• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 59 items
 1. COMPUTER TECHNOLOGY

  COMPUTER TECHNOLOGY (RAČUNARSKA TEHNIKA) is an one-year Master programme (60ECTS) of academic studies offered by the State University of Novi Pazar in Novi Pazar. ...

  Provider NameState University of Novi Pazar

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 2. Cybersecurity Engineering- Professional master studies

  The course aims to provide the necessary competencies for a cyber security specialist who is responsible for strengthening information systems as well as preventing cyber-attacks and security incidents, carrying out risk analysis and offering security measures to mitigate threats in their workplace or for an external client. CAREER In the near future the demand for Engineering and Information and communication technology specialists will surpass supply, which opens up great career prospects for cybersecurity specialists. Graduates can work in various public and private sector organisations as integrated security testers and cybersecurity specialists, who can collaborate effectively, think critically and make data-based decisions. ...

  Provider NameVidzeme University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Digitaalsed õpimängud

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=137657 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Digitālās humanitārās zinātnes- Mag. studijas

  Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplinārā pētniecības nozare. Galvenie aplūkojamie temati ir ar humanitārajām zinātnēm un kultūras studijām saistīta datu digitalizācija, reprezentācija un arhivēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze. Šie dati var būt tekstuāli, kā arī ar tekstu nesaistīti un multimediāli (videoieraksti, skaņas ieraksti, attēli, fotogrāfijas un artefakti). Par programmas lietderību liecina pieaugošs pieprasījums pēc hibrīkompetentiem speciālistiem ar grādu starpdisciplinārajā jomā Latvijas un starptautiskajā tirgū. Mērķis • sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus augsti kvalificētus speciālistus, kuri ir piemēroti mūsdienu darba tirgus un zināšanu ietilpīgas ekonomikas prasībām un var strādāt Latvijas valsts un pašvaldības iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (t.sk. pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimniecības struktūrās Latvijā un citās valstīs; • realizēt atvērtu un elastīgu studiju procesu, kas nodrošinātu jaunāko informācijas tehnoloģiju integrēšanu humanitārajās zinātnēs (šī termina plašākajā izpratnē) un izvēlētās zinātniskās un tehniskās nozares teorētiskās bāzes padziļinātu apgūšanu; • padziļināt un attīstīt studentu inženierprasmes, valodnieciskās prasmes, tehniskās, radošās un zinātniski pētnieciskās iemaņas patstāvīgajam darbam digitālo humanitāro zinātņu jomā; • nodrošināt tādu sagatavotības līmeni, kas studiju programmas absolventiem dotu iespēju turpināt studijas doktorantūrā; • attīstīt studentu patstāvību un iniciatīv ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Haridustehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=100279 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. INFORMATICS

  INFORMATICS (INFORMATIKA) is a two-year Master programme (120ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Mathematics in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Mathematics

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 7. INFORMATICS

  INFORMATICS (INFORMATIKA) is Master programme of academic studies offered by the Faculty of Economics and Engineering Management in Novi Sad. ...

  Provider NameBusiness Academy University, Faculty of Economics and Engineering Management

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. INFORMATICS

  INFORMATICS (INFORMATIKA) is a two-year Master programme (120ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Sciences in Novi Sad. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. INFORMATICS

  INFORMATICS (INFORMATIKA) is an one-year Master programme (60ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Science in Kragujevac. ...

  Provider NameUniversity of Kragujevac, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE

  INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE (INFORMATIKA I RAČUNARSTVO) is Master programme of academic studies offered by the Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade. ...

  Provider NameAcademy of Criminalistic and Police Studies

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages