• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Veterinary medicine

  Future veterinary doctors study philosophy, subjects connected with ethics and morals, obstetrics, gynaecology, animal pathology, parasitology, toxicology, etc. Professional training is organised in three stages: laboratory training, food hygiene training, and clinical training. The training is intended to give the students the opportunity to learn various treatment techniques, research methods, and preventive work. The duration of training is 640 hours. This veterinary medicine programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to earn the qualification of veterinary doctor. ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Veterinary Epidemiology

  1.Programos tikslai: Parengti specialistus sugebančius analizuoti gyvūnų ligų epidemiologinę situaciją, sugebančius savarankiškai organizuoti stebėseną, kontrolę bei profilaktiką ir galinčius savarankiškai dirbti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniuose, mokslo, studijų ir kitose institucijose. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Studijos pradedamos biostatistikos studijomis, t.y. analizuojamas biostatistikos objektas, ryšys su kitais mokslais bei taikymas biologiniuose tyrimuose. Statistinių duomenų rinkimas ir aprašymas. Aprašomoji bei analitinė statistika. Populiacija ir imtis. Stochastinė analizė. Atsitiktiniai įvykiai ir tikimybės. Atsitiktiniai dydžiai ir vektoriai. Ribinės teoremos taikymai. Kombinatorika. Statistiniai rodikliai (vidurkiai, variacijos rodikliai). Duomenų pasiskirstymo tipai. Hipotezių testai (H0 , F, t ir kt.). Reprezentatyvumo rodikliai. Matricų simbolika ir matematiniai veiksmai. Parametrų vertinimo pagrindai. Bazinė parametrų vertinimo koncepcija - mažiausių kvadratų metodas. Maximum-Likelihood metodas ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Veterinary Genetics

  1.Programos tikslai: Paruošti veterinarijos gydytojus genetikus, galinčius savarankiškai dirbti ir sugebančius diagnozuoti pagal DNR įvairių gyvūnų rūšių paveldimas ligas ir ydas, identifikuoti gyvūnus bei iš jų gautus produktus bei atlikti genetiškai modifikuoto maisto kiekybinę ir kokybinę analizę taikant šiuolaikiškus genetinius tyrimo metodus.; formuoti ir įtvirtinti analizinius rengiamų specialistų sugebėjimus veterinarinės genetikos srityje; užtikrinti gilų praktinį specialistų pasirengimą paveldimų ligų ir ydų diferencinėje diagnostikoje, gyvūnų bei iš jų gautų produktų identifikavime pagal DNR bei GMO kiekybinėje ir kokybinėje kontrolėje. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Genetiniai tyrimai padeda diagnozuoti genetines ligas ir ydas, identifikuoti gyvūnus bei iš jų gautus produktus bei atlikti genetiškai modifikuoto maisto kiekybinę ir kokybinę analizę. Kad veterinarijos gydytojai genetikai gebėtų diagnozuoti genetines ligas ir ydas, jie turi pagilinti savo žinias bendrosios molekulinės biologijos srityje bei įsisavinti visą eilę mole ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Veterinary therapy of infectious disease

  1.Programos tikslai: paruošti veterinarijos gydytoją terapeutą, galintį savarankiškai dirbti veterinarijos klinikose ar kitose atitinkamose įstaigose; parengti aukštos kvalifikacijos veterinarijos terapeuto specialistus, mokančius diagnozuoti ir gydyti įvairių gyvūnų rūšių neužkrečiamas ligas, taikant šiuolaikiškus metodus; pasiekti, kad programa formuotų ir įtvirtintų praktinius sugebėjimus terapijos srityje; užtikrinti, kad studijų programos struktūra ir ciklų turinys garantuotų gilų praktinį pasirengimą ligų diagnostikoje ir gydyme. išugdyti sugebėjimą išlaikyti profesinę kompetenciją nuolat tobulinant profesinius įgūdžius ir įgyjant praktinę patirtį; užtikrinti, kad studijų turinys būtų kuo glaudžiau susijęs su Lietuvos ir ES šalyse vykstančiais procesais ir atspindėtų pasaulines ir Europos tendencijas. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Klinikiniai diagnostiniai metodai padeda išaiškinti įvairių neužkrečiamųjų ligų etiologiją, patogenezę, diagnozę. Žinant šią informaciją, galima parinkti tikslius gydymo metodus, vaistus ir skirti profilakt ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Veterinary Clinical Hematology and Toxicology

  1.Programos tikslai: Išmokyti organizuoti veterinarijos gydytojo hematologo__toksikologo darbą. Veterinarinėje hematologijoje ir toksikologijoje taikomais tyrimo metodais išmokėti tirti įvairių gyvūnų biologinius skysčius, vertinti tyrimo rezultatus ir sveikatos stovį, diagnozuoti susirgimus, prognozuoti ligos eigą ir baigtį. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys. Gyvūnų infekcinių, invazinių, neužkrečiamų ligų, apsinuodijimų diagnozavimas ir jų profilaktika, medžiagų apykaitos sutrikimų organizme nustatymas, gydymo efekto, ligos baigties prognozavimas, neįmanomas be veterinarijos gydytojo hematologo-toksikologo, sugebančio tirti kraują, kaulų čiulpus bei visus organizmo skysčius (smegenų skystį, pieną, šlapimą, sąnarių, bronchų, organizmo ertmių turinį). Rezidentas studijuoja: bendras žmonių ir gyvūnų ligas, jų nustatymo būdus, ligų sukėlėjų plitimo kelius ir pagrindines priemones taikomas ligoms likviduoti ir profilaktikai. Gyvūnų infekcinių ir neinfekcinių ligų paplitimą Lietuvoje, rizikos faktorius, lemiančius jų atsiradimą. Morfologinius, bioc ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Veterinary Obstetrics and Gynaecology

  1.Programos tikslai: parengti veterinarijos gydytoją ginekologą, mokantį praktiškai taikyti šiuolaikines technologijas reprodukcinių sutrikimų diagnostikoje, gydyme ir profilaktikoje, užtikrinti specialisto sugebėjimą savarankiškai praktikuoti ir konsultuoti įvairių gyvulių ginekologijos ir andrologijos sritys. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojo akušerio ginekologo darbo sėkmę užtikrina LR Vyriausybės, LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, LR valstybinės gyvulių priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išleistų teisinių aktų, o taip pat su jais susijusių Europos Sąjungos įstatymų, nuostatų ir kiti direktyvinių dokumentų žinojimas. Keičiantis ūkininkavimo sąlygoms - stambėjant ūkiams, keičiasi gydymo taktika, atsiranda galimybė taikyti efektyvesnes profilaktikos priemones. Rezidentas išmoksta taikyti bandos diagnostikos priemones, remiantis tokių tyrimų duomenimis taiko susirgimų prevencijos priemones. Pieno kokybės ir pieno liaukos sveikatingumo santykiui tampant problema, ak ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Veterinary Pathology

  1.Programos tikslai: Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių patologinius pakitimus, infekcines ir neinfekcines ligas bei sindromus taikant šiuolaikiškus patologinius morfologinius metodus. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Patologinis morfologinis tyrimas padeda išsiaiškinti įvairių patologinių pokyčių atsiradimo, vystymosi mechanizmus ir nustatyti ligos diagnozę. Lavono skrodimas ir patologoanatominis tyrimas yra ne tik pradinis, bet ir pagrindinis tyrimo metodas, įgalinantis numatyti kitus papildomus tyrimus. Būsimieji patologoanatomai skatinami atnaujinti žinias apie pagrindinius morfologinio tyrimo metodus: autopsiją, biopsijos atlikimo techniką imant medžiagą iš įvairių audinių ir organų, histologinę ir citologinę techniką, o taip pat įsisavinti ir naudoti naujesnius ir tikslesnius metodus: histocheminius, imunohistochemininius, elektroninės mikroskopijos bei molekulinius. Didelis dėmesys skiriamas molekulinei patologijai, molekulinės genetikos mechanizmams, signalo perdavimo, audinių pažeidimo ir ląstelės žūties mechanizmams. Teoriškai ir prakti ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Veterinary Microbiology

  1.Programos tikslai: Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių bakterinių/grybinių ligų sukėlėjų išskyrimą, identifikavimą taikant šiuolaikiškus metodus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Mikrobiologinis tyrimas padeda išaiškinti bakterinių/grybinių ligų sukėlėjus ir nustatyti ligos diagnozę. Infekcinių ligų diagnostika priklauso ne tik nuo taisyklingo patologinės/klinikinės medžiagos paėmimo, jos pervežimo, bet ir nuo mikrobiologijos laboratorijos personalo kvalifikacijos. Klinikinės/patologinės tiriamosios medžiagos tyrimas dažniausiai pradedamas bakterioskopiniu tyrimu. Atliekant mikroskopinį tyrimą sukėlėjų tapatumas nenustatomas. Šiuo tyrimu galima spręsti apie sukėlėjo biologines savybes ir parinkti tolesnę tyrimo eigą. Teroriškai ir praktiškai rezidentūros studijų metais didžiausias dėmesys skiriamas žemės ūkio gyvulių bakterinių, mikoplazmų sukeltų ligų, mikozių diagnozavimui, sukėlėjo išskyrimui ir identifikavimui ( ypač kreipiamas dėmesys į bendras ligas žmonės ir gyvūnams). Bakterinės/grybinės ligos. Mikrobiologiniai tyrimai atliekami ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Veterinary Virology

  1.Programos tikslai: Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių, bendrų žmonių ir gyvūnų virusinių ligų diagnostiką, virusų plitimo kelius ir pagrindines šių ligų kontrolės bei likvidavimo priemones, taikant šiuolaikiškus virusologinius ir imunodiagnostinius metodus. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys Virusinių ligų diagnostika atliekama, remiantis klinikiniais, epidemiologiniais ir laboratoriniais tyrimais. Virusologiniai, serologiniai, imunologiniai ir molekulinės biologijos tyrimo metodai padeda nustatyti infekcinių ligų etiologinius agentus, virusinių ligų šaltinius, virusų perdavimo būdus ir plitimo kelius, išaiškina gyvūnus-virusų nešiotojus. Būsimieji virusologai skatinami pagilinti žinias apie virusinių ligų laboratorinę diagnostiką: teisingą patologinės medžiagos virusų išskyrimui paėmimą iš įvairių audinių ir organų, jautrios numanomo viruso išskyrimui reikalingos biosistemos parinkimą, užkrėtimo būdą, viruso vystymosi nustatymą jautrioje sistemoje, besivystančių virusų identifikavimo metodus pagal CP ir ne CP efektą ląstelių kultūrose, virusų ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Veterinarinė parazitologija

  1. Programos tikslai: Įsisavinti ž.ū. gyvulių bei paukščių parazitozes, atlikti epizootinę parazitozių paplitimo analizę, įvertinti sukeliamą žalą ir taikyti šiuolaikinius parazitozių diagnozavimo bei kontrolės metodus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys. Studijos organizuojamos ciklais, kurie apima praktinę ir teorinę dalis, savarankišką darbą ir pasirenkamuosius dalykus. Programa prasideda parazitologijos pagrindais, gyvūnų parazitais ir jų sukeliamomis ligomis: Parazitų sistematika. Helmintologija. Protozoologija. Arachnoentomologija. Atrajotojų virškinimo trakto, plaučių ir kepenų parazitai ir jų rūšių nustatymas. Arklių virškinimo trakto, plaučių parazitai ir jų rūšių nustatymas. Kiaulių virškinimo trakto, plaučių, inkstų parazitai ir jų rūšių nustatymas. Mėsėdžių virškinimo ir trakto, plaučių, kepenų ir šlapimo takų parazitai ir jų rūšių nustatymas. Paukščių virškinimo trakto parazitai ir jų rūšių nustatymas. Rezidentai bus supažindinami su dažniausiai naudojamais koprologiniais tyrimais. Flotacija paremti tyrimo metodai. Sedimentaci ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages