engineers of the Department of Computer Engineering in Crete T.E.I. is focused on the study, analysis, design, synthesis, and implementation of networks, multimedia services and applications, deepening in the implementation architectures and technologies of a) telecommunication systems and convergence service platforms, b) creation, operation, and transmission of multimedia through heterogeneous infrastructures, and c) programming and network administration for the provision of guaranteed quality of service (QoS). Students can obtain theoretical knowledge and technical training in the aforementioned fields, develop skills of oral and written communication, as well as of team working, through a series of lectures and laboratory exercises, which are implemented either in actual conditions or within a controlled environment (e.g. simulations). Specifically ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages