• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 125 items
 1. Afrikastudier

  Uddannelsen giver dig en specialviden om Afrika og om de afrikanske landes relationer til Danmark, lige som du lærer at formidle din viden i undervisningssituationer og i forbindelse med formidlings- og oplysningsarbejde. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde i danske og internationale hjælpeorganisationer, eller du kan arbejde inden for undervisning og formidling. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Amerikanske studier

  I løbet af studiet vil du også blive trænet i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.Med bacheloruddannelsen i amerikanske studier kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Amerikanske studier

  Du lærer at forstå og analysere amerikansk kulturel identitet, samtidig med at du ser på USA's indflydelse på Danmark og resten af verden inden for forskellige områder. Du vil bl.a. kunne arbejde i virksomheder med forbindelse til det amerikanske marked eller som informationsmedarbejder eller journalistisk medarbejder med specialviden i amerikanske forhold. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Anvendt filosofi

  Du får færdigheder i at benytte filosofiens teorier og metoder til konkrete udviklingstiltag og problemløsninger i forskellige sammenhænge.Efter bacheloruddannelsen kan du fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for bl.a. undervisning eller i det private erhvervsliv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Anvendt filosofi

  Du lærer at forholde dig kritisk og at benytte filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver i forhold til praktiske problemstillinger.Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for bl.a. undervisning eller i private virksomheder med opgaver i forhold til personale, kunder mv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Anvendt kulturanalyse

  Du beskæftiger dig både med metode, teori og feltarbejde og får et solidt kendskab til forskellige kulturteorier. Uddannelsen kombinerer elementer fra antropologi, sociologi og samfundsvidenskab. Som færdiguddannet kandidat i anvendt kulturanalyse kan du finde beskæftigelse inden for fx turisme eller marketing- og mediebranchen. Du kan også varetage planlægningsopgaver i offentlige og private virksomheder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Audiologi

  Du kan selv være med til at sammensætte fagene på din uddannelse alt efter dine interesser inden for området og på den måde bestemme, om vægten skal ligge på det teoretiske aspekt eller det praktiske aspekt i uddannelsen. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i audiologiske afdelinger, private høreklinikker eller hos privatpraktiserende ørelæger. Det kan også være i høreapparatfirmaer. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Audiologopædi

  Du får indsigt i, hvordan man frembringer og opfatter tale, og om hvad der kan forårsage tale-, stemme- og sprogvanskeligheder. Du får undervisning i såvel sprogvidenskab som i talepædagogiske fag.Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne vil typisk være inden for specialundervisning ved kommunikationscentre samt tale- og høreinstitutter eller tilsvarende. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Audiologopædi

  På kandidatuddannelsen bygger du videre på den viden, du har opnået på bacheloruddannelsen, men der er mere fokus på teori, og du lærer, hvordan teori og forskning kan kombineres med praksis. Efter endt uddannelse vil du typisk komme til at arbejde inden for specialundervisning ved kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter eller på hospitaler eller i private firmaer i høreapparatindustrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Bibliotekskundskab og videnskommunikation

  Du får bl.a. undervisning i analyse og organisering af information og viden, vidensgenerering og webbaseret informationssøgning eller målgruppeanalyse og -metode.Du har mulighed for at søge beskæftigelse som fx projektleder, informationsspecialist eller webmedarbejder i såvel offentlige som private virksomheder eller kulturinstitutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages