• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 112 items
 1. Arts Management, Master of Music (2.5 yr)

  The Sibelius Academy Master's Degree Programme in Arts Management offers a wide variety of skills necessary for the growing culture industry. Mastering economy, communication, research, and analytical thinking gives students the tools necessary for working in demanding expert and leadership positions and as an entrepreneur. Visiting lecturers, who form an active link and mirror to the world of work, contribute to the learning experience. The programme aims to prepare you to understand the structure of the art field, those who operate in it and the changing circumstances that it involves. The studies include arts marketing, leadership, audience engagement and participation, legislation, funding and culture politics. The optional courses can include, for instance, arts entrepreneurship, intercultural communications, music business, festival management or social arts projects. You can also earn ECTS credits by participating in professional projects and in work placements. Arts management students usually have a previous degree in the arts, economics, or technology. The programme is intended to complement and incorporate previous knowledge, leadership development and networking acumen. Sibelius Academy organizes arts management tuition in Helsinki (Arts Management, in English). The focus is on the management of arts organizations. The teaching contents reflect a balanced mix of arts fields, including dance, music, and theatre as well as, for example, museums. The students also represent several art forms and discip ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bachelor of Culture and Arts, Drama Instructor

  Kurser i t.ex. röst, rörelse, improvisation, skådespelarträning, nutidsteater, regi och dramapedagogik utmynnar i scenframställningsprojekt som ger möjlighet att pröva sitt kunnande i ett meningsfullt sammanhang. Praktisk och teoretisk undervisning löper alltid parallellt och understöder varandra. Kurser som teater- och dramahistoria, drama-didaktik och företagsamhet ger studierna dess teoretiska underbyggnad. Specialkurser som t.ex. mask, clown, fysisk teater och scenteknik avrundar utbildningen. Inbakat i studierna finns den allmänna lärarkompetensen. Samtidigt som vi lägger stor vikt vid ensemblearbete erbjuds du tillfälle att utveckla din personliga konstnärliga identitet och profil. Här kan du spränga gränserna mellan konstarterna via egna projekt tillsammans med t.ex. musikstuderande eller studerande inom de visuella konstarterna. Också vårt studieutbud av valfria kurser kommer att ge dig möjlighet att vidareutveckla dig själv inom de olika konstområdena. Läs mer om Dramainstruktör (YH/Bachelor) på utbildningens egen hemsida   Praktik kan göras vid professionella teatrar, vid amatörteatrar, i skolor, i drama-/teaterklubbar, på kulturinstitutioner, inom radio-och tv-produktioner samt via studier vid våra internationella partnerhögskolor. Praktiken avläggs under tredje studieårets hela hösttermin utomlands eller inom Finland. Vanliga praktikplatser är institutionsteatrar och fria teatergrupper i Sverige, Norge, Tyskland och Finland samt kulturskolor i olika länder. Också andra delar av studierna kan avlägga ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bachelor of Culture and Arts, Musician

  Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. För att genomföra musikerutbildningen krävs det en enorm drivkraft och passion för musiken och instrumentet. Fördjupningsområden Klassisk musikMusikerutbildningen inom den klassiska musiken syftar till att förbereda studerande för verksamhet i det offentliga musiklivet. Studerande har möjlighet att utveckla sina solistiska färdigheter och sin konstnärliga gestaltningsförmåga så att de kan fungera i olika sammanhang som i orkestrar, ensembler eller som solist. En stor del självständigt arbete ingår i utbildningen. Undervisningen består av bl.a. huvudämnesstudier, musikskrivningsämnen och olika projekt. Kammarmusiken har en framträdande roll i studierna och den studerande deltar i ensembler som undervisas av erfarna kammarmusikinstruktörer. Orkesterstudier görs i samarbete med Jakobstads Sinfonietta som håller regelbundna konserter i Schaumansalen i Campus Allegro. Lärarna är utövande konstnärer såväl i Finland som utomlands. Med jämna mellanrum gästas utbildningen av in ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bachelor of Culture and Arts, Musician, part-time studies

  Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. Fördjupningsområden Barockmusik Tyngdpunkten inom denna fördjupning ligger på samspel och kammarmusik. Seminarier kring tidsepoker, stilkännedom, den tidiga musikens estetik och barockinstrumentens konstruktion och vård hålls under perioder i Jakobstad och Kaustby. Under de individuella lektionerna bearbetas speltekniska och stilmässiga frågeställningar. Utbildningen i barockmusik håller regelbunden konsertverksamhet i Schaumansalen samt i Helsingfors och Åbo. Konserter hålls även på olika kammamusikfestivaler runtom i landet. Målet är att ge studerande färdigheter att självständigt kunna utöva yrket som professionell musiker inom gammal musik. Som ansvarig för utbildningen fungerar en av Finlands främsta barockmusiker, Kreeta-Maria Kentala. Utbildningen är den enda av sitt slag på yrkeshögskolenivå i Finland. Kyrkomusik Inom fördjupningen kyrkomusik erhåller studerande förutsättningar för arbete inom den Evangelisk‐lutherska kyrkan i Finland. Förutom de tradit ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Pietarsaari

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Church Music, Bachelor and Master of Music (3 yr + 2.5 yr, tuition only in Finnish / Swedish)

  Kirkkomusiikkia voi opiskella sekä Helsingissä että Kuopiossa. Kanttori on osa suomalaisten arkea: hän luotsaa musiikkileikkikoulua tai nuorisokuoroa lähiseurakunnassa, musisoi hautajaisissa ja häissä ja toimii monilla pienillä paikkakunnilla ainoana musiikin ammattilaisena. Koulutuksen ytimen muodostaa jumalanpalvelusmusiikki, myös muun seurakuntatyön edellyttämät musiikilliset valmiudet ovat opiskelussa keskeisiä. Kirkkomusiikin korkeakouluopintojen yhtenä punaisena lankana onkin työelämän edellyttämä laaja-alainen ja monipuolinen muusikkous. Maisterin tutkinnon syventymiskohteeksi voi valita kuoronjohdon, laulun, kirkkomusiikkiin liittyvän projektin, tutkimuksen tai urkujensoiton. Lue lisää Taideyliopiston www-sivuilta. ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Church Music, Master of Music (2.5 yr)

  Church music studies are available in Helsinki and in Kuopio. Church music graduates are highly skilled musicians, instructors, and researchers of their field. They are part of the everyday life of Finns: they are versatile and, often at smaller localities, the only professionals of music. While worship service music is the core of church musician training, other musical skills are essential as well. Thus, the objective of study for students is extensive and versatile musicianship. For master's studies, students can specialise in choral conducting, voice, or organ or complete an applied project or a research project. Lue lisää Taideyliopiston www-sivuilta. ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Circus Artist, FQ

  Sirkusartistikoulutuksen opiskelija perehdytetään monipuolisten opintojen aikana moniin sirkusalan keskeisimpiin osa-alueisiin kuten - sirkustekninen perusosaaminen ilma-akrobatiassa, jongleerauksessa, akrobatiassa ja tasapainoilussa - sirkusilmaisu - tanssillinen ilmaisu - lavatekniikan perusteet (sirkuskiinnitykset, äänet, valot) - akrobatian laajempi osaaminen - kehonhuolto - produktiotyöskentely - valitun erikoistumislajin harjoittaminen korkealle tasolle - sirkustietous (sirkushistoria, teosanalyysi) Opinnot luovat opiskelijalle vankan kokonaiskuvan alalla toimimisesta. Ensimmäisenä lukuvuotena keskitytään sirkusteknisen, ilmaisullisen ja taiteellisen peruspohjan luomiseen, sekä aloitetaan erikoistumislajiopinnot. Ryhmätyöskentely ja orientoituminen alalla työskentelyyn ovat tärkeä osa ensimmäistä lukuvuotta. Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana rakennamme yhteisproduktiota ryhmälähtöisesti, kun taas kolmannen vuoden työskentely keskittyy suurelta osin henkilökohtaisten ominaisuuksien ja soolomateriaalin kehittämiseen. Opiskelijoiden rakentamat erikoistumislajisoolot esitetään ja arvioidaan kolmannen vuoden talvella. Kolmannen vuoden keväällä opiskelijat toteuttavat yksin tai ryhmässä projektin. Projekti toimii tarvittaessa siltana työelämään siirryttäessä. Sirkusartistille hyödyllisiä ominaisuuksia ovat mm. - pitkäjänteisyys ja ahkeruus - avoimuus, nöyryys ja anteliaisuus - fyysinen ja taiteellinen lahjakkuus - harrastetausta pohjaiset taidot (mm. sirkus, tanssi, teatteri, urheilu, musiikki) - hyvä keskitt ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Circus Artist, FQ

  Sirkusartistikoulutuksen opiskelija perehdytetään monipuolisten opintojen aikana moniin sirkusalan keskeisimpiin osa-alueisiin kuten - sirkustekninen perusosaaminen ilma-akrobatiassa, jongleerauksessa, akrobatiassa ja tasapainoilussa - sirkusilmaisu - tanssillinen ilmaisu - lavatekniikan perusteet (sirkuskiinnitykset, äänet, valot) - akrobatian laajempi osaaminen - kehonhuolto - produktiotyöskentely - valitun erikoistumislajin harjoittaminen korkealle tasolle - sirkustietous (sirkushistoria, teosanalyysi) Opinnot luovat opiskelijalle vankan kokonaiskuvan alalla toimimisesta. Ensimmäisenä lukuvuotena keskitytään sirkusteknisen, ilmaisullisen ja taiteellisen peruspohjan luomiseen, sekä aloitetaan erikoistumislajiopinnot. Ryhmätyöskentely ja orientoituminen alalla työskentelyyn ovat tärkeä osa ensimmäistä lukuvuotta. Ensimmäisen ja toisen vuoden aikana rakennamme yhteisproduktiota ryhmälähtöisesti, kun taas kolmannen vuoden työskentely keskittyy suurelta osin henkilökohtaisten ominaisuuksien ja soolomateriaalin kehittämiseen. Opiskelijoiden rakentamat erikoistumislajisoolot esitetään ja arvioidaan kolmannen vuoden talvella. Kolmannen vuoden keväällä opiskelijat toteuttavat yksin tai ryhmässä projektin. Projekti toimii tarvittaessa siltana työelämään siirryttäessä. Sirkusartistille hyödyllisiä ominaisuuksia ovat mm. - pitkäjänteisyys ja ahkeruus - avoimuus, nöyryys ja anteliaisuus - fyysinen ja taiteellinen lahjakkuus - harrastetausta pohjaiset taidot (mm. sirkus, tanssi, teatteri, urheilu, musiikki) - hyvä keskitt ...

  Provider NameKoulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Classical Music Performance / Instrument, Bachelor and Master of Music (3 yr + 2.5 yr)

  The purpose of the education is to provide the students with artistic skills and comprehension of music based on mastery of their instrument. Upon completion of the education, students will be able to work in the demanding role of a soloist or a musician in an orchestra or chamber orchestra, and as a music pedagogue. Applications are accepted to five different departments: early music; piano, accordion, guitar, and kantele; wind instruments, percussion, and harp; strings, and vocal music. Applications to the organ and clavichord are directed to the church music department. The main subject in the early music department is one of the following period instruments: a wind or string instrument, harpsichord or lute. In the department of piano, accordion, guitar, and kantele, the main subject is one of the following instruments: piano, accordion, kantele, or guitar. In the department of wind instruments, percussion, and harp, the main subject is one of the following instruments: woodwind instrument (flute, oboe, clarinet, bassoon, or saxophone), brass instrument (French horn, trumpet, trombone, euphonium, or tuba), percussion, or harp. In the department of strings, the main subject is one of the following instruments: violin, viola, cello, or double bass. Read more on the University of the Arts Helsinki web pages. ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Classical Music Performance / Instrument, Master of Music (2.5 yr)

  The purpose of the education is to provide the students with artistic skills and comprehension of music based on mastery of their instrument. Upon completion of the education, students will be able to work in the demanding role of a soloist or a musician in an orchestra or chamber orchestra, and as a music pedagogue. Applications are accepted to five different departments: early music; piano, accordion, guitar, and kantele; wind instruments, percussion, and harp; strings, and vocal music. Applications to the organ and clavichord are directed to the church music department. The main subject in the early music department is one of the following period instruments: a wind or string instrument, harpsichord or lute. In the department of piano, accordion, guitar, and kantele, the main subject is either piano chamber music and lied or one of the following instruments: piano, accordion, kantele, guitar, or fortepiano. Fortepiano and piano chamber music and lied can be the main instrument only in the 2.5-year programme leading to the Master's degree. In the department of wind instruments, percussion, and harp, the main subject is one of the following instruments: woodwind instrument (flute, oboe, clarinet, bassoon, or saxophone), brass instrument (French horn, trumpet, trombone, euphonium, or tuba), percussion, or harp. In the department of strings, the main subject is one of the following instruments: violin, viola, cello, or double bass. Read more on the University of the Arts Helsinki web pages. ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages