• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 260 items
 1. Economic History A

  Första kursen (15 hp) ger en bred översikt av internationell, främst västvärldens och svensk ekonomisk utveckling från äldre tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på de senaste 200 åren. Speciell vikt läggs vid samspelet mellan teknisk utveckling och förändringar av samhällets ekonomiska organisation samt hushållens levnadsvillkor och försörjning. Andra kursen (15 hp) ger en översikt av världens ekonomiska omvandling under de senaste 300 åren, med fokus på tiden 1800-2000. Den behandlar framförallt ekonomisk omvandling och beroenden mellan olika världsdelar och regioner genom handel, kolonialism och globalisering. Kursen omfattar en fördjupning mot ekonomisk omvandling i världsdelar som Asien, Afrika och Latinamerika samt dessa regioners kontakter med Europa och Nordamerika. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Economic History C

  Ekonomisk historia C består av två delkurser: Teori- och metodkurs (15 hp) och Uppsatskurs (15 hp). Teori- och metodkursen syftar till att ge en bra grund för författande av kandidatuppsatsen, samt omfattar både kvalitativ och kvantitativ metod. Uppsatskursen innefattar samhällsvetenskaplig arbetsmetod och enskilt arbete med att skriva och försvara en uppsats samt opponera på en uppsats som någon annan student skrivit. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Economic History B

  Första kursen (15 hp) fördjupar kunskaper kring drivkrafter och effekter för den ekonomiska utvecklingen 1800-2000. Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater. Andra kursen (15 hp) ger färdigheter och kompetens för att skriva en vetenskaplig uppsats av mindre omfång. Detta innefattar grundläggande undervisning i samhällsvetenskaplig arbetsmetod och enskilt arbete med att skriva och försvara en uppsats samt opponera på en uppsats som någon annan student skrivit. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Integrerat prästprogram 4,5 år

  Integrerat prästprogram 4,5 år ...

  Provider NameJohannelunds Theological University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Teologiskt introduktionsår distans

  Teologiskt introduktionsår distans ...

  Provider NameJohannelunds Theological University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Teaching Programme in Upper Secondary School Education, Swedish/Mathematics

  Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du verktygen att leda undervisning i morgondagens skola, och genom både teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Kandidatprogram i teologi

  Kandidatprogram i teologi ...

  Provider NameJohannelunds Theological University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Teologiskt introduktionsår

  Teologiskt introduktionsår ...

  Provider NameJohannelunds Theological University College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor's Degree Program with Theology as Main Area, Blended Learning

  I programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.Studierna inom huvudområdet omfattar:. A-kursen, 30 hp. Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi, vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp. Examensarbete, 15 hpDenna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen. ...

  Provider NameNewmaninstitutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor's Degree Program with Philosophy as Main Area, Blended Learning

  programmet på 180 hp ingår minst 90 hp i filosofi samt minst 30 hp inom valfritt annat ämnesområde.Studierna inom huvudområdet omfattar:. A-kursen, 30 hp. Sex kurser bland följande profilämnen: kunskapsteori, metafysik, religionsfilosofi, fundamentalteologi,vetenskapsteori, logik samt naturvetenskap och religion, 45 hp. Examensarbete, 15 hpDenna examensform ger större möjlighet att räkna in studier vid andra lärosäten i examen. ...

  Provider NameNewmaninstitutet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages