• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Media and Communication Studies B: Journalism Studies

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom journalistikstudier. Den inledande kursen behandlar de viktigaste teorierna, diskurserna och vetenskapliga diskussionerna inom journalistikstudier. Här undersöks också roller och utmaningar för journalistik i en globaliserad och föränderlig mediemiljö. Nyhetsproduktion, nyhetsinnehåll, journalistik och samhälle samt samtida trender i nyhetsmedia är teman som studeras. Etiska och rättsliga aspekter av journalistik och undersökande journalistik behandlas också. Därefter följer en kurs i tillämpad journalistik. Här får du en introduktion till redaktionen som organisation och olika journalistiska roller och uppgifter. Du bekantar dig med metoder och tekniker för nyhetsinsamling, informationsvärdering och faktakontroll. Du får träning i de viktigaste teknikerna för journalistisk rapportering i olika genrer, format och nyhetsområden och får prova på några olika medietekniker. Kursen har ett fokus på undersökande journalistik. I den tredje kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området journalistikstudier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Media and Communication Studies A

  Kurserna i detta kurspaket ger en introduktion till centrala begrepp, praktiker, utmaningar, teorier och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap och de tre fälten mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier. Vad är kommunikation? Hur kommunicerar vi? Hur har medierna utvecklats och vilka är dess politiska, ekonomiska, kulturella och sociala roller i samhället? Vilken roll har kommunikationen för organisationer? Vad är journalistik? Varför är journalistik viktigt för samhället? Detta är ett axplock av frågeställningar som du som student får diskutera och lära dig mer om på kursen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Journalism with Social Studies: Specialisation Ethnology

  Journalism with Social Studies: Specialisation Ethnology ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Communication Management

  Communication Management ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits), Informatics

  Kopplingen mellan en hållbar samhällsutveckling och digitaliseringen, med allt vad det innebär av hot och möjligheter, står här i fokus. För samtidigt som digitaliseringen skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling så kan den också bidra till ökad resursanvändning och utanförskap. Idag behövs därför kompetens i bland annat informationshantering, kunskapsdelning och verksamhetsutveckling. Här förbereder du dig på att både leda och delta i förändringar som rör informationsförsörjning. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Journalism and Digital Media

  Journalism and Digital Media ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Journalism with Social Studies: Specialisation History

  Journalism with Social Studies: Specialisation History ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Journalism with Social Studies: Specialisation Sociology

  Journalism with Social Studies: Specialisation Sociology ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Journalism with Social Studies: Specialisation Study of Religions

  Journalism with Social Studies: Specialisation Study of Religions ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Journalism with Social Studies: Specialisation Economics

  Journalism with Social Studies: Specialisation Economics ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages