• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 108 items
 1. Biologist

  A képzés célja biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai valamint humán és nyelvi ismereteik birtokában szupra- és infraindividuális biológiai, biotechnológiai, biomonitoring, közegészségügyi, gyógyszer- és környezetipari valamint rokon területeken tervezői, alap- és alkalmazott kutatási, kutatás-fejlesztési, innovációs és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. Felkészültek a biológia hatókörébe tartozó új problémák és jelenségek kritikai feldolgozására, biológiai és megfelelő gyakorlat megszerzése esetén kémiai technológiai rendszerek biztonságos és környezettudatos működtetésére, továbbképzésben kiegészített ismereteik és szakmai gyakorlatuk alapján szakhatósági felügyelet feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biológus a) tudása Rendelkezik az élő rendszerek egyed alatti és egyed feletti szintjeihez kapcsolódó magas szintű ismeretekkel és rendszerezni, alkalmazni és szintetizálni tudja azokat. Ismeri azokat a terepi, laboratóriumi és félüzemi gyakorlati eszközöket és módszereket, melyeket a modern biológia alkalmaz. A biológia részterületeinek (sejtbiológia, ökológia, környezet- és természetvédelem, mikrobiológia, immunológia, élettan, etológia, genetika, evolúcióbiológia, biotechnológia, szerkezeti biológia, szintetikus biológia, botanika, zoológia) ismeretköreivel és terminológiájával tisztában van, azokat szakszerűen alkalmazza. Ismeri az összefüggéseket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Biotechnologist

  A képzés célja biotechnológusok képzése, akik elsősorban a regionális és magyarországi, biotechnológiai eljárásokat alkalmazó és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek igényeinek megfelelően képesek a XXI. század színvonalának megfelelő tervezési, kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek elvégzésére, illetve, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően, ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia területén. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biotechnológus a) tudása Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát. Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felh ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Erasmus Mundus European Master of Science in Nematology (EUMAINE)

  1. Gevorderde kennis bezitten van theorieën, modellen, methoden, processen in één van de deeldomeinen van de nematologie: nematoden in agro-ecosystemen, nematoden in natuurlijke ecosystemen en nematode systematieken (taxonomie,fylogenie, biodiversiteit) 2. Gespecialiseerde kennis van taxonomie en ecologie van plantenparasitiaire, insectenparasitaire en vrijlevende nematoden aanwenden om taxonomische, agronomische en/of milieu-gerelateerde problemen op te lossen en innovatief onderzoek te verrichten, met de hulp van moleculaire technieken. 3. Gevorderde kennis van de interactie van nematologie met andere relevante wetenschapsdomeinen zoals de genetica, plantkunde, statistiek etc.,op een multidisciplinaire wijze aanwenden om praktische toepassingen en oplossingsgerichte antwoorden te formuleren op agronomische en/of milieu-gerelateerde vraagstukken. 4. Nematologische problemen onderkennen, kenmerken, in een vraagstelling vatten en evalueren; een onderzoeksgebaseerde en praktische aanpak voorstellen en deze op gestructureerde wijze uitwerken conform gangbare wetenschapelijke criteria. 5. Het vermogen om nematologische vraagstukken in een bredere biologische, evolutionaire, agronomische of mimeukundige context te plaatsen. 6. Gekende en nieuwe theorieën en modellen binnen het domein van de nematologie kritisch benaderen en evalueren. 7. Zelfstandig doelgerichte experimenten en simulaties opzetten, uitvoeren en de verzamelde gegevens kritisch evalueren. 8. Zelfstandig onderzoeksgegevens uit gespecialiseerde literatu ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Hydrobiologist

  A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrobiológus a) tudása Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz szükséges. Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Master of Biology

  A person who has acquired the qualification of master of biology should: Be able to organize and perform experiments of biological research, disclose biological features of an investigated subject, use different theoretical and experimental methods of investigation, partake in the flow of knowledge and information using advanced methods of investigation and information technologies and summarize and announce investigation results.Know processes described by modern theories of biology sciences, biological phenomena and different principles of organizing research.Be able to communicate with colleagues and trainees/students in solving scientific problems of research; work under market conditions. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Master of Natural Sciences in Biology (Biology) (DU)

  - to obtain contemporary knowledge and skills in any of sub-branches of biology: plant physiology, biochemistry, biotechnology, botany, human and animal physiology, ecology, genetics, hydrobiology, microbiology, molecular biology, cell biology, zoology and master the understanding of general development tendencies of the biological science; - to obtain basic knowledge of innovative activities in biology; - under the guidance of the academic staff to carry out scientific research and present the result in the Master's thesis. The aim of the Master’s Study programme in Biology is to provide advanced theoretical and practical knowledge and skills in a particular branch of Biology together with generalized overview on the development of the research in modern Biology. The tasks of the programme include: - theoretical knowledge and practical skills in one of the branches of Biology: Biochemistry; Biotechnology; Botany; Cell Biology; Ecology; Genetics; Human and Animal Physiology; Hydrobiology; Microbiology; Molecular Biology; Plant Physiology; Zoology; - basic skills in the implementation of an innovation related to the research in Biology; - proficiency in pursuing research under the conduct of experienced faculty member and summarizing the ensuing results in the Master’s Thesis. Learning outcomes: Knowledge: Advances in theoretical knowledge and cognitive skills in a particular branch of specialization in Biology, general comprehension about the trends of theoretical and methodological development of moder ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Master of Natural Sciences in Biology (LU)

  - to obtain contemporary knowledge and skills in any of sub-branches of biology: - plant physiology, biochemistry, biotechnology, botany, human and animal physiology, ecology, genetics, hydrobiology, microbiology, molecular biology, - cell biology, zoology and master the understanding of general development tendencies of the biological science; - to obtain basic knowledge of innovative activities in biology; - under the guidance of the academic staff to carry out scientific research and present the result in the Master's thesis. The aim of the Master’s Study programme in Biology is: - to provide advanced theoretical and practical knowledge and skills in a particular branch of Biology together with generalized overview on the development of the research in modern Biology. The tasks of the programme include: - theoretical knowledge and practical skills in one of the branches of Biology: - Biochemistry; Biotechnology; Botany; - Cell Biology; Ecology; Genetics; Human and Animal Physiology; Hydrobiology; - Microbiology; Molecular Biology; Plant Physiology; Zoology; - basic skills in the implementation of an innovation related to the research in Biology; - proficiency in pursuing research under the conduct of experienced faculty member and summarizing the ensuing results in the Master’s Thesis. Learning outcomes: Knowledge: Advances in theoretical knowledge and cognitive skills in a particular branch of specialization in Biology, general comprehension about the trends of theoretical and methodological d ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Master of Natural Sciences in Biology (Natural Recreation) (DU)

  Aim of the programme: - is to prepare high level specialists in the field of nature recreation in compliance with its essential effect on local and national economics of Latvia, Lithuania and other European countries.   In frames of the programme the skills and abilities of scientific research work in the field of recreation have been developed, as well as deep knowledge in courses connected with biology and other related to it sub-branches. Within the programme a deep insight into the economically substantiated strategic planning of nature recreation, working out and managing the related to recreation projects have been obtained. The programme stimulates competitiveness of master's students for studies in doctoral study programmes, as well as for working in educational, research institutions, municipality environment departments, environment protection institutions and developing entrepreneurship.   Students get deep knowledge on nature regeneration, on saving nature biological diversity and its sustainable use in improvement and renewal of human health. ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. MASTER OF SCIENCE by (Research)

  MASTER OF SCIENCE by (Research) ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. MASTER OF SCIENCE by (Research)

  MASTER OF SCIENCE by (Research) ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages