• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 42 items
 1. adat- és információvédelmi szakember

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakképzettség birtokában a szakember képessé válik: -        az adat- és információvédelem területén jelentkező szervezési, szabályozási és ellenőrzési feladatok menedzsment szemlélettel történő ellátására; -        az adat- és információvédelmi ismereteinek folyamatos, önálló fejlesztésére; -        szervezetének adat- és információvédelmi kockázatait felismerni, azok kezelésére hatékony intézkedéseket és eljárásokat kidolgozni; -        az adat- és információvédelem területéhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi szabványok és ajánlások alkalmazására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági alapok és szemléletmód; -        adat- és információvédelmi, információbiztonság irányítási rendszer tervezése, kialakítása; -        adat- és információvédelmi, információbiztonsági irányítási rendszer működtetése és auditálása; -        az adat- és információvédelem komplex megközelítése; -        az adat- és információvédelem szerepe az információbiztonságban; -        etikus hacker szerepe, feladatai.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -        alkalmazott jogi ismeretek; -        kriptográfia; -        IT infrastruktúra védelme; -        Fontosabb szabványok és ajánlások; -        informatikai projektmenedzsment; -        IT eszközök és hálózatok biztonsági kérdései.   Személyes adottságok, készségek: -        precizitás -        szervezőkészség -        pontosság -        felelősségtudat -        elhivatotts ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. alkalmazott geoinformatikus

  - a végzettek képesek lesznek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek lényegét, összefüggéseiket modern adatgyűjtő és adatfeldolgozó eszközök segítségével feltárni, - geoinformatikai rendszerekbe beépülő digitális térképművek fajtáinak és geoinformatikai felhasználási módjainak alapos ismeretével bírnak (kataszteri, közmű, topográfiai, földrajzi térképek), - alkalmazási szinten jártasságot szereznek az eltérő (vektoros és raszteres) geoinformatikai célú szoftverek használatában, összehangolásában, képesek lesznek a különféle szoftverek közötti adatátviteli, transzformációs és egyéb műveletek végrehajtására, - képesek lesznek közreműködni geoinformatikai alapú rendszerek, adatbázisok tervezésében, kiépítésében és működtetésében, tapasztalatot szereznek az adatlekérdezés, adatbázis-rendezés, és –bővítés, adatbázis és objektumok összekapcsolása terén (adatbázis-kezelés), - elsajátítják az alapadatok terepi és programalapú (műholdas távérzékelés) gyűjtésének, rendezésének módjait, valamint ezek felhasználásával magasabb tudásszintet jelentő derivált adatok előállítását és értelmezését/interpretációját, - képesek lesznek alapfokú programozási műveletek végrehajtására, egyszerűbb modellek alkotására és szimulációs célú felhasználására, - elsajátítják az eredmények látványos megjelenítésének (tematikus térképek) és az eredmények hatékony kommunikációjának (web) eszközeit, - képesek lesznek munkakörükben az adott vállalat, önkormányzat, vállalkozás működ ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Bachelor degree in Informatics and Telecommunications Engineering. Department of Informatics and Telecommunications Engineering. Polytechnic School. University of Western Macedonia

  Following the successful completion of their studies, the graduates may:- apply knowledge of mathematics and physics in the description, interpretation, resolution, and investigation of problems of informatics and telecommunications; - recognize the individual building blocks of computer systems and telecommunications networks and know their role;- develop software, by using suitable programming languages and techniques; - design computer and telecommunications networks, such as electrical and electronic arrangements, under realistic conditions and limitations; - analyse systems, signals, and data with the use of suitable tools;- describe and resolve composite IT and telecommunication problems, by making use of the knowledge acquired; - develop accurate or approximate models for various problems and conduct simulations and calculations using suitable methods; - construct experimental arrangements, conduct measurements and interpret the results thereof;- work with and adjust to different architectures and operating environments; - study, compare, implement, and improve algorithms; - express clearly and with accuracy, through oral presentations and written texts; - integrate modern software packages in their work method; - make use of laboratory and relevant measuring equipment with safety and reliability;- understand modern and future IT and telecommunications applications; - collaborate with others and operate effectively, within the context of a group;- learn new knowledge and technologies, and adjust to diff ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor in bio-informatica

  LR1 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica verduidelijkt en lost een gegeven biologisch probleem autonoom op door een relevante programmeertaal te selecteren en die efficiënt toe te passen om een eigen programma te ontwikkelen. LR2 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica past autonoom bestaande programma’s en datastructuren aan volgens de in het werkveld verwachte programmeervaardigheden zodat die bijdragen tot een verbetering van de toepassingsmogelijkheden. LR3 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica beheert, verwerkt en bevraagt biologisch complexe data op een gebruiksvriendelijke manier door gebruik te maken van bestaande of nog te ontwikkelen nieuwe databank- of softwarestructuren LR4 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica volgt actief de huidige ontwikkelingen in het werkveld van de bio-informatica op met inbegrip van ethische kenmerken van de materie om voor een gegeven biologische probleemstelling oplossingen te formuleren. LR5 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica kiest, afhankelijk van het gegeven biologisch probleem, de relevante software en gebruikt deze efficiënt tot verduidelijking en oplossing van het gegeven biologisch probleem. LR6 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica ontwikkelt autonoom een multidisciplinair perspectief op bio-informatica dat biologische en computationele vaardigheden samenbrengt tot praktische toepassingen binnen een authentieke context. LR7 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica rapporteert helder en correct over onderzoeksge ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor of Electronic Engineering. Department of Electronic Engineering. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Athens.

  Upon completion of his/her studies, the Department's graduate, graduate Electronic Engineer of Technological Education, has the specialized knowledge and practical experience to successfully work either independently or in collaboration with other scientists in the design, research and application of technology on modern and specific areas of Electronics and in particular the following fields: 1. Analog / digital electronic components, devices, systems and measuring instrumentation,2. Telecommunications in general (wired and wireless, microwave - mobile - satellite - optical) and digital data communication.3. Power Electronics, Industrial electronics and automations, Automatic Control Systems, mechatronic systems.3. Audiovisual systems and installations, Radio and Television, Editing Audio & Visual / Multimedia.5. Computer Technology, Networks Computer systems, Internet and IT services, Telematics.6. Electromechanical devices, microsystems technology.7. Microcontrollers, microprocessors, embedded systems.8. Sensors, measurement and data collection systems, Digital data processing.9. Microelectronics, Integrated Circuits and Hardware Structures.10. Protection and fire safety systems, electromagnetic compatibility, quality assurance systems. With regard to the above and the relevant fields, the Department's graduate will be able to undertake responsibility the following: i. Study, design, development, production, installation of respective systems, devices or equipment,ii. Handling, control, supervision, main ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Big Data adatelemző szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: • a Big Data adatelemzés területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; • fejlesztői szintű ismeretek a szakirányú informatikai problémamegoldás/tervezés kérdéseiben; • a felmerülő adatelemzési feladatok korrekt felismerése és javaslattétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra; • képesség a Big Data adatelemzés területén jelentkező tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerésére, azok értelmezésére, majd azok magas szintű műszaki szemlélettel történő megoldására;   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: • a Big Data adattárolás és adatelemzés elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete; • az iparági sajátosságokra jellemző analitikai probléma komplexitásának megértése,  az alkalmazható módszerek, eszközök, eljárások megismerése; • biztonságot fenyegető veszélyhelyzet felismerése, az elhárítás jogi, szervezeti lehetőségei ismeretének birtokában közreműködés annak elhárításában, a keletkezett károk csökkentésében, az utóhatások felszámolásában.   A képzés során megszerzendő ismeretek: • relációs és noSQL adatbázisok kezelése; • modern szoftverfejlesztési módszertanok; • robosztus algortimusok implementálása és alkalmazása; • statisztikai modellek és módszerek implementálása; • adatbányászati módszerek és keretrendszerek kezelése; • adatvizualizációs technikák alkalmazása; • robosztus gépi tanulási módszerek alkalmazása; • cloud computing eszközök és megoldások alkalmazása.   Személyes adottságok és készsé ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Business Information Technologist Assistant

  A képzés célja felsőfokú gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodás, illetve egyéb alrendszerek tevékenységrendszere, informatikai támogatásának területén felelősségteljesen részfeladatokat megoldani, együttműködni, valamint a létrehozott információs rendszerek teljes életciklusát gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző munkával támogatni. Ismerik a választott szakterület specifikus alkalmazási igényeit és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni, kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteit. A gazdaságinformatikus-asszisztensa) tudása- Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.- Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus alapvető ismeretekkel.- Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-számviteli elszámolásával kapcsolatban.- Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos alapfogalmakat és eljárásokat.- Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat.- Ismeri a matematika, statisztika és számítástudomány alapfogalmait, gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.- Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel.- Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat.- Ism ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Certificate of professional qualification: Data Entry Operator

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Certificate of professional qualification: Data Entry Operator

  Learning outcomes are formulated in accordance with the relevant occupational standard: Occupational standards register ...

  Awarding body- Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION with professional qualification: Text Editing Operator

  - Able to perform intellectual operations at the level of knowledge, understanding and use. - Uses in-depth knowledge with corresponding theoretical justification in narrow areas of activity. - Independently interprets available information. - Performs complex (complicated) activities – mainly in predictable situations. - Has general knowledge corresponding to professional qualification. - Has wide-ranging skills and skills essential for the profession coressponding to the professional qualification. - Able to perform the work of executor independently and achieve results in a limited period of time. - Knows and is able to apply appropriate technologies. - Able to apply information acquisition and processing technologies. - Latvian and foreign language(-s) proficiency improved. - Is conscious of links between historical developments of their county, Latvia, Europe and world. - Able to apply mathematical knowledge and skills. - Able to evaluate the processes occurring in nature and society. - Observes the environmental protection requirements in professional activity. - Able to find their place in the economic structures of society and is able to operate therein. - Understands the relationship between employer and employee and knows the relevant legislation. - Has a conception of the principles of the mobility of the labour force of the Member states of the European Union. - Evaluate their abilities adequately. - Plans activity in compliance with circumstances, possibilities and their abilities. - Performs a spe ...

  Awarding body- Smiltenes tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages