• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 363 items
 1. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Ammatillisissa opinnoissa perehdytään:- elektroniikan ja ICT:n perustehtäviin- tietokone- ja tietoliikenneasennuksiin- tietoliikennelaiteasennuksiin ja kaapelointiin- valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennuksiin- sähköasennuksiin- ammattitaitoa täydentäviin opintoihin Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla. ...

  Provider NameMäntän seudun koulutuskeskus, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Ammatillisissa opinnoissa perehdytään:- elektroniikan ja ICT:n perustehtäviin- tietokone- ja tietoliikenneasennuksiin- tietoliikennelaiteasennuksiin ja kaapelointiin- valvonta- ja ilmoitusjärjestelmäasennuksiin- sähköasennuksiin- ammattitaitoa täydentäviin opintoihinOpetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla. ...

  Provider NameMäntän seudun koulutuskeskus, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Käytön tuen osaamisala

  Opinnot sisältävät tietojenkäsittelyn perusteiden lisäksi ohjelmisto-, verkko-, palvelin- ja laitteistoasennuksia sekä markkinointi-, kouluttaja- ja yrityskoulutusta. Internet-koulutus on opinnoissa vahvasti mukana: koulutukseen sisältyy niin nettipalvelinten kuin asiakassivustojenkin monipuolinen toteuttaminen. Datanomi suunnittelee ja toteuttaa monipuolisa sähköisiä ja painettuja julkaisuja. ...

  Provider NameValkeakoski Vocational College

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Käytännönläheiset harjoitukset työsaleissa. Työssäoppimisjaksot oman alan työpaikoilla. Tavoitteenamme on, että opiskelija saa hyvät perusvalmiudet toimia tietotekniikan ammattilaisena. Perustutkinnon suorittaminen antaa myös erinomaiset valmiudet ja mahdollisuudet jatko-opiskeluun korkeakoulussa. Lisätietoja: http://www.oph.fi/Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto.rtf ...

  Provider NameYlä-Savon ammattiopisto, Iisalmi (Asevelikatu 4)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Käytön tuen osaamisala

  Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet toimia alan tehtävissä eri toimialoilla. Lisäksi hänellä on erikoistuneempaa osaamista valitsemansa koulutusohjelman tai osaamisalan ja muun valinnaisuuden perusteella. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus osaamisensa ansiosta toimia erilaisissa ja muuttuvissa työympäristöissä. Hänellä on sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä alan tehtäviin toisen palvelukseen tai itsenäiseksi yrittäjäksi. ...

  Provider NameForssan ammatti-instituutti, Forssan toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Information and Comm. Tech, FQ

  Tutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. Tutkinnon suorittaneen henkilön asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä asiakkaista. - Ohjelmiston suunnittelu -osan suorittaja osaa arvioida asiakkaan tarpeet ja suunnitella käyttöliittymiä, käytettävyyttä, tietorakenteita ja ohjelmistoarkkitehtuurin yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa.- Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto -tutkinnon osan suorittaja osaa analysoida spesifikaation ja laatia projektisuunnitelman ja toteuttaa ohjelmiston sekä testata sen.- Palvelin- ja työasematuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa hankintaprosessin, asentaa laitteiston ja ohjelmistot sekä ylläpitää laitteistoa.Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa dokumentoida tietoliikenneverkon, asentaa lähiverkon ja ylläpitää sitä.- Sovellus- ja neuvontapalveluluessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa suunnitella tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja opastaa tai kouluttaa käyttäjiä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia tieto- ja viestintätekniikka-alan palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. ...

  Provider NameAmiedu, Valimotie 8

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Information and Comm. Tech, FQ

  Tutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. Tutkinnon suorittaneen henkilön asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä asiakkaista. - Ohjelmiston suunnittelu -osan suorittaja osaa arvioida asiakkaan tarpeet ja suunnitella käyttöliittymiä, käytettävyyttä, tietorakenteita ja ohjelmistoarkkitehtuurin yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa.- Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto -tutkinnon osan suorittaja osaa analysoida spesifikaation ja laatia projektisuunnitelman ja toteuttaa ohjelmiston sekä testata sen.- Palvelin- ja työasematuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa hankintaprosessin, asentaa laitteiston ja ohjelmistot sekä ylläpitää laitteistoa.Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa dokumentoida tietoliikenneverkon, asentaa lähiverkon ja ylläpitää sitä.- Sovellus- ja neuvontapalveluluessa toimiminen -tutkinnon osan suorittaja osaa suunnitella tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja opastaa tai kouluttaa käyttäjiä. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia tieto- ja viestintätekniikka-alan palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. ...

  Provider NameAmiedu, Valimotie 8

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tietokonetekniikan osaamisala

  Tutkinnon suorittanut osaa osaamisalan valintojen mukaan tehdä tietokone-, tietoliikenne- tai elektroniikan laitteisiin liittyviä asennus-, käyttöönotto-, ylläpito-, korjaus- ja huoltotöitä itsenäisesti voimassaolevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä suunnitella oman työnsä. Hän hallitsee tehtäviin liittyvien laitteiden, työvälineiden ja ohjelmistojen käytön sekä käsittelyn. Hän ottaa toiminnassaan huomioon kokonaistaloudellisuuden asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta. Hän osaa ottaa huomioon tietoturvallisuuden tehdessään asennus-, huolto- ja ylläpitotehtäviä. Hän hallitsee vianetsinnän ja osaa hyödyntää vianetsintään liittyviä ohjelmistoja. Hän kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedon hankinnassa sekä osaa käyttää yleisiä toimisto-ohjelmia ja työtehtävien edellyttämiä muita ohjelmia. Hän osaa tehdä käyttöönotot yhteistyössä asiakkaan kanssa ja antaa käytönopastuksen sekä laatia työhönsä liittyvät tarvittavat dokumentit. Hän hallitsee työnaikaisen työ- ja sähkötyöturvallisuuden ja osaa tarkastaa työnsä niin, että lopputulos on toimiva, turvallinen ja tarkoituksenmukainen luotettavan toiminnan kannalta. Tieto- ja tietoliikenneasentajan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia tietokone- ja tietoliikenneasennustehtävissä sekä elektroniikan laitteiden huoltotehtävissä. Hän voi tehdä tietokone- ja tietoliikennejärjestelmien asennustehtäviä ja elektroniikkalaitteiden huolto- ja korjaustehtäviä tehdyn suunnitelman tai asiakkaan kanssa yhdessä sovitun toimeksiannon perusteella. Hän voi tehdä ti ...

  Provider NameAmiedu, Valimotie 8

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Those who have completed the qualification may work in production automation operation or product testing in electronics factories, installation and servicing of electronic equipment and in installation and configuration of computers and telecommunications equipment. The sector of information and telecommunications technology is responsible for construction, maintenance and functionality of information and telecommunications systems that support society¿s functions. Such equipment is also used to deal with an increasing amount of affairs relating to people¿s personal interaction and finances. The sector is expanding and reforming rapidly. Those who have completed the Vocational Qualification in Information and Telecommunications Technology know how to perform production, installation, servicing and maintenance assignments within the field. They have internalised working, electrical work and electrical safety regulations as well as confidentiality regulations and the basics of information technology. They know how to handle equipment and components. Electronics Assemblers who have completed the Study Programme/Competence Area in Information and Telecommunications Technology know how to perform testing, repair and commissioning tasks in electronics production or servicing, installations and customer services relating to electronics applications. ICT Technicians who have completed the Study Programme/Competence Area in Information and Telecommunications Technology know how to install and commission computer and te ...

  Provider NameVammalan ammattikoulu, Ratakatu, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Inform. and Telecomm.Tech., VQ

  Those who have completed the qualification may work in production automation operation or product testing in electronics factories, installation and servicing of electronic equipment and in installation and configuration of computers and telecommunications equipment. The sector of information and telecommunications technology is responsible for construction, maintenance and functionality of information and telecommunications systems that support society¿s functions. Such equipment is also used to deal with an increasing amount of affairs relating to people¿s personal interaction and finances. The sector is expanding and reforming rapidly. Those who have completed the Vocational Qualification in Information and Telecommunications Technology know how to perform production, installation, servicing and maintenance assignments within the field. They have internalised working, electrical work and electrical safety regulations as well as confidentiality regulations and the basics of information technology. They know how to handle equipment and components. Electronics Assemblers who have completed the Study Programme/Competence Area in Information and Telecommunications Technology know how to perform testing, repair and commissioning tasks in electronics production or servicing, installations and customer services relating to electronics applications. ICT Technicians who have completed the Study Programme/Competence Area in Information and Telecommunications Technology know how to install and commission computer and te ...

  Provider NameVammalan ammattikoulu, Ratakatu, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages