• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 126 items
 1. Academic Bachelor Degree of Humanities in Theology and Science of Religions (LKrA)

  Planned learning outcomes in the context of knowledge, skills and competences obtained include knowledge in theology of the Orthodox Church, ecclesiology, religious studies, - as well the history and heritage of traditions of Church theology; - quality of critical, analytical reasoning and research skills in dialogue between theology and non-theological sciences; - skills in interdisciplinary research of theology and humanitarian/ social sciences; - and competence through personality and research work creating positive attitude towards ecclesiastic specific of the Church and respect towards the Church of Christ. ...

  Awarding body- Latvian Christian Academy

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Academic Master Degree of Humanities in Theology and Science of Religions (LKrA)

  Planned learning outcomes in the context of knowledge, skills and competences obtained include profound knowledge in theology of the Orthodox Church and theological foundations of Church art; - skills performing interdisciplinary research by using the method of integrative theology and/ or other research methods as a basis for independent research activity, with the goal to discover innovative, theologically grounded solutions for social problems in theology and social/ humanitarian sciences; - and competence via personality and research work to create positive attitude towards ecclesiastic specific of the Church and respect towards the Church of Christ. ...

  Awarding body- Latvian Christian Academy

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. adventista lelkipásztori asszisztens

  Az adventista lelkipásztori asszisztens tanulmányok szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapszakos felsőfokú tanulmányaikat már befejezett személyek alkalmassá váljanak a különféle egyházi szolgálatok végzésére a körzeti lelkipásztor szakmai felügyelete és irányítása mellett (gyülekezetvezetés, lelkigondozás, szószéki szolgálatok stb.)  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: A képzés során * a hallgatók olyan ismeretekkel találkoznak, amelyekkel praktikus és hatékony módon egészíthetik ki korábbi, a felsőoktatás valamelyik szegmensében szerzett tanulmányaikat; * a hallgatók felkészülhetnek egy-egy lelkipásztor irányítása mellett a gyülekezeti szolgálatra. Megszerezhető tudáselemek: A hallgatók a képzés során a következő témakörökkel ismerkednek meg: - adventista megközlítésű hermeneutikai ismeretek; - prófétai történelemszemlélet; - az egyházról szóló adventista tanítás; - egyházszervezeti kérdések; - lelki életvezetés és tanácsadás; - gyülekezeti vének kézikönyve; - vezetési elvek és gyakorlat; - hetednapi adventista hitelvek. Személyes adottságok, készségek: * leendő lelkipásztorok személyiségének fejlesztése; * egyházi szolgálattal és tevékenységgel összefüggő etikai követelmények érvényesítése; * alapos elméleti és gyakorlati képzéssel a hatékonyabb gyülekezeti szolgálat ellátása; * erkölcsös életvitel; * magas szintű empatikus készség; * jó kommunikációs képesség; * pontos, alapos és megbízható munkavégzés; * problémafelismerő és -megoldó képesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Assistant Rabbi

  Olyan rabbihelyettesek képzése, akik a zsidó hitéletben, liturgiában és tudományosságban otthonosak, idegen nyelvi ismeretekkel rendelkeznek, és azon kommunikálni tudnak, így képesek lesznek a megfelelő irányítással a zsidó hitéleti, liturgiai és pasztorális alaptevékenységek ellátására és irányítására a határon inneni és az azon túli zsidó hitközségeknél, közösségeknél. A rabbihelyettes alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a képzés második, mesterfokozatot adó ciklusában történő folytatásához. ...

  Awarding bodyOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

  In onderstaande leerresultaten moet ‘theologie’ als verstaan worden als ‘christelijke theologie’. 1. Kennis van en inzicht hebben in de theologie in haar onderscheiden subdisciplines (bijbelwetenschap, geschiedenis van kerk en theologie, systematische theologie, theologische ethiek, praktische en pastoraaltheologie). 2. Kennis van en inzicht hebben in de basisbegrippen en -methodes van de theologie in haar onderscheiden methodologische invalshoeken (de systematisch-hermeneutische invalshoek; de historisch-hermeneutische invalshoek en de praktisch-hermeneutische invalshoek). 3. Kennis van en inzicht hebben in de wereldreligies en in de basisbegrippen -en methodes van de godsdienstwetenschappen. 4. Een basiskennis bezitten van inzichten en -methodes van relevante wetenschappen voor de theologie en de religiestudies. 5. Kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van de multiculturele en multireligieuze samenleving. Inzicht en vaardigheden bezitten met betrekking tot de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog. 6. De voortdurende wisselwerking tussen Bijbel, traditie, theologie, geloof, kerk, cultuur en maatschappij inzien en het belang ervan kunnen verwoorden. 7. Op begeleid-zelfstandige wijze relevante onderwerpen, thema’s, problemen, vragen en uitspraken analyseren, in een ruimer verband van kerk en samenleving kunnen plaatsen, kritisch beoordelen, erover communiceren en reflecteren met betrekking tot zichzelf. 8. Primaire en secundaire literatuur bij voorkeur in originele talen lezen en (onder ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor of Arts in Theology (LA)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Foundation "Luther Academy"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Bachelor of Humanitarian Sciences in Religion (RARZI)

  To acquire basic positions, basis of Religious Sciences (Philosophy and Theology) and Inquiry Methodology, the history of development and issues in the interdisciplinary aspect; - to extend knowledge in sectors of Philosophy and Dogmatic theology or Moraltheology and hurch History in courses of limited selection courses; - to acquire courses of free choice related to the secto(6 creditpoints, 9 ECTS); - to acquire research and analytic working skills in the different branches of Religious Science; - to maintain theses in Biblical Exegesis, Dogmatic Theology and Moraltheology; - to develop and maintain Bachelor. ...

  Awarding body- Riga Higher Institute of Religious Sciences affiliated to the Pontifical Lateran University-

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Bachelor of Humanities in Theology and Religion Science (LU)

  The goal of the Bachelor of Theology and Religious Studies Programme is to enable students to acquire the basic knowledge and key methodological skills and competencies in theology and religious studies. The following objectives have been set forth for the programme to achieve this goal: - to guide students in the study process, so that they would be able to master and demonstrate basic knowledge and its critical understanding in theology and religious studies, specifically in Biblical studies, systematic theology, practical theology, religious education and spiritual care, study of world religions, sociology and anthropology of religion; - to support students in undergraduate studies, developing in students the following skills: - to perform independent research in the relevant scientific sub-discipline, analyse challenging issues related to the relevant field, handle broad range of academic literature in a scholarly and critical manner, as well as systematically present and reasonably argue for their scientific proposals. As a result of implementation of the programme, specialists in theology and religious studies with a Bachelor’s degree are prepared, who are capable of demonstrating basic knowledge of the latest theories and conceptions in the field of theology and religious studies and the main methodological skills thereof, and who are able to independently gather, critically assess and use the relevant information sources. The Bachelor of Theology and Religious Studies Programme is a first-level highe ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Bachelor's degree in theological and religious studies (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate autonomous and critical understanding of basic social, cultural and religious phenomena in their historical contexts, demonstrate understanding of texts, their message and their diversity, demonstrate competences in the field of biblical, historical and theological hermeneutics, compare Christianity to other religions, identify philosophical currents and ideas, critically evaluate the Church in historical, cultural, economic and political development around the world and in Slovenia, use specialist literature and other specialist resources such as lexicons, concordances, etc., use sources and literature in foreign languages, apply the fundamental principles of humanities and social sciences methodology, consider questions using theological, biblical and philosophical methods, acquire, record, document, use and evaluate sources of knowledge and information, use information technology, use information tools, use audio-visual equipment in public presentations, use archive documents and literature, use language as a means of critical expression, active argumentation and the preparation and elaboration of theological texts, express beliefs, adopt a critical/self-critical spiritual/ethical attitude and undertake self-directed learning and education, participate in lifelong learning in order to acquire and build on skills in the general field of the humanities and direct own professional development, participate in dialogue, develop social empathy and react accordingly, and show a ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Bachelor's degree in theological studies and... (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate autonomous and critical understanding of basic social, cultural and religious phenomena in their historical contexts, demonstrate understanding of texts, and of their message and diversity, and practically apply knowledge – from theory to practice, demonstrate competences in the field of biblical, historical and theological hermeneutics, compare Christianity to other religions, identify philosophical currents and ideas, critically evaluate the Church in historical, cultural, economic and political development around the world and in Slovenia, use specialist literature and other specialist resources such as lexicons, concordances, etc., use sources and literature in foreign languages, apply the fundamental principles of humanities and social sciences methodology, consider questions using theological, biblical and philosophical methods, acquire, record, document, use and evaluate sources of knowledge and information, use information technology, use information tools, use audio-visual equipment in public presentations, use archive documents and literature, use language as a means of critical expression, active argumentation and the preparation and elaboration of theological texts, express beliefs, adopt a critical/self-critical spiritual/ethical attitude and undertake self-directed learning and education, participate in lifelong learning in order to acquire and build on skills in the general field of the humanities and direct own professional development, participate in dialog ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages