• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 998 items
 1. Principles of Law and Labour Law + Accounting + Costing and Capital Budgeting

  Principles of Law and Labour Law + Accounting + Costing and Capital Budgeting ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Business Studies C: Accounting and Finance

  Kurspaket: Accounting and Finance 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom redovisning och finansiering. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Economics A

  Economics A ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. International Business (Course Package T2)

  International Business (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Business Studies C: International Business and Marketing

  Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom internationellt företagande och marknadsföring. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Financial Management (Course Package T2)

  Financial Management (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Social and Economic Geography A

  Kurspaketet ger en grundläggande introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på landskaps- och bebyggelseutveckling, befolkningsgeografi och ekonomisk geografi. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Business Studies B

  Kurspaket: Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning,7,5 hp + Marknadsföring och organisation II, 15 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Media and Communication Studies B: Communication Studies

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom kommunikationsstudier. Den inledande kursen behandlar organisationers kommunikation. Organisationer agerar idag i en komplex miljö och kommunikation ses ofta som ett sätt att hantera krav, förväntningar och utmaningar. Även om inte alla problem kan lösas med kommunikation spelar kommunikation en viktig och central roll såväl för individen som för organisationer och samhället i stort. Kursen ger fördjupad kunskap och förmåga att kritiskt reflektera över centrala kommunikationsteorier och organisering. Under kursens gång omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter. Du producerar strategiska dokument som exempelvis en kommunikationsplan. Praktiska färdigheter innefattar även etiska och rättsliga överväganden. I den andra kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området kommunikationsstudier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Social and Economic Geography B

  Kurspaketet ger en grundläggande introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på politisk geografi, samhällsplanering och urbangeografi. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages